logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry
plus System informacji o środowisku
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ulicznego na ul. Oświęcimskiej do m. Tarnów Opolski oraz ul. Podlesie na odcinku od ul. Groszowickiej do ul. I. Łukasiewicza Katarzyna Bil 2018-05-21 13:51:56
Zakup sprzętu serwerowego wraz z licencjami wieczystymi w ramach modernizacji infrastruktury serwerowej na potrzeby projektu "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty (...)" Kamilla Wieczorek 2018-05-21 11:11:38
Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodliń Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-21 09:50:01
Dostawa i wdrożenie Systemu wraz z urządzeniami służącego elektronicznej obsłudze pasażerów i poszerzeniu zakresu świadczonych usług w ramach projektów: "Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mob Katarzyna Bil 2018-05-18 13:43:15
Przebudowa ul. Prószkowskiej, w km 11+442-12+429 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-18 13:42:57
Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-18 13:02:59
Budowa drogi dojazdowej do posesji Al. Solidarności 2-8 i ul. Koszalińskiej 21/23 w Opolu z budową miejsc postojowych - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-18 12:13:16
Dokumentacja przyszłościowa. Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Wróblewskiego na wysokości posesji 11 - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-18 12:12:54
2018 Natalia Bugańska 2018-05-18 11:50:40
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-05-18 10:15:00
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-05-18 10:08:52
Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodliń Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-18 07:58:07
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-05-17 14:13:00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU Dariusz Dzierżak 2018-05-17 12:56:56
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU Dariusz Dzierżak 2018-05-17 12:56:00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU Dariusz Dzierżak 2018-05-17 12:50:28
Zakup sprzętu serwerowego wraz z licencjami wieczystymi w ramach modernizacji infrastruktury serwerowej na potrzeby projektu "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty (...)" Kamilla Wieczorek 2018-05-17 12:02:50
Przebudowa ul. Prószkowskiej, w km 11+442-12+429 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-17 10:39:57
Obwieszczenie PMO UAB.6740.327.2018.UW o wszczęciu postepowania w sprawie o ZRID dla inwestycji: rozbudowa drogi powiatowej nr 1766 O - ul. Krapkowicka Anna Bednorz 2018-05-17 09:48:50
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Sylwia Lechowicz 2018-05-16 15:27:09
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Sylwia Lechowicz 2018-05-16 15:23:45
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-05-16 14:51:08
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-05-16 14:48:33
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-05-16 14:47:18
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-05-16 14:45:55
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-05-16 14:43:35
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-05-16 14:40:46
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-05-16 14:39:16
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-05-16 14:38:11
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-05-16 14:37:09
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-05-16 14:36:00
Obwieszczenie PMO w sprawie miejsca przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz o sposobie udostępniania informacji zawartych w książkach ewidencji pobytu na polowaniu indy Damian Duda 2018-05-16 14:25:39
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Małgorzata Tarkowska 2018-05-16 14:00:36
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Kanał Ulgi-ulica Krapkowicka" w Opolu Emilia Twardowska 2018-05-16 11:37:47
Organizacja terenu wystawienniczo-eventowego z funkcją doraźnego parkingu Ewelina Linek 2018-05-16 11:31:21
Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi gminnej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-16 09:57:13
Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi gminnej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-16 09:55:15
Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi gminnej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-16 09:54:25
„Bezpieczny transport w Opolu” w zakresie: Przebudowa kładki pieszej pod mostem kolejowym w ciągu ul. Ks. Jana Dobrego i ul. 11 Listopada w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-16 09:50:09
Urząd Stanu Cywilnego Władysława Kwiatkowska 2018-05-15 13:14:01
Wyposażenie świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej Agnieszka Galka 2018-05-15 13:01:19
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Małgorzata Maćków 2018-05-15 12:35:14
Budowa drogi dojazdowej do posesji Al. Solidarności 2-8 i ul. Koszalińskiej 21/23 w Opolu z budową miejsc postojowych - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-15 12:22:13
Dokumentacja przyszłościowa. Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Wróblewskiego na wysokości posesji 11 - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-15 12:21:54
Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodliń Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-15 11:46:28
2018 Natalia Bugańska 2018-05-15 10:56:31
Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodliń Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-15 09:14:20
Wydział Spraw Obywatelskich Małgorzata Tarkowska 2018-05-14 13:10:27
Dostawa 23 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych, w tym 20 szt. autobusów 12-metrowych MAXI oraz 3 szt. autobusów 10-metrowych MIDI Magdalena Brulewska 2018-05-14 12:01:25
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2018-05-14 10:34:03
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2018/2019 oraz dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim w roku szkolnym 2018/20 Joanna Szurgut 2018-05-14 09:16:27
DYREKTOR Małgorzata Rodzeń 2018-05-14 08:59:10
DYREKTOR Małgorzata Rodzeń 2018-05-14 08:57:03
DYREKTOR Małgorzata Rodzeń 2018-05-14 08:55:23
DYREKTOR Małgorzata Rodzeń 2018-05-14 08:53:45
DYREKTOR Małgorzata Rodzeń 2018-05-14 08:52:08
Obwieszczenie o wszczęciu postęp. w spr. wydania dec.ULICP dla inwest.: budowa sieci - linii kablowej elektroenergetycznej n/n, na terenie działek nr: 2665/2, 2665/12, 2688/3, 2688/5, 2688/6, 2688/7, Justyna Janson-Sobolewska 2018-05-11 14:34:32
Dostawa i wdrożenie Systemu wraz z urządzeniami służącego elektronicznej obsłudze pasażerów i poszerzeniu zakresu świadczonych usług w ramach projektów: "Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mob Katarzyna Bil 2018-05-11 12:35:08
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu Patrycja Remisz 2018-05-11 11:38:49
Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodliń Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-11 10:49:31
Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Joanna Parobecka 2018-05-11 09:48:24
2018 Natalia Bugańska 2018-05-10 16:09:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Andrzeja Struga w Opolu Emilia Twardowska 2018-05-10 15:41:30
Sprawozdania za I kwartał 2018 r. Maria Dutkiewicz 2018-05-10 15:02:35
Sprawozdania za I kwartał 2018 r. Maria Dutkiewicz 2018-05-10 14:58:12
2018 Natalia Bugańska 2018-05-10 14:58:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście III" w Opolu Emilia Twardowska 2018-05-10 14:34:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście II - centrum" w Opolu Emilia Twardowska 2018-05-10 13:27:55
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Wójtowej Wsi w Opolu Emilia Twardowska 2018-05-10 13:20:01
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy północnej - ulicy Północnej w Opolu Emilia Twardowska 2018-05-10 13:12:24
Budowa I etapu układu komunikacyjnego na terenie SSE Opole – Wrzoski Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-10 12:15:04
Budowa I etapu układu komunikacyjnego na terenie SSE Opole – Wrzoski Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-10 12:13:24
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie obwodnicy północnej - ulicy Północnej w Opolu Emilia Twardowska 2018-05-10 11:55:47
2018 Natalia Bugańska 2018-05-10 10:03:15
Budowa I etapu układu komunikacyjnego na terenie SSE Opole – Wrzoski Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-10 09:58:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Wiejskiej w Opolu Emilia Twardowska 2018-05-10 09:44:49
Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-10 09:28:02
Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-10 09:25:30
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU W REJONIE UL. GÓRNEJ (DZ. NR 637/6 Z KM 11, OBRĘB GOSŁAWICE) Joanna Kubacka 2018-05-10 08:36:35
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU W REJONIE UL. GÓRNEJ (DZ. NR 637/6 Z KM 11, OBRĘB GOSŁAWICE Joanna Kubacka 2018-05-10 08:08:58
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania i zapoznania się z materiałem dot. zezwolenia na usunięcie 9 drzew przy ul. Ozimskiej 62-68,-Kani 3BC Marzena Kasprzak 2018-05-09 13:17:16
Częściowe wyniki naboru wniosków - dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-05-09 12:26:42
Dostawa sprzętu elektronicznego do publicznych szkół na terenie Miasta Opola w ramach projektów pn.: „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO (...) Kamilla Wieczorek 2018-05-09 11:56:26
Budowa odwodnienia z poprawą nośności nawierzchni ul. Szafranowej - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-09 10:54:13
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-05-09 10:26:25
Usługa eksploatacyjna sieci i instalacji oświetlenia drogowego będącego majątkiem Miasta Opola Agnieszka Galka 2018-05-09 10:08:10
Usługa eksploatacyjna sieci i instalacji oświetlenia drogowego będącego majątkiem Miasta Opola Agnieszka Galka 2018-05-09 10:06:00
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu Patrycja Remisz 2018-05-09 09:33:03
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2018-05-09 09:32:28
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2018-05-09 09:32:10
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu Patrycja Remisz 2018-05-09 09:28:04
obwieszczenie - zawiadomienie stron o zakończenia postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa studni głębinowej nr 2zbis, na ujęciu wody w Małgorzata Knap 2018-05-09 08:08:28
Dotacje na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2018 roku Beata Baraniewicz 2018-05-08 14:43:09
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-05-08 14:18:08
Wyposażenie świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej Agnieszka Galka 2018-05-08 12:50:43
Przebudowa ulic w mieście Opolu w zakresie budowy oświetlenia drogowego Magdalena Brulewska 2018-05-08 12:16:53
Przebudowa ulic w mieście Opolu w zakresie budowy oświetlenia drogowego Magdalena Brulewska 2018-05-08 12:13:33
Dostawa i wdrożenie Systemu wraz z urządzeniami służącego elektronicznej obsłudze pasażerów i poszerzeniu zakresu świadczonych usług w ramach projektów: "Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mob Katarzyna Bil 2018-05-08 11:27:39
Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Ratusza Joanna Szurgut 2018-05-08 11:18:08
„Bezpieczny transport w Opolu” w zakresie: Przebudowa kładki pieszej pod mostem kolejowym w ciągu ul. Ks. Jana Dobrego i ul. 11 Listopada w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-08 10:34:43
Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-08 09:34:09
Dostawa i wdrożenie Systemu wraz z urządzeniami służącego elektronicznej obsłudze pasażerów i poszerzeniu zakresu świadczonych usług w ramach projektów: "Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mob Katarzyna Bil 2018-05-07 14:57:52
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2018-05-07 14:55:34
Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Joanna Parobecka 2018-05-07 14:42:29
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-05-07 13:42:25
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-05-07 13:41:33
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-05-07 13:39:02
2018 Natalia Bugańska 2018-05-07 13:16:12
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-05-07 12:08:10
Opracowanie projektu zagospodarowania do zadania „Słoneczny Ogród - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-07 11:37:32
Opracowanie projektu zagospodarowania do zadania „Słoneczny Ogród - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-07 10:16:17
w sprawie przydzielenia dodatkowych zadań do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola obowiązujących na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Joanna Kaleta 2018-05-07 09:43:55
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego Leszek Budyłowski 2018-05-07 08:40:34
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego Leszek Budyłowski 2018-05-07 08:39:09
2018 Natalia Bugańska 2018-05-04 13:53:25
Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodliń Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-04 11:30:40
Konkurs ofert na wyłonienie operatora projektu w 2018 r. (regranting) z zakresu wsparcia działalności organizacji pozarządowych Przemysław Parkitny 2018-05-04 08:38:29
Konkurs ofert na wyłonienie operatora projektu w 2018 r. (regranting) z zakresu wsparcia działalności organizacji pozarządowych Przemysław Parkitny 2018-05-04 08:32:30
Dostawa oraz nasadzenie drzew i krzewów Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-04 08:22:31
Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodliń Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-02 09:01:45
Konkurs w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultrury fizycznej Beata Baraniewicz 2018-04-30 15:04:48
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za I kwartał 2018 r. Maria Dutkiewicz 2018-04-30 14:42:18
Sprawozdania za I kwartał 2018 r. Maria Dutkiewicz 2018-04-30 14:32:49
Sprawozdania za I kwartał 2018 r. Maria Dutkiewicz 2018-04-30 14:30:18
2018 Natalia Bugańska 2018-04-30 13:42:06
Druk plakatów i ulotek promujących wydarzenia miejskie Magdalena Brulewska 2018-04-30 11:33:36
Komisje Rady Miasta Beata Kowalczyk 2018-04-30 10:48:17
„Bezpieczny transport w Opolu” w zakresie: Przebudowa kładki pieszej pod mostem kolejowym w ciągu ul. Ks. Jana Dobrego i ul. 11 Listopada w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-30 07:48:34
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-04-27 12:23:20
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2018-04-27 10:47:27
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2018-04-27 10:45:24
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2018-04-27 10:43:35
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2018-04-27 10:41:17
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2018-04-27 10:39:30
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2018-04-27 10:37:44
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIb - Piast" w Opolu Emilia Twardowska 2018-04-27 10:02:04
Dostawa 23 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych, w tym 20 szt. autobusów 12-metrowych MAXI oraz 3 szt. autobusów 10-metrowych MIDI Magdalena Brulewska 2018-04-27 08:47:41
Budowa zespołu boisk sportowych w Opolu - Czarnowąsach Joanna Szurgut 2018-04-27 08:39:01
Pielęgnacja młodego drzewostanu na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-27 08:12:31
Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Ratusza Joanna Szurgut 2018-04-26 12:53:29
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2018-04-26 11:30:22
Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Joanna Parobecka 2018-04-26 11:23:45
Pielęgnacja młodego drzewostanu na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-26 10:49:40
Nasadzenie roślin sezonowych w wiszących donicach i konstrukcjach kaskadowych oraz ich kompleksowej pielęgnacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-26 10:18:44
Budowa odwodnienia z poprawą nośności nawierzchni ul. Szafranowej - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-26 10:06:10
Dostawa 23 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych, w tym 20 szt. autobusów 12-metrowych MAXI oraz 3 szt. autobusów 10-metrowych MIDI Magdalena Brulewska 2018-04-26 10:05:24
Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-26 09:54:16
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-04-26 09:51:32
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-04-26 09:02:30
Przebudowa ulic w mieście Opolu w zakresie budowy oświetlenia drogowego Magdalena Brulewska 2018-04-26 08:32:03
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu Patrycja Remisz 2018-04-26 08:11:41
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2018-04-25 18:26:32
Statut Miasta Opola Beata Kowalczyk 2018-04-25 14:48:41
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-04-25 14:44:18
Statut Miasta Opola Beata Kowalczyk 2018-04-25 14:42:16
Statut Miasta Opola Beata Kowalczyk 2018-04-25 14:37:27
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-04-25 12:17:02
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-04-25 10:40:50
Konkurs ofert na realizację w 2018 r. programu polityki zdrowotnej: Program profilaktyczno - edukacyjny pn. "Badaj swoje piersi". Zofia Duda-Bezara 2018-04-25 10:16:45
Przebudowa ulic w mieście Opolu w zakresie budowy oświetlenia drogowego Magdalena Brulewska 2018-04-25 08:03:26
Przebudowa ulic w mieście Opolu w zakresie budowy oświetlenia drogowego Magdalena Brulewska 2018-04-24 14:32:13
Młodzieżowy Dom Kultury - rewitalizacja integracyjnego placu zabaw Kamilla Wieczorek 2018-04-24 13:40:27
Rejestr instytucji kultury Marta Piątkowska 2018-04-24 13:35:10
Wydział Sparw Obywatelskich Małgorzata Tarkowska 2018-04-24 12:41:31
Biuro Rady Miasta Małgorzata Tarkowska 2018-04-24 12:37:05
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-04-24 11:17:38
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-04-24 11:16:15
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-04-24 11:15:11
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-04-24 11:14:08
Sprawozdania za I kwartał 2018 r. Maria Dutkiewicz 2018-04-24 10:53:49
Sprawozdania za I kwartał 2018 r. Maria Dutkiewicz 2018-04-24 10:48:04
Dostawa oraz nasadzenie drzew i krzewów Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-24 10:07:54
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-04-24 09:44:14
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-04-24 09:42:55
Aktualności Emilia Twardowska 2018-04-24 08:03:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIb - Piast" w Opolu Emilia Twardowska 2018-04-24 07:57:30
„Bezpieczny transport w Opolu” w zakresie: Przebudowa kładki pieszej pod mostem kolejowym w ciągu ul. Ks. Jana Dobrego i ul. 11 Listopada w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-24 07:45:55
2018 Natalia Bugańska 2018-04-23 15:27:22
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-04-23 15:03:24
Usługa eksploatacyjna sieci i instalacji oświetlenia drogowego będącego majątkiem Miasta Opola Agnieszka Galka 2018-04-23 12:40:57
Druk plakatów i ulotek promujących wydarzenia miejskie Magdalena Brulewska 2018-04-23 11:56:41
„Bezpieczny transport w Opolu” w zakresie: Przebudowa kładki pieszej pod mostem kolejowym w ciągu ul. Ks. Jana Dobrego i ul. 11 Listopada w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-23 11:56:02
Opracowanie projektu zagospodarowania do zadania „Słoneczny Ogród - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-23 11:22:07
Konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2018 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego: pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę”. Zofia Duda-Bezara 2018-04-23 10:52:49
Dokumentacja przyszłościowa. Opracowanie koncepcji połączenia i odwodnienia ul. Jaglanej i Siewnej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-23 10:47:25
Opracowanie projektu zagospodarowania do zadania „Słoneczny Ogród - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-23 10:41:39
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-04-23 10:35:54
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-04-23 10:32:59
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-04-23 10:24:57
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 60 000 000 zł Katarzyna Bil 2018-04-23 09:39:10
Inwestycje z udziałem ludności – Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach Agnieszka Galka 2018-04-23 09:34:37
Inwestycje z udziałem ludności – Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach Agnieszka Galka 2018-04-23 08:17:02
Państwowa Komisja Wyborcza, Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Opolu - ogłoszenia Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2018-04-21 14:39:39
Obwieszczenia, uchwały, zarządzenia Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2018-04-21 14:14:46
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu Małgorzata Maćków 2018-04-21 12:34:14
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu Małgorzata Maćków 2018-04-21 12:19:48
Częściowe wyniki naboru wniosków - dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-04-21 10:14:36
Ochrona krajobrazu Emilia Twardowska 2018-04-20 13:55:18
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2018-04-20 12:53:48
Przebudowa miasteczka ruchu drogowego w ramach rewitalizacji terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Dambonia Magdalena Brulewska 2018-04-20 12:26:04
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 2 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. WOJCIECHA DRZYMAŁY 5 Joanna Kubacka 2018-04-20 12:07:47
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 2 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. WOJCIECHA DRZYMAŁY 5 Joanna Kubacka 2018-04-20 12:02:33
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 2 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. WOJCIECHA DRZYMAŁY 5 Joanna Kubacka 2018-04-20 11:58:56
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 2 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. WOJCIECHA DRZYMAŁY 5 Joanna Kubacka 2018-04-20 11:55:23
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 2 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. WOJCIECHA DRZYMAŁY 5 Joanna Kubacka 2018-04-20 11:48:37
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 5 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. STANISŁAWA DUBOIS 23 Joanna Kubacka 2018-04-20 11:48:06
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. PODBORNEJ 25 Joanna Kubacka 2018-04-20 11:36:01
Utrzymanie i konserwacja rowów komunalnych na terenie miasta Opola Violetta Moskwa 2018-04-20 11:05:18
Przebudowa placów miejskich w Opolu w zakresie przebudowy Placu Św. Sebastiana Kamilla Wieczorek 2018-04-20 09:44:28
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-04-20 09:09:07
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 5 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. STANISŁAWA DUBOIS 23 Joanna Kubacka 2018-04-20 08:32:19
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. PODBORNEJ 25 Joanna Kubacka 2018-04-20 08:28:09
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-04-19 14:39:23
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-04-19 14:27:38
Dostawa oraz nasadzenie drzew i krzewów Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-19 11:34:51
Dostawa oraz nasadzenie drzew i krzewów Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-19 11:33:40
„Bezpieczny transport w Opolu” w zakresie: Przebudowa kładki pieszej pod mostem kolejowym w ciągu ul. Ks. Jana Dobrego i ul. 11 Listopada w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-19 11:16:30
Remonty i bieżące utrzymanie dróg – zakup usług pozostałych, w zakresie utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola w latach 2018-2020 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-19 10:45:18
Nasadzenie roślin sezonowych w wiszących donicach i konstrukcjach kaskadowych oraz ich kompleksowej pielęgnacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-19 10:01:48
Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu Ewelina Linek 2018-04-18 14:30:47
Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu Ewelina Linek 2018-04-18 14:22:10
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2018-04-18 14:18:16
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2018-04-18 14:16:09
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2018-04-18 14:13:51
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Jolanta Początko 2018-04-18 14:09:13
Usługa eksploatacyjna sieci i instalacji oświetlenia drogowego będącego majątkiem Miasta Opola Agnieszka Galka 2018-04-18 13:41:26
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-04-18 13:26:23
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2018-04-18 12:55:57
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2018-04-18 12:53:28
Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Ratusza Joanna Szurgut 2018-04-18 12:46:47
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnacego na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej ul. 1 Maja 147-149A na Marzena Kasprzak 2018-04-18 12:35:48
Budowa zespołu boisk sportowych w Opolu - Czarnowąsach Joanna Szurgut 2018-04-18 12:18:43
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa studni głębinowej nr 2zbis, na ujęciu wody w Opolu-Brzeziu przy Małgorzata Knap 2018-04-18 11:29:16
„Bezpieczny transport w Opolu” w zakresie: Przebudowa kładki pieszej pod mostem kolejowym w ciągu ul. Ks. Jana Dobrego i ul. 11 Listopada w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-18 11:09:58
Dokumentacja przyszłościowa. Opracowanie koncepcji połączenia i odwodnienia ul. Jaglanej i Siewnej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-18 10:02:00
Dokumentacja przyszłościowa. Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Wróblewskiego na wysokości posesji 11 - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-18 09:53:06
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2018-04-18 09:31:30
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2018-04-18 09:24:01
Budowa zespołu boisk sportowych w Opolu - Czarnowąsach Joanna Szurgut 2018-04-18 09:07:35
Przebudowa ulic w mieście Opolu w zakresie budowy oświetlenia drogowego Magdalena Brulewska 2018-04-18 08:34:31
Pielęgnacja młodego drzewostanu na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-18 07:13:51
Częściowe wyniki naboru wniosków - dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-04-17 15:02:14
2018 Natalia Bugańska 2018-04-17 14:58:05
Dostawa i wdrożenie Systemu wraz z urządzeniami służącego elektronicznej obsłudze pasażerów i poszerzeniu zakresu świadczonych usług w ramach projektów: "Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mob Katarzyna Bil 2018-04-17 14:47:01
Konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego: Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym pn. „Biały ząbek”. Zofia Duda-Bezara 2018-04-17 13:41:52
Dokumentacja przyszłościowa. Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Wróblewskiego na wysokości posesji 11 - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-17 13:36:31
Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu. Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Prószkowską w rejonie sklepu Dino - opracowanie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-17 13:35:54
Okręgi Wyborcze Joanna Kaleta 2018-04-17 12:39:06
Okręgi Wyborcze Joanna Kaleta 2018-04-17 12:38:18
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-04-17 11:50:04
Przebudowa ulic w mieście Opolu w zakresie budowy oświetlenia drogowego Magdalena Brulewska 2018-04-17 11:32:49
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2018-04-17 11:32:34
Okręgi Wyborcze Joanna Kaleta 2018-04-17 11:18:32
Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018) Emilia Twardowska 2018-04-17 10:19:48
Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018) Emilia Twardowska 2018-04-17 09:47:43
Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018) Emilia Twardowska 2018-04-17 09:32:27
Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018) Emilia Twardowska 2018-04-17 08:42:48
Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018) Emilia Twardowska 2018-04-17 08:40:12
Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018) Emilia Twardowska 2018-04-17 08:37:13
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-04-17 08:37:05
Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018) Emilia Twardowska 2018-04-17 08:34:42
Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018) Emilia Twardowska 2018-04-17 08:31:09
Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018) Emilia Twardowska 2018-04-17 08:20:14
Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018) Emilia Twardowska 2018-04-17 08:09:10
Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018) Emilia Twardowska 2018-04-17 07:58:20
Dotacje na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2018 roku Beata Baraniewicz 2018-04-16 15:45:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIb - Piast" w Opolu Emilia Twardowska 2018-04-16 14:18:47
"Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" - Przebudowa budynku Bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w Z Joanna Szurgut 2018-04-16 14:01:04
Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej - etap II Joanna Szurgut 2018-04-16 13:33:35
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-04-16 13:14:28
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 60 000 000 zł Joanna Szurgut 2018-04-16 12:59:57
Przebudowa placów miejskich w Opolu w zakresie przebudowy Placu Św. Sebastiana Kamilla Wieczorek 2018-04-16 12:01:58
Przebudowa placów miejskich w Opolu w zakresie przebudowy Placu Św. Sebastiana Kamilla Wieczorek 2018-04-16 11:52:05
Przebudowa placów miejskich w Opolu w zakresie przebudowy Placu Św. Sebastiana Kamilla Wieczorek 2018-04-16 11:45:03
Dostawa sprzętu elektronicznego do publicznych szkół na terenie Miasta Opola w ramach projektów pn.: „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO (...) Kamilla Wieczorek 2018-04-16 11:07:58
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola (2010) Emilia Twardowska 2018-04-16 10:52:29
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 7 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KSIĄŻĄT OPOLSKICH 36B Joanna Kubacka 2018-04-16 10:43:21
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 6-6A POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KROPIDŁY 1 Joanna Kubacka 2018-04-16 10:37:18
Ochrona krajobrazu Emilia Twardowska 2018-04-16 10:27:58
Ochrona krajobrazu Emilia Twardowska 2018-04-16 10:25:13
Ochrona krajobrazu Emilia Twardowska 2018-04-16 09:56:49
Ochrona krajobrazu Emilia Twardowska 2018-04-16 09:40:08
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2018-04-16 09:34:27
Ochrona krajobrazu Emilia Twardowska 2018-04-16 09:24:21
Aktualności Emilia Twardowska 2018-04-16 09:12:11
Ochrona krajobrazu Emilia Twardowska 2018-04-16 09:07:32
Uchwała w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (2016) Emilia Twardowska 2018-04-16 08:46:49
Ochrona krajobrazu Emilia Twardowska 2018-04-16 07:56:28
Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu Ewelina Linek 2018-04-13 15:58:33
Dostawa sprzętu elektronicznego do publicznych szkół na terenie Miasta Opola w ramach projektów pn.: „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO (...) Kamilla Wieczorek 2018-04-13 13:31:54
2018 Natalia Bugańska 2018-04-13 13:23:18
Utrzymanie i konserwacja rowów komunalnych na terenie miasta Opola Jan bieniuszewicz 2018-04-13 11:59:26
Oferta pozakonkursowa Paweł Sadło 2018-04-13 09:36:40
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-04-12 13:16:38
Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok) Grzegorz Filipkowski 2018-04-12 08:59:33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej i Północnej w Opolu Emilia Twardowska 2018-04-12 08:12:07
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej i Północnej w Opolu Emilia Twardowska 2018-04-12 08:10:51
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej i Północnej w Opolu Emilia Twardowska 2018-04-12 08:07:27
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej i Północnej w Opolu Emilia Twardowska 2018-04-12 07:58:47
Założenie oraz pielęgnacja kwietników na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-12 07:56:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej i Północnej w Opolu Emilia Twardowska 2018-04-12 07:48:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej i Północnej w Opolu Emilia Twardowska 2018-04-12 07:42:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej i Północnej w Opolu Emilia Twardowska 2018-04-12 07:36:23
Przebudowa placów miejskich w Opolu w zakresie przebudowy Placu Św. Sebastiana Kamilla Wieczorek 2018-04-11 14:46:12
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-04-11 14:05:17
2018r. Marcin Lontkowski 2018-04-11 11:19:42
2018r. Marcin Lontkowski 2018-04-11 11:18:11
Dokumentacja przyszłościowa. Rozbudowa ul. Teligi w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego, oświetlenia i odwodnienia - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-11 09:10:40
Dostawa roślin sezonowych, wykonanie i pielęgnacja nasadzeń w misach i skrzynkach na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-11 09:09:59
Dokumentacja przyszłościowa. Rozbudowa ul. Teligi w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego, oświetlenia i odwodnienia - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-11 09:08:49
2018 Natalia Bugańska 2018-04-10 14:35:01
Dostawa 23 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych, w tym 20 szt. autobusów 12-metrowych MAXI oraz 3 szt. autobusów 10-metrowych MIDI Violetta Moskwa 2018-04-10 13:25:01
Dostawa 23 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych, w tym 20 szt. autobusów 12-metrowych MAXI oraz 3 szt. autobusów 10-metrowych MIDI Violetta Moskwa 2018-04-10 13:19:24
Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-10 12:01:36
Dostawa sprzętu elektronicznego do publicznych szkół na terenie Miasta Opola w ramach projektów pn.: „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO (...) Kamilla Wieczorek 2018-04-10 11:39:49
Aktualności Emilia Twardowska 2018-04-10 07:21:40
Wydana DECYZJA_2 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zainstalowanie jednostanow kabiny lakierniczo-suszarniczej w części warsztatowej domu jednorodz, przy ul. Prostej 1c w Opolu Beata Śliwińska 2018-04-09 15:23:35
Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018) Emilia Twardowska 2018-04-09 13:49:00
Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2017) Emilia Twardowska 2018-04-09 13:45:13
Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej - etap II Katarzyna Bil 2018-04-09 12:18:24
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2018-04-09 11:39:25
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-04-09 11:36:59
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-04-09 11:07:38
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-04-09 11:06:46
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-04-09 11:04:05
Oświadczenia majątkowe dyrektorów jednostek oświatowych Grzegorz Filipkowski 2018-04-09 10:59:53
Oświadczenia majątkowe dyrektorów jednostek oświatowych Grzegorz Filipkowski 2018-04-09 10:57:08
Oświadczenia majątkowe dyrektorów przedszkoli Grzegorz Filipkowski 2018-04-09 10:46:52
Oświadczenia majątkowe za 2007 r. Grzegorz Filipkowski 2018-04-09 10:43:54
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2018-04-09 10:40:57
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2018-04-09 10:35:06
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2018-04-09 10:31:10
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2018-04-09 10:25:45
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2018-04-09 10:21:27
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2018-04-09 10:15:12
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2018-04-09 10:10:57
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2018-04-09 10:02:34
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2018-04-09 09:57:45
Szkoły Ponadgimnazjalne i Placówki Oświatowe Grzegorz Filipkowski 2018-04-09 09:33:17
Nasadzenie roślin sezonowych w wiszących donicach i konstrukcjach kaskadowych oraz ich kompleksowej pielęgnacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-09 06:31:39
Szkoły Ponadgimnazjalne i Placówki Oświatowe Grzegorz Filipkowski 2018-04-06 15:04:42
Szkoły Podstawowe Grzegorz Filipkowski 2018-04-06 14:56:38
Gimnazja Grzegorz Filipkowski 2018-04-06 14:53:40
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-04-06 12:39:30
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-04-06 12:38:29
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-04-06 12:36:23
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-04-06 12:33:44
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-04-06 12:28:54
Utrzymanie i konserwacja rowów komunalnych na terenie miasta Opola Jan bieniuszewicz 2018-04-06 12:25:20
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-04-06 12:20:35
"Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" - Przebudowa budynku Bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w Z Katarzyna Bil 2018-04-06 12:19:38
Konkurs ofert na realizację w 2018 r. programu polityki zdrowotnej: Program profilaktyczno - edukacyjny pn. "Badaj swoje piersi". Zofia Duda-Bezara 2018-04-06 12:14:41
Rada Miasta Beata Kowalczyk 2018-04-06 12:13:02
Konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego: Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym pn. „Biały ząbek”. Zofia Duda-Bezara 2018-04-06 12:10:32
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-04-06 12:08:41
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-04-06 12:06:29
Komisje Rady Miasta Beata Kowalczyk 2018-04-06 12:04:50
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-04-06 12:04:42
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-04-06 11:58:35
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-04-06 11:57:10
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-04-06 11:56:03
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-04-06 11:54:15
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-04-06 11:52:38
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-04-06 11:51:19
Nasadzenie roślin sezonowych w wiszących donicach i konstrukcjach kaskadowych oraz ich kompleksowej pielęgnacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-06 11:49:51
Założenie oraz pielęgnacja kwietników na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-06 10:40:25
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIa - Piast" w Opolu Emilia Twardowska 2018-04-06 10:31:55
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola Joanna Kaleta 2018-04-06 10:06:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2018-04-06 10:02:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna I" w Opolu Emilia Twardowska 2018-04-06 09:57:37
Dostawa roślin sezonowych, wykonanie i pielęgnacja nasadzeń w misach i skrzynkach na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-06 09:51:35
Aktualności Emilia Twardowska 2018-04-05 16:32:26
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej i Północnej w Opolu Emilia Twardowska 2018-04-05 16:28:36
Utrzymanie i konserwacja rowów komunalnych na terenie miasta Opola Jan bieniuszewicz 2018-04-05 15:57:33
2018 Natalia Bugańska 2018-04-05 13:53:13
Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej - etap II Katarzyna Bil 2018-04-05 13:24:00
Biuro Prasowe Katarzyna Flis-Baranek 2018-04-04 14:45:24
Biuro Prasowe Katarzyna Flis-Baranek 2018-04-04 14:39:32
Biuro Prasowe Katarzyna Flis-Baranek 2018-04-04 14:38:02
Biuro Prasowe Katarzyna Flis-Baranek 2018-04-04 14:36:33
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2018-04-04 13:03:05
Dokumentacja przyszłościowa. Rozbudowa ul. Teligi w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego, oświetlenia i odwodnienia - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-04 10:43:17
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2018-04-04 09:46:46
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2018-04-04 08:37:40
Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej. Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Grota Roweckiego wraz z miejscami postojowymi i ciągiem pieszo-rowerowym - opracowanie dokum Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-04 08:20:47
Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie drzewostanu na obszarach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu, na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-04 08:20:10
2018 Natalia Bugańska 2018-04-03 14:55:04
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2018-04-03 14:38:57
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2018-04-03 13:47:03
"Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" - Przebudowa budynku Bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w Z Katarzyna Bil 2018-04-03 13:22:18
Obwieszczenie w spr. wydania dec.ULICP dla inwest.: budowa budynku szatni UKS Rodło, na terenie części dz. nr 247/8 przy ul. Szarotki 1a w Opolu Sandra Jagielska 2018-04-03 12:00:16
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładow opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2017 rok Maria Dutkiewicz 2018-04-03 10:48:14
Informacja o stanie mienia miasta Opola Maria Dutkiewicz 2018-04-03 10:33:14
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok Maria Dutkiewicz 2018-04-03 10:24:31
obwieszczenie o ustaleniach z oględzin drzew i zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie Aneta Witsanko 2018-04-03 09:39:13
Aktualności Emilia Twardowska 2018-04-03 07:48:20
Budowa zespołu boisk sportowych w Opolu - Czarnowąsach Joanna Szurgut 2018-03-30 12:40:56
Biuro Rady Miasta Małgorzata Tarkowska 2018-03-30 12:31:25
Biuro Rady Miasta Małgorzata Tarkowska 2018-03-30 12:28:43
Korkurs w dziedzinie wspierania i upowszechnianai kultrury fizycznej Beata Baraniewicz 2018-03-30 11:33:36
Młodzieżowy Dom Kultury - rewitalizacja integracyjnego placu zabaw Kamilla Wieczorek 2018-03-30 11:25:55
Młodzieżowy Dom Kultury - rewitalizacja integracyjnego placu zabaw Kamilla Wieczorek 2018-03-30 11:24:02
Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej - etap II Katarzyna Bil 2018-03-30 10:56:38
Przebudowa ulic w mieście Opolu w zakresie budowy oświetlenia drogowego Joanna Szurgut 2018-03-30 10:47:24
Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie żywopłotów, zakładanie i przebudowa zniszczonych trawników na obszarach administrowanych przez Miejski Z Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-03-30 09:23:35
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-03-29 14:00:11
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Odziałami Integracyjnymi Małgorzata Maćków 2018-03-29 13:20:21
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-03-29 12:55:19
Przebudowa miasteczka ruchu drogowego w ramach rewitalizacji terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Dambonia Magdalena Brulewska 2018-03-29 12:15:32
2018 r. Grzegorz Filipkowski 2018-03-29 10:50:06
konkurs z zakresu działalności wspomagajacej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiebiorczości Karolina Balcer 2018-03-29 10:46:35
2017 r. Grzegorz Filipkowski 2018-03-29 10:46:16
Zakup drzew Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-03-29 10:21:23
Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej. Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Grota Roweckiego wraz z miejscami postojowymi i ciągiem pieszo-rowerowym - opracowanie dokum Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-03-29 09:53:53
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2018-03-29 09:29:26
Wyniki konkursu Agnieszka Nowacka 2018-03-29 09:16:43
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2018-03-29 09:12:18
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-03-29 08:53:00
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-03-29 08:47:17
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-03-29 08:46:16
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-03-29 08:45:05
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-03-29 08:43:08
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-03-29 08:41:59
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-03-29 08:40:38
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-03-29 08:38:10
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-03-29 08:35:00
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-03-29 08:33:11
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-03-29 08:22:57
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-03-29 08:21:38
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-03-29 08:20:17
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-03-29 08:18:23
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-03-29 08:15:37
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-03-29 08:12:45
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-03-29 08:11:27
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-03-29 08:10:01
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-03-29 08:08:07
Przebudowa placów miejskich w Opolu w zakresie przebudowy Placu Św. Sebastiana Kamilla Wieczorek 2018-03-28 12:57:01
Budowa zespołu boisk sportowych w Opolu - Czarnowąsach Joanna Szurgut 2018-03-28 12:21:55
Młodzieżowy Dom Kultury - rewitalizacja integracyjnego placu zabaw Kamilla Wieczorek 2018-03-28 12:03:16
Budowa orlika lekkoatletycznego przy PSP nr 14 Joanna Szurgut 2018-03-28 10:40:50
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych dla Urzędu Miasta Opola oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Opola Katarzyna Bil 2018-03-28 10:34:24
Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Opola Jan bieniuszewicz 2018-03-28 10:15:59
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-03-28 09:49:15
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-03-28 09:47:26
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-03-28 09:46:19
Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej - etap II Katarzyna Bil 2018-03-28 09:35:23
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-03-28 09:16:10
Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie żywopłotów, zakładanie i przebudowa zniszczonych trawników na obszarach administrowanych przez Miejski Z Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-03-28 08:23:16
Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie żywopłotów, zakładanie i przebudowa zniszczonych trawników na obszarach administrowanych przez Miejski Z Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-03-28 08:22:52
Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie żywopłotów, zakładanie i przebudowa zniszczonych trawników na obszarach administrowanych przez Miejski Z Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-03-28 08:21:35
Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie żywopłotów, zakładanie i przebudowa zniszczonych trawników na obszarach administrowanych przez Miejski Z Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-03-28 08:21:03
Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie żywopłotów, zakładanie i przebudowa zniszczonych trawników na obszarach administrowanych przez Miejski Z Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-03-28 08:20:15
Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie żywopłotów, zakładanie i przebudowa zniszczonych trawników na obszarach administrowanych przez Miejski Z Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-03-28 08:18:59
Deczyja o śrdowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu zbierania złomu na terenie działki nr 381/7, obręb Zakrzów, gmina Opole, województwo opole Agnieszka Cisicka 2018-03-27 14:19:35
konkurs z zakresu działalności wspomagajacej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiebiorczości Karolina Balcer 2018-03-27 13:22:20
Regulamin Organizacyjny Joanna Kaleta 2018-03-27 12:10:26
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-03-26 15:33:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak" w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 15:17:59
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Niedurnego 3-15 Damian Duda 2018-03-26 15:07:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Partyzancka - Folwark w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 15:02:24
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bierkowice-Zachód w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 15:00:08
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Metalchem" w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 14:56:44
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Skansen" w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 14:53:29
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVa" w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 14:49:42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Komunalny "Centralny" w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 14:46:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy L. Powolnego w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 14:43:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego plac M. Kopernika - ulica Studzienna w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 14:39:11
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Va" w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 14:33:07
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie WDPS II (Wschodnia Dzielnica Przemysłowo-Składowa) w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 14:29:52
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie WDPS II (Wschodnia Dzielnica Przemysłowo-Składowa) w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 14:21:42
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Bolko w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 14:16:55
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 14:13:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Budowlanych i Nysy Łużyckiej w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 14:09:08
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Vb" w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 14:02:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Vb" w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 14:01:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Vb" w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 13:31:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Kanał Ulgi-ulica Krapkowicka" w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 13:22:58
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Olimpijskiej w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 13:20:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Olimpijskiej w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 13:13:04
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Zbożowej w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 13:07:44
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice I" w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 13:04:52
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wyspy Bolko w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 12:57:48
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Andrzeja Struga w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 12:54:09
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na południe od ulicy Tarnopolskiej w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 12:50:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 12:46:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście III" w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 12:41:16
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Górnej w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 12:23:30
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2018-03-26 11:18:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wiejskiej - Brzozowej w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 11:12:16
Konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2018 Agnieszka Nowacka 2018-03-26 11:06:01
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Krapkowickiej w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 11:05:58
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Szczepanowic w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 11:01:16
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2018-03-26 10:43:57
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2018-03-26 10:21:42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście II - centrum" w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 10:02:54
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Mikołaja w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 09:40:30
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Wójtowej Wsi w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 09:32:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w Opolu - Grudzicach (Północ) Emilia Twardowska 2018-03-26 09:28:35
Przebudowa ulic w mieście Opolu w zakresie budowy oświetlenia drogowego Magdalena Brulewska 2018-03-26 09:19:32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w rejonie ulic: 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej - Ludowej w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 09:19:18
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2018-03-26 09:15:52
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście I - Wyspa Pasieka" w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 09:08:40
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy północnej - ulicy Północnej w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 09:02:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Groszowice - Metalchem w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 08:40:08
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Malinka w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 08:27:25
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie" w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 08:19:10
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Głogowskiej - Rejtana w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 08:15:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Wiejskiej w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 08:06:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Bolko I" w Opolu wraz z obrzeżem Emilia Twardowska 2018-03-26 08:03:54
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Odra II" w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 07:37:21
PREZYDENT MIASTA OPOLA ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Karolina Balcer 2018-03-23 14:31:46
Konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2018 Agnieszka Nowacka 2018-03-23 14:29:23
PREZYDENT MIASTA OPOLA ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Karolina Balcer 2018-03-23 14:28:04
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2018-03-23 13:57:19
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2018-03-23 13:48:55
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie obwodnicy północnej - ulicy Północnej w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-23 13:46:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy Alei Wincentego Witosa - ul. Lwowskiej w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-23 13:43:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacji i usług osiedla ZWM w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-23 13:40:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Krzanowicką i rzeką Swornicą w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-23 13:36:36
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Gawędy, Jana Sobieskiego i Grodzkiej w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-23 13:33:18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie: ulicy Budowlanych - Jana III Sobieskiego, obwodnicy północnej miasta Opola, terenów PKP i terenów o funkcji wytwórc Emilia Twardowska 2018-03-23 13:29:46
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2018-03-23 13:29:40
Częściowa zmiana miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w Opolu - Malinie Emilia Twardowska 2018-03-23 13:25:42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego Opole - Bierkowice Emilia Twardowska 2018-03-23 13:20:18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Bolko I" w Opolu wraz z obrzeżem Emilia Twardowska 2018-03-23 13:15:16
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 60 000 000 zł Katarzyna Bil 2018-03-23 13:12:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Groszowice III" w Opolu wraz z obrzeżem Emilia Twardowska 2018-03-23 13:11:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego dzielnicy Grudzice - Południe w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-23 13:08:55
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Wiejskiej w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-23 13:05:13
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Grotowice w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-23 13:02:08
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Odra II" w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-23 12:59:16
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Odra II" w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-23 12:56:33
Zmiana planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego Opole - Malina Emilia Twardowska 2018-03-23 12:53:02
Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego Kolonia Gosławicka - Północ w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-23 12:51:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Odra II" w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-23 12:47:52
Zmiana planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego Opole - Malina Emilia Twardowska 2018-03-23 12:45:43
Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego Kolonia Gosławicka - Północ w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-23 12:42:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-23 12:37:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-23 12:36:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-23 12:34:18
Przebudowa placów miejskich w Opolu w zakresie przebudowy Placu Św. Sebastiana Kamilla Wieczorek 2018-03-23 11:59:43
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Emilia Twardowska 2018-03-23 11:58:43
Budowa zespołu boisk sportowych w Opolu - Czarnowąsach Joanna Szurgut 2018-03-23 11:19:27
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-03-22 15:00:17
Budowa zespołu boisk sportowych w Opolu - Czarnowąsach Joanna Szurgut 2018-03-22 14:13:06
2018 Natalia Bugańska 2018-03-22 13:16:04
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-03-22 12:49:43
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-03-22 12:42:29
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-03-22 12:41:42
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-03-22 12:40:43
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-03-22 12:39:30
Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-03-22 10:44:31
2018 Natalia Bugańska 2018-03-22 10:03:09
Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie żywopłotów, zakładanie i przebudowa zniszczonych trawników na obszarach administrowanych przez Miejski Z Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-03-22 09:57:15
Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie żywopłotów, zakładanie i przebudowa zniszczonych trawników na obszarach administrowanych przez Miejski Z Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-03-22 09:39:26
Regulamin Organizacyjny Joanna Malinowska 2018-03-22 09:23:53
Budowa zespołu boisk sportowych w Opolu - Czarnowąsach Joanna Szurgut 2018-03-22 08:15:55
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2018-03-21 15:26:43
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2018-03-21 15:24:49
Biuro Prasowe Katarzyna Flis-Baranek 2018-03-21 15:23:24
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2018-03-21 15:22:34
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2018-03-21 15:20:21
Biuro Prasowe Katarzyna Flis-Baranek 2018-03-21 15:14:07
Kompleksowa eksploatacja i konserwacja fontann na terenie miasta Opola Jan bieniuszewicz 2018-03-21 12:38:17
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-03-21 12:31:32
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-03-21 12:29:57
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-03-21 12:20:14
Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Opola Jan bieniuszewicz 2018-03-21 11:49:32
Zakup drzew Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-03-21 10:07:36
2018 Natalia Bugańska 2018-03-20 15:14:01
Obwieszczenie o przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew i zmianie terminu załatwienia sprawy Aneta Witsanko 2018-03-20 14:19:34
Zastępcy Prezydenta Jadwiga Kost 2018-03-20 14:02:03
2018 Natalia Bugańska 2018-03-20 12:48:40
2018 Natalia Bugańska 2018-03-20 10:14:39
w sprawie funkcjonowania serwisów informacyjnych Urzędu Miasta Opola. Joanna Kaleta 2018-03-20 08:30:02
Konkurs ofert na realizację w 2017 r. akcji profilaktycznej "Bo zdrowie jest najważniejsze". Zofia Duda-Bezara 2018-03-20 08:15:43
Konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty w 2017 roku zadania publicznego: Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku Zofia Duda-Bezara 2018-03-20 08:13:07
Konkurs ofert na realizację w 2017 roku programu polityki zdrowotnej: Program profilaktyczno - edukacyjny pn. Badaj swoje piersi". Zofia Duda-Bezara 2018-03-20 08:10:51
Konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty w 2017 roku zadania publicznego: Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku Zofia Duda-Bezara 2018-03-20 08:09:05
konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2018 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Fitness m Zofia Duda-Bezara 2018-03-19 15:25:17
Konkursy z dziedziny Ochrony i Promocji Zdrowia Zofia Duda-Bezara 2018-03-19 15:08:30
Konkursy z dziedziny Ochrony i Promocji Zdrowia Zofia Duda-Bezara 2018-03-19 15:06:44
Konkursy z dziedziny Ochrony i Promocji Zdrowia Zofia Duda-Bezara 2018-03-19 15:04:56
Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Zofia Duda-Bezara 2018-03-19 14:33:37
Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Zofia Duda-Bezara 2018-03-19 14:23:36
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2018-03-19 13:47:36
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIa - Piast" w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-19 11:46:21
Dostawa 23 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych, w tym 20 szt. autobusów 12-metrowych MAXI oraz 3 szt. autobusów 10-metrowych MIDI Magdalena Brulewska 2018-03-19 11:36:22
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2018-03-19 10:30:32
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2018-03-19 10:25:26
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 60 000 000 zł Katarzyna Bil 2018-03-16 11:57:19
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych dla Urzędu Miasta Opola oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Opola Katarzyna Bil 2018-03-16 11:14:42
Konkurs ofert na wyłonienie operatora projektu w 2018 r. (regranting) z zakresu wsparcia działalności organizacji pozarządowych Przemysław Parkitny 2018-03-15 16:49:18
Inicjatywa uchwałodawcza Beata Kowalczyk 2018-03-15 16:47:36
Dostawa i wdrożenie Systemu wraz z urządzeniami służącego elektronicznej obsłudze pasażerów i poszerzeniu zakresu świadczonych usług w ramach projektów: "Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mob Katarzyna Bil 2018-03-15 11:47:30
Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie drzewostanu na obszarach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu, na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-03-15 09:50:01
Inicjatywa uchwałodawcza Beata Kowalczyk 2018-03-14 14:19:04
2018 Natalia Bugańska 2018-03-14 12:27:08
Eksploatacja kanalizacji deszczowej należącej do Gminy Opole Agnieszka Galka 2018-03-14 11:27:08
Działania związane z reformą oświaty Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych wyposażenia pracowni do nauki przedmiotów Fizyka, Chemia w 15 Placówkach Oświaty. Magdalena Brulewska 2018-03-14 10:58:08
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2018-03-14 10:45:09
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2018-03-14 10:43:34
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego Joanna Kubacka 2018-03-13 14:39:28
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2018-03-13 13:40:27
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2018-03-13 13:38:42
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2018-03-13 13:22:42
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2018-03-13 13:21:01
Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Przebudowa budynku Bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w ZPO Katarzyna Bil 2018-03-13 12:17:53
Kompleksowa eksploatacja i konserwacja fontann na terenie miasta Opola Jan bieniuszewicz 2018-03-13 11:53:00
Młodzieżowy Dom Kultury - rewitalizacja integracyjnego placu zabaw Kamilla Wieczorek 2018-03-13 11:05:25
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 Małgorzata Maćków 2018-03-13 11:02:35
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2018-03-13 07:56:49
Oferta pozakonkursowa "kultura w formacie A2" Agnieszka Nowacka 2018-03-12 13:46:42
Budowa orlika lekkoatletycznego przy PSP nr 14 Joanna Szurgut 2018-03-12 11:52:01
konkurs ofert - działalność na rzecz integracji europejskiej..... Grażyna Lech 2018-03-12 10:02:16
Biuro Obsługi Inwestorów Małgorzata Tarkowska 2018-03-12 09:20:17
Biuro Obsługi Inwestorów Małgorzata Tarkowska 2018-03-12 09:18:42
Biuro Obsługi Inwestorów Małgorzata Tarkowska 2018-03-12 09:17:57
Biuro Obsługi Inwestorów Małgorzata Tarkowska 2018-03-12 09:16:21
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-03-12 08:30:28
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-03-12 08:28:34
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-03-12 08:27:16
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-03-12 08:24:26
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-03-12 08:22:14
Biuro Prasowe Katarzyna Flis-Baranek 2018-03-09 12:48:55
2018 Natalia Bugańska 2018-03-09 12:30:30
Budowa układu ciągów pieszych na terenie WSSE Opole Północna – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-03-09 11:07:41
Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - etap II w zakresie: "Wnętrze kwartału między ul. Krakowską - Żwirki i Wigury - ul. Powo Joanna Szurgut 2018-03-09 10:18:46
Przebudowa placów miejskich w Opolu w zakresie przebudowy Placu Św. Sebastiana Kamilla Wieczorek 2018-03-09 09:36:29
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-03-09 09:15:07
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2018-03-09 09:02:39
Obwieszczenie nr UAB.6740.1045.2017.AG Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji o ZRID polegajacej na: budowie dróg gminnych - odcinka łączącego istniejącą ul. Niklową z ul. Oświęcimską oraz odcinek Anna Bednorz 2018-03-09 09:00:38
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2018-03-09 08:59:41
Wydział Zamówień Publicznych Jolanta Początko 2018-03-09 08:56:56
Zgłoszenie kandydatów i zadań do konkursu im. Jana Całki za rok 2017 Przemysław Parkitny 2018-03-08 16:37:56
Kompleksowa eksploatacja i konserwacja fontann na terenie miasta Opola Jan bieniuszewicz 2018-03-08 14:37:35
2018 Natalia Bugańska 2018-03-08 13:49:54
Rada Miasta Beata Kowalczyk 2018-03-08 12:43:14
Rada Miasta Beata Kowalczyk 2018-03-08 12:40:12
Młodzieżowy Dom Kultury - rewitalizacja integracyjnego placu zabaw Kamilla Wieczorek 2018-03-08 12:09:00
Bezpieczny transport w Opolu” w zakresie: Przebudowa kładki pieszej pod mostem kolejowym w ciągu ul. Ks. Jana Dobrego i ul. 11 Listopada w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-03-08 09:29:49
Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie drzewostanu na obszarach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu, na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-03-08 08:11:38
Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie drzewostanu na obszarach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu, na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-03-07 13:59:46
Bezpieczny transport w Opolu” w zakresie: Przebudowa kładki pieszej pod mostem kolejowym w ciągu ul. Ks. Jana Dobrego i ul. 11 Listopada w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-03-07 09:59:53
Budowa układu ciągów pieszych na terenie WSSE Opole Północna – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-03-07 09:42:56
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-03-06 16:29:51
2018 Natalia Bugańska 2018-03-06 13:13:02
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-03-06 10:11:54
Dostawa oraz nasadzenie drzew Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-03-06 09:09:49
Remonty i bieżące utrzymanie dróg – zakup usług pozostałych, w zakresie utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola w latach 2018-2020 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-03-06 08:53:03
Sporządzanie operatów szacunkowych w zakresie wycen nieruchomości Magdalena Brulewska 2018-03-06 08:42:26
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2018-03-05 19:48:18
Aktualności Emilia Twardowska 2018-03-05 13:59:59
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-05 13:56:44
Miejskie CentrumŚwiadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-03-05 13:55:13
Miejskie CentrumŚwiadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-03-05 13:52:45
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2018-03-05 13:48:11
stanowisko ds. ustalania świadczeń Izabela Kutyła 2018-03-05 13:47:02
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2018-03-05 13:43:07
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna I" w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-05 12:47:25
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2018-03-05 12:44:48
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-05 12:34:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-05 12:15:56
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-05 12:13:54
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2018-03-05 12:12:51
Budowa orlika lekkoatletycznego przy PSP nr 14 Joanna Szurgut 2018-03-05 12:07:55
Aktualności Emilia Twardowska 2018-03-05 10:16:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-05 10:03:06
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2018-03-05 10:00:26
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2018-03-05 09:59:06
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Jadwiga Kost 2018-03-05 09:57:55
wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień Jadwiga Kost 2018-03-05 09:56:12
wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia Jadwiga Kost 2018-03-05 09:54:56
wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej Jadwiga Kost 2018-03-05 09:53:35
wydawanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Jadwiga Kost 2018-03-05 09:52:31
wydawanie orzeczenia o niepełnosprawności Jadwiga Kost 2018-03-05 09:51:41
akty prawne Jadwiga Kost 2018-03-05 09:50:55
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Jadwiga Kost 2018-03-05 09:48:51
Przedszkole Publiczne Nr 30 Jadwiga Kost 2018-03-05 09:43:42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna I" w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-05 09:00:32
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2018-03-05 08:54:47
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2018-03-05 08:10:29
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2018-03-05 08:09:48
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. ks. Bolesława Domańskiego w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-05 07:41:16
Publiczna Szkoła Podstaowa nr 7 Małgorzata Maćków 2018-03-02 14:20:33
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-03-02 14:08:49
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Sonia Respekta-Załężna 2018-03-02 12:34:22
Ogłoszenie o konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Opola Leszek Budyłowski 2018-03-02 12:17:40
Eksploatacja kanalizacji deszczowej należącej do Gminy Opole Agnieszka Galka 2018-03-02 12:15:36
Dostawa 23 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych, w tym 20 szt. autobusów 12-metrowych MAXI oraz 3 szt. autobusów 10-metrowych MIDI Magdalena Brulewska 2018-03-02 11:18:29
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Sonia Respekta-Załężna 2018-03-02 11:06:16
Bezpieczny transport w Opolu” w zakresie: Przebudowa kładki pieszej pod mostem kolejowym w ciągu ul. Ks. Jana Dobrego i ul. 11 Listopada w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-03-02 10:46:23
2018 Natalia Bugańska 2018-03-02 09:31:26
Regulamin Organizacyjny Natalia Buczyńska 2018-03-01 15:48:19
Wykaz Dziennych Opiekunów Sonia Respekta-Załężna 2018-03-01 15:46:27
Wykaz Dziennych Opiekunów Sonia Respekta-Załężna 2018-03-01 14:10:29
Wykaz Dziennych Opiekunów Sonia Respekta-Załężna 2018-03-01 14:02:53
Wykaz Dziennych Opiekunów Sonia Respekta-Załężna 2018-03-01 13:49:46
1. Państwowa Komisja Wyborcza, Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Opolu - ogłoszenia Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2018-03-01 12:31:49
Obwieszczenie o przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew i zmianie terminu załatwienia sprawy Aneta Witsanko 2018-03-01 12:11:52
Regulamin Organizacyjny Joanna Kaleta 2018-03-01 12:08:02
Wydział Komunikacji Marcin Lontkowski 2018-03-01 11:41:01
Dostawa 23 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych, w tym 20 szt. autobusów 12-metrowych MAXI oraz 3 szt. autobusów 10-metrowych MIDI Magdalena Brulewska 2018-03-01 09:46:59
Dostawa 23 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych, w tym 20 szt. autobusów 12-metrowych MAXI oraz 3 szt. autobusów 10-metrowych MIDI Magdalena Brulewska 2018-03-01 08:11:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy W. Korfantego w Opolu Emilia Twardowska 2018-02-28 12:51:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVd" w Opolu Emilia Twardowska 2018-02-28 12:49:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice II" w Opolu Emilia Twardowska 2018-02-28 12:44:54
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2018-02-28 11:12:36
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2018-02-28 11:10:19
Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-02-28 11:07:16
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2018-02-28 11:03:35
Wydział Finansowo-Księgowy Katarzyna Flis-Baranek 2018-02-27 15:14:31
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-02-27 12:47:50
Wydział Oświaty Joanna Parobecka 2018-02-27 10:08:56
Wydział Oświaty Joanna Parobecka 2018-02-27 10:04:48
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2018-02-27 09:10:23
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2018-02-27 09:09:08
III PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL. DRZYMAŁY 6/6 ORAZ PRZY UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6/1 Joanna Kubacka 2018-02-27 08:08:09
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2018-02-26 14:49:52
Świadczenie usług transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych -mieszkańców miasta Opola mających trudności w poruszaniu się. Joanna Szurgut 2018-02-26 11:21:11
konkurs ofert - ekologia i ochrona zwierząt..... Grażyna Lech 2018-02-26 09:31:01
2018 Natalia Bugańska 2018-02-23 13:17:40
Częściowe wyniki naboru wniosków - dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-02-23 13:00:57
Wykonanie usług geodezyjnych w Opolu oprócz nieruchomości będących własnością Polskich Kolei Państwowych S.A. Joanna Szurgut 2018-02-23 12:57:16
Świadczenie usług ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2018-02-23 12:55:56
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali administrowanych przez Wydział Administracyjno - Gospodarczy Urzędu Miasta Opola oraz budynków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: w Opo Joanna Szurgut 2018-02-23 12:38:38
Młodzieżowy Dom Kultury - rewitalizacja integracyjnego placu zabaw Kamilla Wieczorek 2018-02-23 11:57:20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Fabrycznej 22-36, Norwida 8-10, Asnyka 7-9, Armii Krajowej 29-30 Marzena Kasprzak 2018-02-23 11:54:29
Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - etap II w zakresie: "Wnętrze kwartału między ul. Krakowską - Żwirki i Wigury - ul. Powo Joanna Szurgut 2018-02-23 11:45:47
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 2 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. JERZEGO I RYSZARDA KOWALCZYKÓW 12 Joanna Kubacka 2018-02-23 11:03:25
Oczyszczanie miasta w zakresie : opróżnianie, najem i utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola w latach 2018-2020 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-02-23 09:40:22
Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2017) Emilia Twardowska 2018-02-23 08:51:26
Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Jolanta Początko 2018-02-22 16:31:23
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2018-02-22 16:02:47
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2018-02-22 15:57:02
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2018-02-22 15:53:18
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2018-02-22 15:47:24
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2018-02-22 15:45:19
Wydział Spraw Obywatelskich Jolanta Początko 2018-02-22 15:43:09
Wydział Zamówień Publicznych Jolanta Początko 2018-02-22 15:31:46
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 2 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. JERZEGO I RYSZARDA KOWALCZYKÓW 12 Joanna Kubacka 2018-02-22 12:34:34
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2018-02-22 10:55:47
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2018-02-22 10:53:37
Młodzieżowy Dom Kultury - rewitalizacja integracyjnego placu zabaw Kamilla Wieczorek 2018-02-22 09:57:41
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów Agnieszka Pusz 2018-02-22 06:48:36
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów Agnieszka Pusz 2018-02-22 06:44:38
Budowa orlika lekkoatletycznego przy PSP nr 14 Joanna Szurgut 2018-02-21 14:38:30
Wykonywanie usług pogrzebowych na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2018-02-21 14:28:59
Budowa orlika lekkoatletycznego przy PSP nr 14 Joanna Szurgut 2018-02-21 13:20:23
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2018-02-21 10:12:48
Remonty i bieżące utrzymanie dróg – zakup usług pozostałych, w zakresie utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola w latach 2018-2020 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-02-21 09:46:44
Opracowanie koncepcji wariantowych wraz z częścią kosztową dla 2 zadań, nr ref. NP.260.04.2018.P Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-02-21 07:44:56
Bezpieczny transport w Opolu” w zakresie: Przebudowa kładki pieszej pod mostem kolejowym w ciągu ul. Ks. Jana Dobrego i ul. 11 Listopada w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-02-20 15:27:10
Bezpieczny transport w Opolu” w zakresie: Przebudowa kładki pieszej pod mostem kolejowym w ciągu ul. Ks. Jana Dobrego i ul. 11 Listopada w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-02-20 15:23:51
Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za IV kwartał 2017 r. Maria Dutkiewicz 2018-02-20 15:08:39
Wykonywanie usług pogrzebowych na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2018-02-20 13:22:07
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2018-02-20 11:04:04
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2018-02-20 09:54:15
Przystąpienie do opracowania projektu Miejskiego Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Opola Marzena Bławicka 2018-02-20 09:46:18
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2018-02-20 09:40:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIa - Piast" w Opolu Emilia Twardowska 2018-02-20 09:35:45
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2018-02-20 09:29:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIa - Piast" w Opolu Emilia Twardowska 2018-02-20 09:27:41
Wydział Promocji Joanna Parobecka 2018-02-20 08:48:06
Wydział Promocji Joanna Parobecka 2018-02-20 08:46:17
Świadczenie usług ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2018-02-19 14:54:15
Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - etap II w zakresie: "Wnętrze kwartału między ul. Krakowską - Żwirki i Wigury - ul. Powo Joanna Szurgut 2018-02-19 14:37:02
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Jarosław Wojciechowski 2018-02-19 12:09:19
Budowa orlika lekkoatletycznego przy PSP nr 14 Joanna Szurgut 2018-02-19 11:48:49
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-02-19 10:54:49
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-02-19 10:40:43
Dostawa oraz nasadzenie drzew Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-02-19 10:10:42
Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - etap II w zakresie: "Wnętrze kwartału między ul. Krakowską - Żwirki i Wigury - ul. Powo Joanna Szurgut 2018-02-19 09:32:44
Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu: „Rozbudowa skrzyżowania ulic Prószkowska – Mehla - Wyszomirskiego z budową zatok autobusowych Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-02-19 08:58:12
Rozbudowa skrzyżowania ulic Oleska – Chabrów – Okulickiego w Opolu - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-02-19 08:57:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIa - Piast" w Opolu Emilia Twardowska 2018-02-19 07:50:17
Konsultacje społeczne 2018 Paweł Sadło 2018-02-16 13:50:55
2017 Joanna Kaleta 2018-02-16 13:24:43
Wydział Geodezji i Kartografii Joanna Parobecka 2018-02-16 13:08:23
Sporządzanie operatów szacunkowych wycen nieruchomości Joanna Szurgut 2018-02-16 11:27:20
Remonty i bieżące utrzymanie dróg – zakup usług pozostałych, w zakresie utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola w latach 2018-2020 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-02-16 10:44:06
Remonty i bieżące utrzymanie dróg – zakup usług pozostałych, w zakresie utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola w latach 2018-2020 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-02-16 10:43:03
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-02-16 10:37:28
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Jarosław Wojciechowski 2018-02-16 10:19:35
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-02-16 09:31:32
Dostawa 23 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych, w tym 20 szt. autobusów 12-metrowych MAXI oraz 3 szt. autobusów 10-metrowych MIDI Magdalena Brulewska 2018-02-16 09:29:43
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2018-02-16 08:54:45
Korekta nr 2 Rocznego Planu Konsultacji na rok 2018 Paweł Sadło 2018-02-15 15:46:01
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu Patrycja Remisz 2018-02-15 15:20:27
2018 Natalia Bugańska 2018-02-15 15:09:40
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-02-15 14:35:41
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu Patrycja Remisz 2018-02-15 14:32:02
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-02-15 14:18:08
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-02-15 14:16:33
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych dla Urzędu Miasta Opola oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Opola Katarzyna Bil 2018-02-15 14:13:10
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu Emilia Twardowska 2018-02-15 13:18:30
Wydział Oświaty Joanna Parobecka 2018-02-15 12:31:18
Świadczenie usług ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2018-02-15 12:25:19
Wydział Oświaty Joanna Parobecka 2018-02-15 11:30:43
Dostawa oraz nasadzenie drzew Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-02-15 08:27:05
2018 Natalia Bugańska 2018-02-15 08:15:56
Dostawa oraz nasadzenie drzew Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-02-15 07:51:38
Dostawa oraz nasadzenie drzew Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-02-15 07:50:06
Dostawa oraz nasadzenie drzew Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-02-15 07:49:13
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-02-14 14:19:32
Budowa orlika lekkoatletycznego przy PSP nr 14 Joanna Szurgut 2018-02-14 12:53:24
konkurs ofert - działania na rzecz osób niepełnosprawnych i działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Grażyna Lech 2018-02-14 12:34:47
Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - etap II w zakresie: "Wnętrze kwartału między ul. Krakowską - Żwirki i Wigury - ul. Powo Joanna Szurgut 2018-02-14 12:01:43
Wydział Finansowo-Księgowy Katarzyna Flis-Baranek 2018-02-14 11:03:14
Wydział Finansowo-Księgowy Katarzyna Flis-Baranek 2018-02-14 11:01:21
Budowa oświetlenia ulicznego Rynku oraz budowa iluminacji elewacji Ratusza w Opolu. Magdalena Brulewska 2018-02-14 10:54:43
konkurs ofert - Pomoc społeczna Grażyna Lech 2018-02-14 10:37:31
konkurs ofert - działania na rzecz osób niepełnosprawnych i działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Grażyna Lech 2018-02-14 10:36:05
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-02-14 10:23:30
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-02-14 10:22:39
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-02-14 10:21:43
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-02-14 10:20:58
Dostawa i wdrożenie Systemu wraz z urządzeniami służącego elektronicznej obsłudze pasażerów i poszerzeniu zakresu świadczonych usług w ramach projektów: "Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mob Katarzyna Bil 2018-02-14 10:16:56
Dostawa i wdrożenie Systemu wraz z urządzeniami służącego elektronicznej obsłudze pasażerów i poszerzeniu zakresu świadczonych usług w ramach projektów: "Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mob Katarzyna Bil 2018-02-14 10:11:19
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2018-02-14 07:47:59
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2018-02-14 07:47:40
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2018-02-14 07:44:19
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2018-02-14 07:43:21
Wydział Promocji Joanna Parobecka 2018-02-14 07:41:39
Dostawa oraz nasadzenie drzew Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-02-14 07:35:15
Wykonywanie usług pogrzebowych na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2018-02-13 12:12:54
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali administrowanych przez Wydział Administracyjno - Gospodarczy Urzędu Miasta Opola oraz budynków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: w Opo Magdalena Brulewska 2018-02-13 11:58:42
Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-02-13 11:10:31
Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-02-13 11:00:21
Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-02-13 10:39:10
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola Maria Dutkiewicz 2018-02-13 10:25:03
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola Maria Dutkiewicz 2018-02-13 10:24:09
Opinia RIO - kwota długu na lata 2018-2036 Magdalena Buksa-Mendel 2018-02-13 10:13:09
Opinia RIO - kwota długu na lata 2018-2036 Magdalena Buksa-Mendel 2018-02-13 10:10:29
Opinia RIO - deficyt Magdalena Buksa-Mendel 2018-02-13 10:07:35
Opinia RIO - deficyt Magdalena Buksa-Mendel 2018-02-13 10:06:12
Opinia RIO - deficyt Magdalena Buksa-Mendel 2018-02-13 10:00:31
Opinia RIO - deficyt Magdalena Buksa-Mendel 2018-02-13 09:55:26
Opinia RIO - deficyt Magdalena Buksa-Mendel 2018-02-13 09:48:55
Dostawa oraz nasadzenie drzew Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-02-13 09:40:50
Opinia RIO - kwota długu na lata 2018-2036 Magdalena Buksa-Mendel 2018-02-13 09:30:20
: Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-02-13 08:59:39
Dostawa oraz nasadzenie drzew Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-02-12 17:24:24
Dostawa oraz nasadzenie drzew Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-02-12 17:23:17
Dostawa oraz nasadzenie drzew Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-02-12 17:22:22
Wydział Finansowo-Księgowy Katarzyna Flis-Baranek 2018-02-12 15:37:38
Świadczenie usług ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2018-02-12 12:40:43
Sporządzanie operatów szacunkowych w zakresie wycen nieruchomości Jan bieniuszewicz 2018-02-12 12:28:27
Działania związane z reformą oświaty Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych wyposażenia pracowni do nauki przedmiotów Fizyka, Chemia w 15 Placówkach Oświaty. Jan bieniuszewicz 2018-02-12 11:42:50
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2018-02-12 11:08:28
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2018-02-12 11:07:49
Rozbudowa skrzyżowania ulic Oleska – Chabrów – Okulickiego w Opolu - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-02-12 10:57:15
Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu: „Rozbudowa skrzyżowania ulic Prószkowska – Mehla - Wyszomirskiego z budową zatok autobusowych Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-02-12 10:14:37
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-02-12 09:23:19
Świadczenie usług ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2018-02-09 14:04:30
2018 Natalia Bugańska 2018-02-09 13:47:32
Budowa orlika lekkoatletycznego przy PSP nr 14 Joanna Szurgut 2018-02-09 12:59:52
Zespół Szkół Zawodowych nr 4 Małgorzata Maćków 2018-02-09 12:59:34
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2018-02-09 12:15:10
Opracowanie koncepcji wariantowych wraz z częścią kosztową dla 2 zadań, nr ref. NP.260.04.2018.P Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-02-09 10:56:09
Oczyszczanie miasta w zakresie : opróżnianie, najem i utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola w latach 2018-2020 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-02-09 10:07:36
Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-02-09 09:17:16
Wykonanie usług geodezyjnych w Opolu oprócz nieruchomości będących własnością Polskich Kolei Państwowych S.A. Jan bieniuszewicz 2018-02-08 12:20:56
Świadczenie usług ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2018-02-08 08:57:00
Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Przebudowa budynku Bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w ZPO Katarzyna Bil 2018-02-07 13:55:44
Ogłoszenie o konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Opola Leszek Budyłowski 2018-02-07 13:42:24
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2018-02-07 13:11:39
Interpelacje radnych Jadwiga Kost 2018-02-07 13:07:14
Interpelacje radnych Jadwiga Kost 2018-02-07 13:05:38
Druk Magazynu Miejskiego "Opole i kropka" nr 2-12, rok 2018 Joanna Szurgut 2018-02-07 12:27:21
Budowa orlika lekkoatletycznego przy PSP nr 14 Joanna Szurgut 2018-02-07 11:18:39
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-02-07 10:38:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Szczepanowic w Opolu Emilia Twardowska 2018-02-07 10:27:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Szczepanowic w Opolu Emilia Twardowska 2018-02-07 10:24:08
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali administrowanych przez Wydział Administracyjno - Gospodarczy Urzędu Miasta Opola oraz budynków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: w Opo Magdalena Brulewska 2018-02-07 10:24:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu Emilia Twardowska 2018-02-07 08:18:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna I" w Opolu Emilia Twardowska 2018-02-07 08:16:00
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-02-06 15:15:12
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-02-06 14:12:21
"Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regiony branżach”. Zakup zestawów dydaktycznych (w tym specjalistycznych) – pracownia pojazdów samochodowych Jan bieniuszewicz 2018-02-06 13:28:41
"Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regiony branżach”. Zakup zestawów dydaktycznych (w tym specjalistycznych) – pracownia pojazdów samochodowych Jan bieniuszewicz 2018-02-06 13:25:49
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Katarzyna Flis-Baranek 2018-02-06 11:01:01
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Katarzyna Flis-Baranek 2018-02-06 11:00:25
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Katarzyna Flis-Baranek 2018-02-06 10:59:05
Opracowanie koncepcji wariantowych wraz z częścią kosztową dla 2 zadań, nr ref. NP.260.04.2018.P Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-02-06 10:21:47
Świadczenie usług ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opol Dariusz Dzierżak 2018-02-06 08:50:40
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych oraz ploterów dla Urzędu Miasta Opola oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Opola Katarzyna Bil 2018-02-05 14:57:39
Świadczenie usług transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych -mieszkańców miasta Opola mających trudności w poruszaniu się. Joanna Szurgut 2018-02-05 12:36:00
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za IV kwartał 2017 r. Maria Dutkiewicz 2018-02-05 12:34:22
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za IV kwartał 2017 r. Maria Dutkiewicz 2018-02-05 12:32:48
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-02-05 11:11:33
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali administrowanych przez Wydział Administracyjno - Gospodarczy Urzędu Miasta Opola oraz budynków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: w Opo Magdalena Brulewska 2018-02-05 10:42:55
Sporządzanie operatów szacunkowych wycen nieruchomości Joanna Szurgut 2018-02-02 12:04:46
Opracowanie koncepcji wariantowych wraz z częścią kosztową dla 2 zadań, nr ref. NP.260.04.2018.P Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-02-02 07:22:00
Działania związane z reformą oświaty Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych wyposażenia pracowni do nauki przedmiotów Fizyka, Chemia w 15 Placówkach Oświaty. Magdalena Brulewska 2018-02-01 16:21:27
Publiczna Szkoła Podstaowa nr 7 Małgorzata Maćków 2018-02-01 15:47:42
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-02-01 12:58:30
Ogłoszenie o konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Opola Leszek Budyłowski 2018-02-01 12:06:19
Rozbudowa skrzyżowania ulic Oleska – Chabrów – Okulickiego w Opolu - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-02-01 11:25:05
Rozbudowa skrzyżowania ulic Oleska – Chabrów – Okulickiego w Opolu - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-02-01 11:24:39
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-02-01 10:55:49
Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu: „Rozbudowa skrzyżowania ulic Prószkowska – Mehla - Wyszomirskiego z budową zatok autobusowych Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-02-01 09:00:44
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za IV kwartał 2017 r. Maria Dutkiewicz 2018-01-31 15:08:24
Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Zofia Duda-Bezara 2018-01-31 14:20:25
Druk Magazynu Miejskiego "Opole i kropka" nr 2-12, rok 2018 Joanna Szurgut 2018-01-31 12:36:37
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sosnkowskiego z ul. Szarych Szeregów Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-01-31 10:24:58
Wydział Geodezji i Kartografii Joanna Parobecka 2018-01-31 09:20:07
Biuro Obsługi Inwestorów Joanna Parobecka 2018-01-31 09:17:47
2018 Natalia Bugańska 2018-01-30 15:21:40
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Jarosław Wojciechowski 2018-01-30 13:31:04
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Jarosław Wojciechowski 2018-01-30 13:29:16
Ogłoszenie o konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Opola Leszek Budyłowski 2018-01-30 13:26:09
"Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regiony branżach”. Zakup zestawów dydaktycznych (w tym specjalistycznych) – pracownia pojazdów samochodowych Jan bieniuszewicz 2018-01-30 12:11:28
Oczyszczanie miasta w zakresie : opróżnianie, najem i utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola w latach 2018-2020 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-01-30 10:46:30
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2018-01-30 10:44:55
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2018-01-30 10:42:27
Oczyszczanie miasta w zakresie : opróżnianie, najem i utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola w latach 2018-2020 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-01-30 09:52:19
Oczyszczanie miasta w zakresie : opróżnianie, najem i utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola w latach 2018-2020 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-01-30 09:49:02
Prezydent Miasta Opola ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2018 roku zadań publicznych z zakresu porządku i bezpieczeństwa public Agnieszka Nowacka 2018-01-29 13:50:51
Prezydent Miasta Opola ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2018 roku zadań publicznych z zakresu porządku i bezpieczeństwa public Agnieszka Nowacka 2018-01-29 13:48:38
Prezydent Miasta Opola ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2018 roku zadań publicznych z zakresu porządku i bezpieczeństwa public Agnieszka Nowacka 2018-01-29 13:42:24
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-01-29 12:56:07
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I w zakresie Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Sołtysów Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-01-29 09:21:06
Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód - roboty przygotowawcze Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-01-29 09:20:10
Przedszkole Publiczne nr 59 Jadwiga Kost 2018-01-29 09:11:36
Ogłoszenie o konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Opola Leszek Budyłowski 2018-01-26 13:16:13
Ogłoszenie o konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Opola Leszek Budyłowski 2018-01-26 13:15:23
Ogłoszenie o konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Opola Leszek Budyłowski 2018-01-26 13:13:47
Ogłoszenie o konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Opola Leszek Budyłowski 2018-01-26 13:11:57
Ogłoszenie o konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Opola Leszek Budyłowski 2018-01-26 13:11:35
Ogłoszenie o konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Opola Leszek Budyłowski 2018-01-26 13:10:31
Ogłoszenie o konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Opola Leszek Budyłowski 2018-01-26 13:01:04
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-01-26 12:52:47
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-01-26 10:31:57
Obwieszczenie nr UAB.6740.1045.2017.AG PMO o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ZRID - budowa odcinka ul. Niklowa łącząca istniejący odc. ul. Niklowej z ul. Oświęcimską oraz odc. ul. T Anna Bednorz 2018-01-26 08:03:29
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-01-25 15:41:25
Sporządzanie operatów szacunkowych wycen nieruchomości Joanna Szurgut 2018-01-25 13:56:35
Sporządzanie operatów szacunkowych wycen nieruchomości Joanna Szurgut 2018-01-25 13:55:12
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 Marcin Lontkowski 2018-01-25 12:03:01
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I w zakresie Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego Opole Grotowice Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-01-25 08:54:36
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I w zakresie Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego Opole Grotowice Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-01-25 08:53:32
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-01-24 10:58:06
Oczyszczanie miasta w zakresie : opróżnianie, najem i utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola w latach 2018-2020 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-01-24 08:59:00
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych oraz ploterów dla Urzędu Miasta Opola oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Opola Joanna Szurgut 2018-01-23 12:47:49
Informacja w sprawie operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych miasta Opola: Bierkowice, Półwieś, Wójtowa Wieś, Wróblin, Zakrzó Patrycja Remisz 2018-01-23 10:01:12
Informacja o wyłożeniu do wglądu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych miasta Opola: Bierkowice, Półwieś, Wójtowa Wieś, Wróblin, Zakrzó Patrycja Remisz 2018-01-23 09:59:37
Druk Magazynu Miejskiego "Opole i kropka" nr 2-152, rok 2018 Joanna Szurgut 2018-01-23 09:24:51
Druk Magazynu Miejskiego "Opole i kropka" nr 2-152, rok 2018 Joanna Szurgut 2018-01-23 09:24:37
Biuro Urbanistyczne Joanna Parobecka 2018-01-23 09:23:40
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2018-01-23 09:20:57
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2018-01-23 09:19:25
Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Joanna Parobecka 2018-01-23 09:16:45
Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Joanna Parobecka 2018-01-23 09:03:33
Biuro Obsługi Inwestorów Joanna Parobecka 2018-01-23 09:02:24
Biuro Urbanistyczne Joanna Parobecka 2018-01-23 09:01:03
Wydział Geodezji i Kartografii Joanna Parobecka 2018-01-23 08:59:47
Centrum Daialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2018-01-23 08:57:54
Centrum Daialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2018-01-23 08:56:57
Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych Joanna Parobecka 2018-01-23 08:48:49
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2018-01-23 08:43:59
Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap I. Magdalena Brulewska 2018-01-22 12:04:26
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-01-22 09:50:49
Podatek od środków transportowych 2018 Piotr Peer 2018-01-19 16:49:50
Dostawa i wdrożenie Systemu wraz z urządzeniami służącego elektronicznej obsłudze pasażerów i poszerzeniu zakresu świadczonych usług w ramach projektów: "Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mob Katarzyna Bil 2018-01-19 10:47:26
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych oraz ploterów dla Urzędu Miasta Opola oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Opola Katarzyna Bil 2018-01-19 10:09:58
Świadczenie usług transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych -mieszkańców miasta Opola mających trudności w poruszaniu się. Joanna Szurgut 2018-01-19 10:06:00
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-01-19 08:29:38
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatatów w Opolu Agnieszka Pusz 2018-01-19 05:48:05
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-01-18 16:18:46
"Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regiony branżach”. Zakup zestawów dydaktycznych (w tym specjalistycznych) – pracownia pojazdów samochodowych Jan bieniuszewicz 2018-01-18 16:01:43
Świadczenie usług transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych -mieszkańców miasta Opola mających trudności w poruszaniu się. Joanna Szurgut 2018-01-18 15:04:09
Świadczenie usług transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych -mieszkańców miasta Opola mających trudności w poruszaniu się. Joanna Szurgut 2018-01-18 15:03:39
Świadczenie usług transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych -mieszkańców miasta Opola mających trudności w poruszaniu się. Joanna Szurgut 2018-01-18 15:02:13
Świadczenie usług transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych -mieszkańców miasta Opola mających trudności w poruszaniu się. Joanna Szurgut 2018-01-18 15:01:47
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych oraz ploterów dla Urzędu Miasta Opola oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Opola Katarzyna Bil 2018-01-18 14:10:51
Oczyszczanie miasta w zakresie: Likwidacja skutków nagłych zdarzeń na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-01-18 10:14:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIa - Piast" w Opolu Emilia Twardowska 2018-01-17 14:33:09
Aktualności Emilia Twardowska 2018-01-17 13:56:49
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Emilia Twardowska 2018-01-17 13:51:05
Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód - roboty przygotowawcze Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-01-17 09:58:52
120.1 Marek Kulig 2018-01-16 16:07:35
0050 Marek Kulig 2018-01-16 16:07:04
Wydział Spraw Obywatelskich Jolanta Początko 2018-01-16 14:32:01
Centrum Wystawienniczo Kongresowym w Opolu Ewelina Linek 2018-01-16 13:52:42
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Joanna Parobecka 2018-01-16 13:00:56
Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód - roboty przygotowawcze Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-01-16 12:32:40
REKRUTACJE 2018 Joanna Parobecka 2018-01-16 10:57:14
REKRUTACJE 2018 Joanna Parobecka 2018-01-16 10:55:35
ARCHIWUM - REKRUTACJE 2018 Joanna Parobecka 2018-01-16 10:52:14
REKRUTACJE 2018 Joanna Parobecka 2018-01-16 10:50:03
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2018-01-16 10:48:37
Wyniki Końcowe rekrutacji 2018 Joanna Parobecka 2018-01-16 10:43:47
Regulamin Organizacyjny Joanna Malinowska 2018-01-15 15:39:47
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-01-15 14:13:21
Podatek leśny 2018 Piotr Peer 2018-01-15 13:42:29
2018 Natalia Bugańska 2018-01-15 12:57:18
"Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regiony branżach”. Zakup zestawów dydaktycznych (w tym specjalistycznych) – pracownia pojazdów samochodowych Jan bieniuszewicz 2018-01-15 12:19:04
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2018-01-15 12:13:23
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2018-01-15 12:05:01
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2018-01-15 12:00:04
Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-01-15 10:02:00
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2018-01-15 09:47:46
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2018-01-15 09:45:00
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2018-01-15 09:42:03
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2018-01-15 09:41:40
Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód - roboty przygotowawcze Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-01-15 08:41:39
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-01-15 08:38:40
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych oraz ploterów dla Urzędu Miasta Opola oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Opola Katarzyna Bil 2018-01-12 14:25:50
2018 Natalia Bugańska 2018-01-12 13:40:04
Świadczenie usług transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych -mieszkańców miasta Opola mających trudności w poruszaniu się. Joanna Szurgut 2018-01-12 13:35:49
Obwieszczenie nr UAB.6733.60.2017.WP z 12.01.2018r. o wydaniu decyzji dla inwestycji: budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej przy ul. Karpackiej i ul. Tatrzańskiej w Opolu Wieslaw Paluszczak 2018-01-12 12:56:26
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-01-12 12:10:09
Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-01-12 10:23:21
Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-01-12 10:11:32
Obwieszczenie nr 6733.1.2018.PL o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: rozbudowa sieci gazowej ś/c na terenie obrębu ew. Paweł Lesiak 2018-01-12 09:55:05
Obwieszczenie nr 6733.1.2018.PL o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: rozbudowa sieci gazowej ś/c na terenie obrębu ew. Paweł Lesiak 2018-01-12 09:54:18
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-01-11 14:18:24
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-01-11 14:17:37
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-01-11 14:16:07
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-01-11 14:15:33
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-01-11 14:14:39
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-01-11 14:13:41
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVd" w Opolu Emilia Twardowska 2018-01-11 13:16:40
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIa - Piast" w Opolu Emilia Twardowska 2018-01-11 12:08:26
Remonty i bieżące utrzymanie dróg – zakup usług pozostałych, roboty polegające na utrzymaniu i remontach nawierzchni chodnikowych przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrz Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-01-11 11:18:35
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2018-01-11 11:12:13
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2018-01-11 11:11:33
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-01-11 09:24:10
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2018-01-10 13:59:25
Dostawa pomocy dydaktycznych do publicznych gimnazjów i liceów na terenie Miasta Opola w ramach projektu pn. "Odkrywcy Sekretów Nauki AO (...)" oraz dostawa pomocy dydaktycznych do Centrum Nauk Przyro Katarzyna Bil 2018-01-10 12:29:05
"Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regiony branżach”. Zakup zestawów dydaktycznych (w tym specjalistycznych) – pracownia pojazdów samochodowych Jan bieniuszewicz 2018-01-10 08:42:33
Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód - roboty przygotowawcze Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-01-10 07:21:35
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I w zakresie Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Sołtysów Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-01-09 20:35:41
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-01-09 15:18:38
Obwieszczenie o wszczęciu postęp. w spr. wydania dec.ULICP dla inwest.: rozbudowa budynku szpitala przy ul.Wodociągowej, na terenie części działki nr 3/10 k.m.46 obręb Opole, ul. Wodociągowa Sandra Jagielska 2018-01-09 14:54:49
Obwieszczenie o wszczęciu postęp. w spr. wydania dec.ULICP dla inwest.: rozbudowa budynku szpitala przy ul.Wodociągowej, na terenie części działki nr 3/10 k.m.46 obręb Opole, ul. Wodociągowa Sandra Jagielska 2018-01-09 14:54:17
2018 Natalia Bugańska 2018-01-09 14:07:43
Wykaz Dziennych Opiekunów Sonia Respekta-Załężna 2018-01-09 12:44:42
Wykaz Dziennych Opiekunów Sonia Respekta-Załężna 2018-01-09 11:16:09
Wykaz Dziennych Opiekunów Sonia Respekta-Załężna 2018-01-09 11:11:00
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-01-09 11:04:40
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-01-09 10:45:13
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-01-09 09:53:23
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-01-09 09:44:03
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola Maria Dutkiewicz 2018-01-09 09:24:25
Budżet miasta Opola na 2018 r. Maria Dutkiewicz 2018-01-09 09:20:09
Porozumienie międzygminne z Gminą Dąbrowa w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na 2014 rok Adriana Kotarska 2018-01-08 15:05:33
Porozumienie międzygminne z Gminą Komprachcice w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na 2014 rok Adriana Kotarska 2018-01-08 15:05:28
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2018-01-08 15:03:22
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2018-01-08 15:01:23
"Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regiony branżach”. Zakup zestawów dydaktycznych (w tym specjalistycznych) – pracownia pojazdów samochodowych Jan bieniuszewicz 2018-01-08 12:36:24
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX im.Gen.Władysława Andersa Małgorzata Rodzeń 2018-01-08 12:19:55
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I w zakresie Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego Opole Grotowice Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-01-08 10:55:09
"Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regiony branżach”. Zakup zestawów dydaktycznych (w tym specjalistycznych) – pracownia pojazdów samochodowych Jan bieniuszewicz 2018-01-08 10:24:23
"Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regiony branżach”. Zakup zestawów dydaktycznych (w tym specjalistycznych) – pracownia pojazdów samochodowych Jan bieniuszewicz 2018-01-08 10:19:16
"Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regiony branżach”. Zakup zestawów dydaktycznych (w tym specjalistycznych) – pracownia pojazdów samochodowych Jan bieniuszewicz 2018-01-05 13:20:34
"Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regiony branżach”. Zakup zestawów dydaktycznych (w tym specjalistycznych) – pracownia pojazdów samochodowych Jan bieniuszewicz 2018-01-05 13:15:56
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-01-05 12:37:19
Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego Piotr Peer 2018-01-04 16:17:55
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2018-01-04 16:06:31
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2018-01-04 16:01:21
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2018-01-04 15:19:34
2017 Natalia Bugańska 2018-01-04 14:47:37
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2018-01-04 14:32:26
2018 Natalia Bugańska 2018-01-04 14:11:18
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2018-01-04 13:25:55
Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód - roboty przygotowawcze Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-01-04 10:20:46
Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód - roboty przygotowawcze Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-01-04 10:19:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś II" w Opolu Emilia Twardowska 2018-01-04 08:13:34
Wydział Spraw Obywatelskich Jolanta Początko 2018-01-03 15:53:19
Wydział Spraw Obywatelskich Jolanta Początko 2018-01-03 15:52:25
Wydział Spraw Obywatelskich Jolanta Początko 2018-01-03 15:50:23
WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2016 r. Marcin Lontkowski 2018-01-03 13:04:19
AKTUALNE OGŁOSZENIA 2016r. Marcin Lontkowski 2018-01-03 13:03:04
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2018-01-03 12:59:04
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sosnkowskiego z ul. Szarych Szeregów Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-01-03 09:56:55
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-01-03 09:12:30
Dostawa i wdrożenie Systemu wraz z urządzeniami służącego elektronicznej obsłudze pasażerów i poszerzeniu zakresu świadczonych usług w ramach projektów: "Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mob Katarzyna Bil 2018-01-03 09:06:49
Oczyszczanie miasta w zakresie : opróżnianie, najem i utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola w latach 2018-2020 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-01-03 08:24:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu Emilia Twardowska 2018-01-03 08:15:51
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu Emilia Twardowska 2018-01-03 08:13:09
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu Emilia Twardowska 2018-01-03 08:11:29
Konkurs im. Jana Całki Przemysław Parkitny 2018-01-02 15:03:16
Konkurs im. Jana Całki za 2017 rok Przemysław Parkitny 2018-01-02 15:01:00
Konkurs im. Jana Całki Przemysław Parkitny 2018-01-02 14:58:11
WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2016r. Marcin Lontkowski 2018-01-02 14:55:59
AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2016 Marcin Lontkowski 2018-01-02 14:54:04
AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2017 Marcin Lontkowski 2018-01-02 14:52:22
WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2017 r. Marcin Lontkowski 2018-01-02 14:49:07
Konkurs im. Jana Całki Przemysław Parkitny 2018-01-02 14:28:50
WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2015r. Marcin Lontkowski 2018-01-02 12:38:29
WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2015r. Marcin Lontkowski 2018-01-02 12:35:53
WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2015r. Marcin Lontkowski 2018-01-02 12:34:13
AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2015 Marcin Lontkowski 2018-01-02 12:32:44
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2017-12-29 14:14:23
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Opola” Magdalena Kucab 2017-12-29 13:45:24
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Opola” Magdalena Kucab 2017-12-29 13:16:25
Oczyszczanie miasta w zakresie: Likwidacja skutków nagłych zdarzeń na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-12-29 12:51:51
Zespół Szkół Zawodowych im.S.Staszica Małgorzata Rodzeń 2017-12-29 10:48:44
Przedszkole Publiczne Nr 25 Małgorzata Rodzeń 2017-12-29 10:48:04
Publiczne Gimnazjum Nr 7 Małgorzata Rodzeń 2017-12-29 10:46:22
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Małgorzata Rodzeń 2017-12-29 10:40:34
Zespół Szkół Zawodowych im.S.Staszica Małgorzata Rodzeń 2017-12-29 10:36:25
Remonty i bieżące utrzymanie dróg – zakup usług pozostałych, roboty polegające na utrzymaniu i remontach nawierzchni chodnikowych przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrz Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-12-29 10:03:08
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji ULICP dla inwestycji: budowa linii kablowej energetycznej niskiego napięcia dla czterech budynków rekreacji indywidualnej na terenie działek nr: Justyna Janson-Sobolewska 2017-12-29 09:40:18
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Sonia Respekta 2017-12-29 07:36:52
Dokumentacja przyszłościowa. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla rozbudowy ulicy Ozimskiej (DW 423) od ul. Wiejskiej do ul. Wincentego Witosa w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-12-28 13:10:31
Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-12-28 12:23:29
Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-12-28 12:21:26
Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-12-28 12:16:07
Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-12-28 12:15:11
Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-12-28 12:14:12
Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-12-28 12:06:24
Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-12-28 12:05:29
Remonty i bieżące utrzymanie dróg – zakup usług pozostałych, roboty polegające na utrzymaniu i remontach nawierzchni chodnikowych przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrz Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-12-28 11:46:31
informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu zakładu produkcyjnego przy ul. Drobiar Małgorzata Knap 2017-12-28 11:19:26
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIa - Piast" w Opolu Emilia Twardowska 2017-12-28 10:34:50
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2017-12-22 12:35:04
Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap I. Katarzyna Bil 2017-12-22 11:50:42
Budowa oświetlenia ulicznego Rynku oraz budowa iluminacji elewacji Ratusza w Opolu. Katarzyna Bil 2017-12-22 11:46:02
Remonty i bieżące utrzymanie dróg – zakup usług pozostałych, roboty polegające na utrzymaniu i remontach nawierzchni chodnikowych przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrz Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-12-22 10:53:49
obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Opola”. Magdalena Kucab 2017-12-22 10:51:54
obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Opola”. Magdalena Kucab 2017-12-22 10:51:26
Wydział Oświaty Agnieszka Skwarczyńska 2017-12-22 10:29:43
Przedszkole Publiczne nr 55 Małgorzata Maćków 2017-12-22 10:29:00
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-12-22 08:40:26
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2017-12-21 13:56:38
Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za III kwartał 2017 r. Maria Dutkiewicz 2017-12-21 11:26:33
Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za III kwartał 2017 r. Maria Dutkiewicz 2017-12-21 11:21:33
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Sonia Respekta 2017-12-21 10:21:45
Inf. do publicznej wiadomości o wszczęciu postęp. dot. legalizacji wylotu z kanalizacji deszczowej oraz wprowadzanie wód opadowych do rowu RB z terenu stacji paliw Lotos Paliwa Sp. zoo w Opolu Marzena Bławicka 2017-12-21 09:59:47
Inf. do publicznej wiadomości o wszczęciu postęp. dot. legalizacji wylotu z kanalizacji oraz wprowadzanie wód do rowu z Lotos Paliwa Sp. zoo w Opolu Marzena Bławicka 2017-12-21 09:58:24
Podatek leśny 2018 Piotr Peer 2017-12-20 14:57:24
Podatek leśny 2018 Piotr Peer 2017-12-20 14:53:03
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I w zakresie Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Sołtysów Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-12-20 11:44:58
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I w zakresie Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego Opole Grotowice Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-12-20 11:42:21
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I w zakresie Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Sołtysów Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-12-20 11:35:02
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I w zakresie Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego Opole Grotowice Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-12-20 11:34:15
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-12-20 08:17:27
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-12-20 08:16:38
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2017-12-19 13:30:47
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-12-19 12:53:51
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2017-12-19 10:33:12
Dokumentacja przyszłościowa. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla rozbudowy ulicy Ozimskiej (DW 423) od ul. Wiejskiej do ul. Wincentego Witosa w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-12-19 09:55:06
Dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Opola w ramach projektu pn. "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO (...)" Katarzyna Bil 2017-12-19 09:17:18
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2017-12-18 15:22:55
Dostawa sprzętu elektronicznego do publicznych szkół na terenie Miasta Opola w ramach projektów pn.: „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO (...) Joanna Szurgut 2017-12-18 15:10:23
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2017-12-18 14:36:18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP, nr UAB.6733.65.2017.PL, dla inestycji: budowa sieci gazowej n/c, w rejonie ul. Broniewskiego w Opolu Paweł Lesiak 2017-12-18 14:26:57
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2017-12-18 13:24:27
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2017-12-18 13:18:10
Budowa oświetlenia ulicznego Rynku oraz budowa iluminacji elewacji Ratusza w Opolu. Magdalena Brulewska 2017-12-18 13:14:23
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej” – usł Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-12-18 12:23:26
Formularz planu finansowego na 2018 r. wraz z instrukcją. Magdalena Buksa-Mendel 2017-12-18 12:14:04
Dostawa pomocy dydaktycznych do publicznych gimnazjów i liceów na terenie Miasta Opola w ramach projektu pn. "Odkrywcy Sekretów Nauki AO (...)" oraz dostawa pomocy dydaktycznych do Centrum Nauk Przyro Joanna Szurgut 2017-12-18 11:33:09
Podatek leśny 2018 Piotr Peer 2017-12-18 10:25:34
Podatek od nieruchomości 2018 Piotr Peer 2017-12-18 10:18:28
Podatek od środków transportowych 2018 Piotr Peer 2017-12-18 10:17:21
Podatek leśny 2018 Piotr Peer 2017-12-18 10:14:12
Podatek rolny 2018 Piotr Peer 2017-12-18 10:11:59
Podatek od nieruchomości 2018 Piotr Peer 2017-12-18 10:09:20
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sosnkowskiego z ul. Szarych Szeregów Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-12-18 07:51:52
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sosnkowskiego z ul. Szarych Szeregów Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-12-18 07:28:44
„Porządkowanie terenu użytku ekologicznego Kamionka Piast (część I) i ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w okolicy użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej (część II) oraz utrzymanie wybiegów Jan bieniuszewicz 2017-12-15 13:56:20
Budowa oświetlenia ulicznego Rynku oraz budowa iluminacji elewacji Ratusza w Opolu. Magdalena Brulewska 2017-12-15 13:54:25
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Małgorzata Tarkowska 2017-12-15 10:55:42
Dostawa sprzętu elektronicznego do publicznych szkół na terenie Miasta Opola w ramach projektów pn.: „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO (...) Katarzyna Bil 2017-12-15 10:55:03
Odławianie i leczenie dzikich zwierząt na terenie miasta Opola Magdalena Brulewska 2017-12-15 10:51:05
Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych Joanna Parobecka 2017-12-15 10:26:29
Regulamin Organizacyjny Joanna Malinowska 2017-12-15 09:37:15
Dostawa i wdrożenie systemu do wykonywania kopii bezpieczeństwa Agnieszka Galka 2017-12-15 09:16:00
Konkurs na Kierownika działu gospodarczego Agnieszka Pusz 2017-12-15 05:46:52
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2017-12-14 11:26:19
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2017-12-14 11:19:26
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "plac dworcowy" w Opolu Emilia Twardowska 2017-12-14 10:57:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "plac dworcowy" w Opolu Emilia Twardowska 2017-12-14 10:17:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście III" w Opolu Emilia Twardowska 2017-12-14 10:16:43
Usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych Miasta Opola w ramach projektu pn. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar II - Wzrost kompe Magdalena Brulewska 2017-12-14 10:15:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Andrzeja Struga w Opolu Emilia Twardowska 2017-12-14 10:15:20
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-12-14 10:13:28
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-12-14 10:12:29
Autopoprawka nr 2 do projektu budżetu miasta Opola na 2018 rok Magdalena Buksa-Mendel 2017-12-14 10:11:43
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-12-14 10:07:29
Autopoprawka nr 2 do projektu budżetu miasta Opola na 2018 rok Magdalena Buksa-Mendel 2017-12-14 10:06:08
Autopoprawka do projektu budżetu miasta Opola na 2018 rok Magdalena Buksa-Mendel 2017-12-14 10:04:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "plac dworcowy" w Opolu Emilia Twardowska 2017-12-14 09:59:03
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-12-14 09:55:07
Opinia RIO - deficyt Magdalena Buksa-Mendel 2017-12-14 09:54:41
Opinia RIO - deficyt Magdalena Buksa-Mendel 2017-12-14 09:32:27
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "plac dworcowy" w Opolu Emilia Twardowska 2017-12-14 09:22:57
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I w zakresie Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Sołtysów Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-12-14 08:23:33
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I w zakresie Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego Opole Grotowice Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-12-14 08:19:30
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sosnkowskiego z ul. Szarych Szeregów Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-12-14 06:56:37
Inf. do publicznej wiadomości o wszczęciu postęp. wodnoprawnego dot. wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych, ścieków przemysłowych z terenu Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu, ul. Wrocła Marzena Bławicka 2017-12-13 13:46:30
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2017-12-13 13:36:10
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2017-12-13 13:34:27
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2017-12-13 13:33:08
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2017-12-13 13:30:38
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2017-12-13 13:29:05
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2017-12-13 13:26:10
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-12-13 10:25:35
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-12-13 10:23:59
Podatek od nieruchomości 2018 Piotr Peer 2017-12-13 09:41:54
Opłata targowa na 2018 rok Piotr Peer 2017-12-13 09:37:42
Podatek od środków transportowych 2018 Piotr Peer 2017-12-13 09:35:53
Podatek leśny 2018 Piotr Peer 2017-12-13 09:24:12
Podatek rolny 2018 Piotr Peer 2017-12-13 09:16:39
Podatek od nieruchomości 2018 Piotr Peer 2017-12-13 08:43:47
Dostawa pomocy dydaktycznych do publicznych szkół podstawowych w ramach projektów pn. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar I – Wzrost (...) Joanna Szurgut 2017-12-12 14:39:39
Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Urzędu Miasta Opola wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny i materiałów eksploatacyjnych Katarzyna Bil 2017-12-12 14:29:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice II" w Opolu Emilia Twardowska 2017-12-12 14:29:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice II" w Opolu Emilia Twardowska 2017-12-12 14:28:14
Usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach Miasta Opola w ramach projektu pn. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar III – Wzrost kompetencji uczn Joanna Szurgut 2017-12-12 12:25:48
Usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach Miasta Opola w ramach projektu pn. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar I – Wzrost kompetencji uczniów Joanna Szurgut 2017-12-12 12:24:28
Usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach Miasta Opola w ramach projektu pn. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar I – Wzrost kompetencji uczniów Joanna Szurgut 2017-12-12 12:17:09
Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap I. Magdalena Brulewska 2017-12-12 12:01:45
Obwieszczenie o zawiadomieniu wszczęcie postepowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi publicznej gminnej Urszula Wichłacz 2017-12-12 12:01:34
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-12-12 11:56:51
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-12-12 11:55:58
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-12-12 11:55:23
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-12-12 11:53:41
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-12-12 11:53:04
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-12-12 11:52:17
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-12-12 11:51:22
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-12-12 11:50:08
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-12-12 11:47:43
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-12-12 11:46:45
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-12-12 11:44:38
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-12-12 11:40:36
Autopoprawka do projektu budżetu miasta Opola na 2018 rok Maria Dutkiewicz 2017-12-12 11:40:29
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I w zakresie Budowa kładki pieszo – rowerowej nad Kanałem Ulgi w ciągu ul. Bolkowskiej w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-12-12 11:17:03
Przebudowa ulicy Wojska Polskiego i Wróblewskiego na odcinku od ulicy Niemodlińskiej do ulicy Prószkowskiej w zakresie oświetlenia ulicznego Katarzyna Bil 2017-12-12 10:27:49
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2017-12-12 10:23:18
(Dot.gimnazjów) Usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach Miasta Opola w ramach projektu pn. „Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów Agnieszka Galka 2017-12-12 10:11:40
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2017-12-12 08:57:14
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2017-12-11 15:21:02
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2017-12-11 15:16:21
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2017-12-11 15:11:09
Dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Opola w ramach projektu pn. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar II – (...) Joanna Szurgut 2017-12-11 14:31:26
Dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Opola w ramach projektu pn. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar II – (...) Joanna Szurgut 2017-12-11 14:28:48
Okręgi Wyborcze Joanna Kaleta 2017-12-11 14:24:59
Okręgi Wyborcze Joanna Kaleta 2017-12-11 14:23:29
Odławianie i leczenie dzikich zwierząt na terenie miasta Opola Magdalena Brulewska 2017-12-11 12:57:31
Remonty i bieżące utrzymanie dróg – zakup usług pozostałych, roboty polegające na utrzymaniu i remontach nawierzchni chodnikowych przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrz Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-12-11 12:57:31
Dostawa i wdrożenie systemu do wykonywania kopii bezpieczeństwa Agnieszka Galka 2017-12-11 12:23:15
„Porządkowanie terenu użytku ekologicznego Kamionka Piast (część I) i ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w okolicy użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej (część II) oraz utrzymanie wybiegów Joanna Szurgut 2017-12-11 11:57:52
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2017-12-11 11:54:13
Autopoprawka do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Opola na 2018 rok Maria Dutkiewicz 2017-12-11 11:25:59
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna I" w Opolu Emilia Twardowska 2017-12-11 11:05:41
Dokumentacja przyszłościowa. Przebudowa skrzyżowania ul. Nysy Łużyckiej z ul. Luboszycką w Opolu - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-12-11 10:53:57
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I w zakresie Budowa kładki pieszo – rowerowej nad Kanałem Ulgi w ciągu ul. Bolkowskiej w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-12-11 10:51:15
Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych Joanna Parobecka 2017-12-11 08:44:50
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Sonia Respekta 2017-12-11 08:35:55
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-12-08 14:51:05
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-12-08 14:50:05
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-12-08 14:49:15
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-12-08 14:48:14
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-12-08 14:46:50
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-12-08 14:44:49
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-12-08 14:43:51
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-12-08 14:43:01
Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica Małgorzata Maćków 2017-12-08 14:03:31
Odbiór odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku zdarzeń losowych na terenie miasta Opola Joanna Szurgut 2017-12-08 13:58:21
Dostawa pomocy dydaktycznych do publicznych gimnazjów i liceów na terenie Miasta Opola w ramach projektu pn. "Odkrywcy Sekretów Nauki AO (...)" oraz dostawa pomocy dydaktycznych do Centrum Nauk Przyro Katarzyna Bil 2017-12-08 13:37:05
(Dot.liceów) Usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach Miasta Opola w ramach projektu pn. „Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i n Agnieszka Galka 2017-12-08 13:27:47
Dostawa sprzętu elektronicznego do publicznych szkół na terenie Miasta Opola w ramach projektów pn.: „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO (...) Katarzyna Bil 2017-12-08 12:31:41
Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Przebudowa budynku Bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w ZPO Katarzyna Bil 2017-12-08 12:25:41
Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu Ewelina Linek 2017-12-08 10:36:33
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-12-08 09:06:44
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-12-08 09:04:46
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-12-07 15:16:35
Usługa cateringowa w ramach organizowanej Spartakiady zdrowego stylu życia „Być zdrowym – to modne!” Agnieszka Galka 2017-12-07 14:15:43
Dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Opola w ramach projektu pn. "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO (...)" Katarzyna Bil 2017-12-07 12:42:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. ks. Bolesława Domańskiego w Opolu Emilia Twardowska 2017-12-07 11:32:20
Dokumentacja przyszłościowa. Przebudowa skrzyżowania ul. Nysy Łużyckiej z ul. Luboszycką w Opolu - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-12-07 09:57:02
PSP Nr 8 Jadwiga Kost 2017-12-07 07:51:43
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2017-12-06 15:20:47
Dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Opola w ramach projektu pn. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar III – Wzrost kompetencji (...) Beata Jasińska 2017-12-06 14:07:40
Dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Opola w ramach projektu pn. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar III – Wzrost kompetencji (...) Beata Jasińska 2017-12-06 14:01:24
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-12-06 12:55:51
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2017-12-06 12:23:13
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-12-06 12:22:23
Dostawa pomocy dydaktycznych do publicznych gimnazjów i liceów na terenie Miasta Opola w ramach projektu pn. "Odkrywcy Sekretów Nauki AO (...)" oraz dostawa pomocy dydaktycznych do Centrum Nauk Przyro Katarzyna Bil 2017-12-06 12:19:33
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-12-06 12:14:00
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-12-06 12:12:18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2017-12-06 12:06:28
Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie drzewostanu na obszarach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu, na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-12-06 11:42:22
Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie drzewostanu na obszarach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu, na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-12-06 11:40:09
Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie drzewostanu na obszarach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu, na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-12-06 11:36:18
Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie drzewostanu na obszarach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu, na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-12-06 10:36:35
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sosnkowskiego z ul. Szarych Szeregów Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-12-06 10:28:55
Zespół Szkół Specjalnych Marcin Lontkowski 2017-12-06 08:59:24
Dostawa pomocy dydaktycznych – materiałów plastycznych i biurowych dla publicznych szkół podstawowych, publicznych gimnazjów oraz publicznych liceów w ramach projektów: pn. „Młodzi Odkrywcy Sekretów N Magdalena Brulewska 2017-12-06 08:53:58
Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Przebudowa budynku Bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w ZPO Katarzyna Bil 2017-12-05 15:05:15
ZSP nr 2 – budowa boiska wielofunkcyjnego – etap II Beata Jasińska 2017-12-05 14:58:30
Dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do publicznych szkół na terenie Miasta Opola w ramach projektu pn. "Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkó gimnazjalnych i Joanna Szurgut 2017-12-05 13:54:57
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2017-12-05 13:33:10
Świadczenie usług ubezpieczeniowych w 2018 roku dla Miasta Opole wraz z jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz jednostkami posiadającymi osobowość prawną, wymienionymi Magdalena Brulewska 2017-12-05 12:49:43
Wydział Organizacyjny Jolanta Początko 2017-12-05 10:07:25
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Jolanta Początko 2017-12-05 10:05:28
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2017-12-05 10:01:56
Urząd Stanu Cywilnego Benedykt Feilert 2017-12-05 09:58:26
Wydział Spraw Obywatelskich Jolanta Początko 2017-12-05 09:58:14
Wydział Zamówień Publicznych Jolanta Początko 2017-12-05 09:56:38
Odbiór odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku zdarzeń losowych na terenie miasta Opola Joanna Szurgut 2017-12-04 12:25:21
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2017-12-04 11:02:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu Emilia Twardowska 2017-12-04 09:10:42
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Sonia Respekta 2017-12-04 08:24:50
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-12-04 08:05:25
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "plac dworcowy" w Opolu Emilia Twardowska 2017-12-04 07:43:24
Oferta pozakonkursowa Wigilia utracona z dzieciństwem Karolina Balcer 2017-12-01 14:08:19
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2017-12-01 13:50:05
Roczny Program Współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi pomiotami na 2018 rok Paweł Sadło 2017-12-01 13:47:04
Obwieszczenie nr UAB.6733.59.2017.DW wniosek o ULICP dla budowy drogi gminnej z zarurowaniem ,odwodnieniem i oświetleniem przy ul.Jaśminowej i Herbacinej Danuta Wacławczyk 2017-12-01 13:04:36
Wykonanie odlewu z brązu pomnika konnego Kazimierza I Opolskiego Joanna Szurgut 2017-12-01 11:56:58
Dostawa pomocy dydaktycznych do publicznych szkół podstawowych w ramach projektów pn. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar I – Wzrost (...) Beata Jasińska 2017-12-01 11:56:21
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP dla inwest.- bud. obiektu sortowni odpadów zbieralnych selektywnie w ilości do 30.000 Mg/rok wraz z częścią socjalno-biurową i infrastr.tech., dz. nr 1/29, 1/31 k Sandra Jagielska 2017-12-01 10:28:09
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-12-01 09:31:10
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-12-01 09:30:05
Dostawa i wdrożenie systemu do wykonywania kopii bezpieczeństwa Agnieszka Galka 2017-11-30 15:38:39
Dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do publicznych szkół na terenie Miasta Opola w ramach projektu pn. "Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkó gimnazjalnych i Joanna Szurgut 2017-11-30 14:44:28
INFORMACJA DOT. III PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M. KW. LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOZONEGO W OPOLU PRZY UL. KORASZEWSKIEGO 23 Katarzyna Piasecka 2017-11-30 14:35:49
Przebudowa ulicy Waryńskiego i Luboszyckiej na odcinku od ulicy Batalionów Chłopskich do ulicy Sienkiewicza oraz uliczki łączącej ulicę Waryńskiego z ulicą Pułaskiego w zakresie oświetlenia ulicznego Joanna Szurgut 2017-11-30 14:07:00
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Jarosław Wojciechowski 2017-11-30 13:46:26
Dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Opola w ramach projektu pn. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar II – (...) Beata Jasińska 2017-11-30 12:19:50
Dostawa pomocy dydaktycznych – materiałów plastycznych i biurowych dla publicznych szkół podstawowych, publicznych gimnazjów oraz publicznych liceów w ramach projektów: pn. „Młodzi Odkrywcy Sekretów N Magdalena Brulewska 2017-11-30 11:43:55
Roczny Plan Konsultacji na 2018 rok Paweł Sadło 2017-11-30 11:26:01
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Agnieszka Skwarczyńska 2017-11-30 09:35:51
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2017-11-30 09:29:03
Dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Opola w ramach projektu pn. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar III – Wzrost kompetencji (...) Beata Jasińska 2017-11-30 09:15:53
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2017-11-29 15:07:45
Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem Joanna Szurgut 2017-11-29 14:37:43
Przebudowa ulicy 1-go Maja na odcinku od ulicy Rejtana do ulicy Katowickiej w zakresie oświetlenia drogowego w Opolu. Magdalena Brulewska 2017-11-29 14:28:40
Zakup, dostawa oraz montaż pierwszego wyposażenia na potrzeby Żłobka Nr 3 w Opolu Joanna Szurgut 2017-11-29 13:24:19
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2017-11-29 13:08:48
Remonty i bieżące utrzymanie dróg – zakup usług pozostałych, roboty polegające na utrzymaniu i remontach nawierzchni chodnikowych przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrz Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-11-29 12:52:57
Dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Opola w ramach projektu pn. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar II – (...) Beata Jasińska 2017-11-29 12:52:19
Dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Opola w ramach projektu pn. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar II – (...) Beata Jasińska 2017-11-29 12:43:23
Dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do publicznych szkół na terenie Miasta Opola w ramach projektu pn. "Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkó gimnazjalnych i Joanna Szurgut 2017-11-29 12:42:40
Dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Opola w ramach projektu pn. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar II – (...) Beata Jasińska 2017-11-29 12:01:04
Remonty i bieżące utrzymanie dróg – zakup usług pozostałych, roboty polegające na utrzymaniu i remontach jezdni dróg krajowych i wojewódzkich na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-11-29 11:41:47
Remonty i bieżące utrzymanie dróg – zakup usług pozostałych, roboty polegające na utrzymaniu i remontach nawierzchni chodnikowych przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrz Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-11-29 10:26:50
Dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Opola w ramach projektu pn. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar III – Wzrost kompetencji (...) Beata Jasińska 2017-11-28 14:04:14
Obwieszczenie nr UAB.6733.59.2017.DW wniosek o ULICP dla budowy drogi gminnej z zarurowaniem ,odwodnieniem i oświetleniem przy ul.Jaśminowej i Herbacinej oświetleniem Danuta Wacławczyk 2017-11-28 10:45:06
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I w zakresie Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego Opole Grotowice Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-11-28 10:13:26
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Małgorzata Maćków 2017-11-28 09:31:17
(Dot.gimnazjów) Usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach Miasta Opola w ramach projektu pn. „Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów Agnieszka Galka 2017-11-27 15:10:36
obwieszczenie nr UAB.6733.57.2017.JN o zawiadomieniu o wszczęciu postępowania w spr. wydania dec. o ULICP dla budowa sieci gazowej śr/c na teren dz. nr: 140/1, 141/1, 146/1, 40/2 i 40/3 k.m. - ob. Wró Justyna Niedworok 2017-11-27 15:04:18
obwieszczenie nr UAB.6733.57.2017.JN o zawiadomieniu o wszczęciu postępowania w spr. wydania dec. o ULICP dla budowa sieci gazowej śr/c na teren dz. nr: 140/1, 141/1, 146/1, 40/2 i 40/3 k.m. - obręb W Justyna Niedworok 2017-11-27 15:03:21
obwieszczenie o zawiadomieniu o wszczęciu postępowania w spr. wydania dec. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pub. na teren dz. nr: 140/1, 141/1, 146/1, 40/2 i 40/3 k.m. - obręb Wróblin Justyna Niedworok 2017-11-27 15:02:48
obwieszczenie o zawiadomieniu o wszczęciu postępowania w spr. wydania dec. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pub. na teren dz. nr: 140/1, 141/1, 146/1, 40/2 i 40/3 k.m. - obręb Wróblin Justyna Niedworok 2017-11-27 15:00:41
(Dot.liceów) Usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach Miasta Opola w ramach projektu pn. „Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i n Agnieszka Galka 2017-11-27 14:34:20
Usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach Miasta Opola w ramach projektu pn. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar I – Wzrost kompetencji uczniów Joanna Szurgut 2017-11-27 14:30:53
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2017-11-27 14:25:55
Świadczenie usług ubezpieczeniowych w 2018 roku dla Miasta Opole wraz z jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz jednostkami posiadającymi osobowość prawną, wymienionymi Magdalena Brulewska 2017-11-27 14:12:40
Dokumentacja przyszłościowa. Przebudowa skrzyżowania ul. Nysy Łużyckiej z ul. Luboszycką w Opolu - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-11-27 14:06:23
Dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Opola w ramach projektu pn. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar III – Wzrost kompetencji (...) Beata Jasińska 2017-11-27 12:15:41
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-11-27 12:11:21
Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap I. Magdalena Brulewska 2017-11-27 11:52:16
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2017-11-27 11:43:50
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2017-11-27 11:43:24
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2017-11-27 11:32:01
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Małgorzata Tarkowska 2017-11-27 10:22:47
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Małgorzata Tarkowska 2017-11-27 09:55:11
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Małgorzata Tarkowska 2017-11-27 09:49:45
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Małgorzata Tarkowska 2017-11-27 09:43:26
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Małgorzata Tarkowska 2017-11-27 09:40:04
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Małgorzata Tarkowska 2017-11-27 09:36:40
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Małgorzata Tarkowska 2017-11-27 09:21:32
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Małgorzata Tarkowska 2017-11-27 09:09:30
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2017-11-24 14:29:41
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2017-11-24 13:26:26
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2017-11-24 13:25:31
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2017-11-24 13:23:44
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2017-11-24 13:12:23
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2017-11-24 13:04:45
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2017-11-24 13:03:36
Usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach Miasta Opola w ramach projektu pn. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar III – Wzrost kompetencji uczn Joanna Szurgut 2017-11-24 12:54:35
Dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Opola w ramach projektu pn. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar II – (...) Beata Jasińska 2017-11-24 12:09:48
Tryb pozakonkursowy Opolskie Centrum Profilaktyki Środowiskowej Przemysław Parkitny 2017-11-24 11:36:12
Informacja Katarzyna Pawlak 2017-11-24 11:35:22
Oferta pozakonkursowa Educo Przemysław Parkitny 2017-11-24 11:30:57
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I w zakresie Budowa kładki pieszo – rowerowej nad Kanałem Ulgi w ciągu ul. Bolkowskiej w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-11-24 11:07:38
Obwieszczenie nr UAB.6733.48.2017.DWpostanowienie o ULICP dla rozbudowy budynku biurowego wraz ze z.s.u. z budynku administracji wojskowej na budynek Sądu Rejonowego w Opolu Danuta Wacławczyk 2017-11-24 10:46:55
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2017-11-23 16:39:11
Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Przebudowa budynku Bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w ZPO Katarzyna Bil 2017-11-23 16:06:21
Odbiór odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku zdarzeń losowych na terenie miasta Opola Joanna Szurgut 2017-11-23 16:05:25
Odbiór odpadów niebezpiecznych powstałych w ywniku zdarzeń losowych na terenie miasta Opola Joanna Szurgut 2017-11-23 16:04:18
Zakup, dostawa oraz montaż pierwszego wyposażenia na potrzeby Żłobka Nr 3 w Opolu Joanna Szurgut 2017-11-23 13:23:20
Dostawa pomocy dydaktycznych – materiałów plastycznych i biurowych dla publicznych szkół podstawowych, publicznych gimnazjów oraz publicznych liceów w ramach projektów: pn. „Młodzi Odkrywcy Sekretów N Magdalena Brulewska 2017-11-23 12:30:06
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej” – usł Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-11-23 10:54:48
Dostawa sprzętu elektronicznego do publicznych szkół na terenie Miasta Opola w ramach projektów pn.: „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO (...) Beata Jasińska 2017-11-22 14:18:18
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2017-11-22 12:32:43
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2017-11-22 12:32:13
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2017-11-22 11:49:22
ZSP nr 2 – budowa boiska wielofunkcyjnego – etap II Beata Jasińska 2017-11-22 11:43:24
Usługa cateringowa w ramach organizowanej Spartakiady zdrowego stylu życia „Być zdrowym – to modne!” Agnieszka Galka 2017-11-22 10:57:33
I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ (OD 11.12.2017 R. DO 24.12.2017 R.) NW.NIERUCHOMOŚCI GRUNOWYCH (Z PRZEZNACZENIEM DO HANDLU OKOLICZNOŚCIOWEGO SPRZEDAZ CHOINEK ) POŁOZONYCH W OPO Anna Bystrzykowska 2017-11-22 10:10:17
Dostawa sprzętu elektronicznego do publicznych szkół na terenie Miasta Opola w ramach projektów pn.: „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO (...) Beata Jasińska 2017-11-22 09:15:44
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-11-22 09:03:09
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-11-22 09:01:31
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-11-22 08:59:49
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-11-22 08:52:57
Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap I. Magdalena Brulewska 2017-11-22 08:50:59
Usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych Miasta Opola w ramach projektu pn. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar II - Wzrost kompe Magdalena Brulewska 2017-11-21 14:47:34
Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Przebudowa budynku Bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w ZPO Katarzyna Bil 2017-11-21 14:19:38
Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie żywopłotów, zakładanie i przebudowa zniszczonych trawników na obszarach administrowanych pr Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-11-21 13:06:02
Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie żywopłotów, zakładanie i przebudowa zniszczonych trawników na obszarach administrowanych pr Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-11-21 13:02:33
Usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach Miasta Opola w ramach projektu pn. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar I – Wzrost kompetencji uczniów Joanna Szurgut 2017-11-21 13:00:06
Świadczenie usług ubezpieczeniowych w 2018 roku dla Miasta Opole wraz z jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz jednostkami posiadającymi osobowość prawną, wymienionymi Magdalena Brulewska 2017-11-21 12:12:19
Raport z konsultacji w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2018 Paweł Sadło 2017-11-21 11:41:11
Raport z konsultacji w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2018 Paweł Sadło 2017-11-21 11:39:53
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sosnkowskiego z ul. Szarych Szeregów Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-11-21 11:05:41
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sosnkowskiego z ul. Szarych Szeregów Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-11-21 11:05:16
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sosnkowskiego z ul. Szarych Szeregów Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-11-21 11:00:36
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Justyna Hyziak 2017-11-21 09:38:21
Zakup, dostawa oraz montaż pierwszego wyposażenia na potrzeby Żłobka Nr 3 w Opolu Joanna Szurgut 2017-11-20 15:04:03
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej” – usł Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-11-20 13:40:21
Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem Joanna Szurgut 2017-11-20 13:07:21
Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Urzędu Miasta Opola wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny i materiałów eksploatacyjnych Katarzyna Bil 2017-11-20 12:40:44
Usługa cateringowa w ramach organizowanej Spartakiady zdrowego stylu życia „Być zdrowym – to modne!” Agnieszka Galka 2017-11-20 12:15:32
Remonty i bieżące utrzymanie dróg – zakup usług pozostałych, roboty polegające na utrzymaniu i remontach nawierzchni chodnikowych przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrz Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-11-20 12:12:12
Remonty i bieżące utrzymanie dróg – zakup usług pozostałych, roboty polegające na utrzymaniu i remontach nawierzchni chodnikowych przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrz Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-11-20 12:11:26
Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap I. Magdalena Brulewska 2017-11-20 10:57:49
Wydział Informatyki Katarzyna Flis-Baranek 2017-11-20 10:00:53
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I w zakresie Budowa kładki pieszo – rowerowej nad Kanałem Ulgi w ciągu ul. Bolkowskiej w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-11-17 13:44:35
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I w zakresie Budowa kładki pieszo – rowerowej nad Kanałem Ulgi w ciągu ul. Bolkowskiej w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-11-17 13:43:26
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I w zakresie Budowa kładki pieszo – rowerowej nad Kanałem Ulgi w ciągu ul. Bolkowskiej w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-11-17 13:16:34
Świadczenie usług ubezpieczeniowych w 2018 roku dla Miasta Opole wraz z jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz jednostkami posiadającymi osobowość prawną, wymienionymi Magdalena Brulewska 2017-11-17 12:34:37
Dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Opola w ramach projektu pn. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar III – Wzrost kompetencji uczniów i Beata Jasińska 2017-11-17 12:12:30
Aktualności Emilia Twardowska 2017-11-17 10:50:01
I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ (OD 11.12.2017 R. DO 24.12.2017 R.) NW.NIERUCHOMOŚCI GRUNOWYCH (Z PRZEZNACZENIEM DO HANDLU OKOLICZNOŚCIOWEGO SPRZEDAZ CHOINEK ) POŁOZONYCH W OPO Katarzyna Piasecka 2017-11-17 09:31:26
I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ (OD 11.12.2017 R. DO 24.12.2017 R.) NW.NIERUCHOMOŚCI GRUNOWYCH (Z PRZEZNACZENIEM DO HANDLU OKOLICZNOŚCIOWEGO SPRZEDAZ CHOINEK ) POŁOZONYCH W OPO Katarzyna Piasecka 2017-11-17 09:31:05
I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ (OD 11.12.2017 R. DO 24.12.2017 R.) NW.NIERUCHOMOŚCI GRUNOWYCH (Z PRZEZNACZENIEM DO HANDLU OKOLICZNOŚCIOWEGO SPRZEDAZ CHOINEK ) POŁOZONYCH W OPO Katarzyna Piasecka 2017-11-17 09:30:17
Świadczenie usług pocztowych Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-11-17 09:25:46
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2017-11-17 09:15:30
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu Katarzyna Osiecka 2017-11-16 16:36:52
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu Katarzyna Osiecka 2017-11-16 16:15:36
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu Katarzyna Osiecka 2017-11-16 16:12:43
Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Urzędu Miasta Opola wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny i materiałów eksploatacyjnych Katarzyna Bil 2017-11-16 16:10:58
(Dot.gimnazjów) Usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach Miasta Opola w ramach projektu pn. „Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów Agnieszka Galka 2017-11-16 12:53:25
Usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach Miasta Opola w ramach projektu pn. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar III – Wzrost kompetencji uczn Joanna Szurgut 2017-11-16 12:38:14
Pełnomocnik ds. społecznych Agnieszka Skwarczyńska 2017-11-16 12:33:10
Pełnomocnik ds. społecznych Agnieszka Skwarczyńska 2017-11-16 12:26:40
Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie żywopłotów, zakładanie i przebudowa zniszczonych trawników na obszarach administrowanych pr Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-11-16 12:22:32
Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego Piotr Peer 2017-11-16 11:36:20
Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap I. Magdalena Brulewska 2017-11-16 09:08:27
Świadczenie usług pocztowych Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-11-15 17:44:12
Remonty i bieżące utrzymanie dróg – zakup usług pozostałych, roboty polegające na utrzymaniu i remontach jezdni dróg krajowych i wojewódzkich na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-11-15 17:43:54
Usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych Miasta Opola w ramach projektu pn. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar II - Wzrost kompe Magdalena Brulewska 2017-11-15 14:59:13
Dostawa pomocy dydaktycznych – materiałów plastycznych i biurowych dla publicznych szkół podstawowych, publicznych gimnazjów oraz publicznych liceów w ramach projektów: pn. „Młodzi Odkrywcy Sekretów N Magdalena Brulewska 2017-11-15 14:51:40
(Dot.liceów) Usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach Miasta Opola w ramach projektu pn. „Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i n Agnieszka Galka 2017-11-15 13:26:49
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2017-11-15 12:33:41
Usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach Miasta Opola w ramach projektu pn. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar I – Wzrost kompetencji uczniów Joanna Szurgut 2017-11-15 12:06:07
Projekt budżetu miasta Opola na 2018 rok Magdalena Buksa-Mendel 2017-11-15 11:06:34
Projekt budżetu miasta Opola na 2018 rok Magdalena Buksa-Mendel 2017-11-15 11:05:33
Pełnomocnik ds. społecznych Joanna Parobecka 2017-11-15 10:50:57
Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem Joanna Szurgut 2017-11-15 10:48:52
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2017-11-15 10:09:54
Inf. do publicznej wiadomości o wszczęciu postęp. wodnoprawnego dot. wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych, ścieków przemysłowych z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu Marzena Bławicka 2017-11-15 09:41:13
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2017-11-14 15:11:47
Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem Joanna Szurgut 2017-11-14 15:04:10
Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem Joanna Szurgut 2017-11-14 15:03:30
Świadczenie usług pocztowych Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-11-14 13:07:56
Usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach Miasta Opola w ramach projektu pn. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar I – Wzrost kompetencji uczniów Joanna Szurgut 2017-11-14 12:17:34
Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap I. Magdalena Brulewska 2017-11-14 11:08:07
Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap I. Magdalena Brulewska 2017-11-14 11:04:25
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2017-11-14 10:57:52
Obwieszczenie nr UAB.6733.49.2017.PL o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci gazu śr/c do 0,5 MPa w rejonie ul. Akwarelowej w Opolu Paweł Lesiak 2017-11-13 12:26:24
Obwieszczenie nr UAB.6733.49.2017.PL o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci gazu śr/c do 0,5 MPa w rejonie ul. Akwaerlowej w Opolu Paweł Lesiak 2017-11-13 12:25:21
Remonty i bieżące utrzymanie dróg – zakup usług pozostałych, roboty polegające na utrzymaniu i remontach nawierzchni chodnikowych przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrz Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-11-13 11:49:28
Aktualności Emilia Twardowska 2017-11-13 10:01:01
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-11-13 09:58:37
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2017-11-13 09:19:16
w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 EURO netto w Urzędzie Miasta Opola. Natalia Buczyńska 2017-11-10 14:27:38
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2017-11-10 14:17:59
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2017-11-10 14:17:12
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2017-11-10 14:16:27
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2017-11-10 14:14:36
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2017-11-10 14:12:14
Świadczenie usług ubezpieczeniowych w 2018 roku dla Miasta Opole wraz z jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz jednostkami posiadającymi osobowość prawną, wymienionymi Magdalena Brulewska 2017-11-10 13:24:42
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2017-11-10 13:04:29
Remonty i bieżące utrzymanie dróg – zakup usług pozostałych, roboty polegające na utrzymaniu i remontach jezdni dróg krajowych i wojewódzkich na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-11-10 13:01:12
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2017-11-10 13:00:14
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2017-11-10 12:58:55
Świadczenie usług pocztowych Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-11-10 11:03:00
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2017-11-10 11:00:04
Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap I. Magdalena Brulewska 2017-11-10 10:44:16
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2017-11-10 10:31:30
Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem Joanna Szurgut 2017-11-09 15:30:22
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego Patrycja Remisz 2017-11-09 14:32:57
raport z konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Alicja Puchowska 2017-11-09 13:52:05
Wydana DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwz. pn. Przekwalifikowanie obszaru lesniego mającego na celu zmianę spos. użytk. terenu na cele budowlane, dz. 930/2, obr. Grotowice Magdalena Kucab 2017-11-09 12:47:45
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-11-09 11:20:09
Przebudowa placów miejskich w Opolu w zakresie przebudowy Placu Jana Pawła II Beata Jasińska 2017-11-09 10:19:58
Wykonanie odlewu z brązu pomnika konnego Kazimierza I Opolskiego Joanna Szurgut 2017-11-09 09:44:27
Centrum Wystawienniczo Kongresowym w Opolu Ewelina Linek 2017-11-08 15:27:56
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2017-11-08 13:50:28
Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Przebudowa budynku Bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w ZPO Katarzyna Bil 2017-11-08 13:18:23
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2017-11-08 12:47:55
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2017-11-08 12:46:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "plac dworcowy" w Opolu Emilia Twardowska 2017-11-08 12:44:39
Aktualności Emilia Twardowska 2017-11-08 12:39:48
Usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach Miasta Opola w ramach projektu pn. „Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli sz Agnieszka Galka 2017-11-08 12:36:41
Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem Joanna Szurgut 2017-11-08 11:15:20
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2017-11-08 11:03:14
Remonty i bieżące utrzymanie dróg – zakup usług pozostałych, roboty polegające na utrzymaniu i remontach nawierzchni chodnikowych przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrz Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-11-08 10:17:20
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-11-08 10:15:53
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-11-08 10:14:31
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-11-08 10:12:54
Informacja o wyłożeniu do wglądu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej 166101_1 M. Opole, na obszarze pięciu obrębów ewidencyjny Marcin Maziarek 2017-11-08 09:17:27
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2017-11-08 08:23:35
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2017-11-08 08:22:36
Informacja o wyłożeniu do wglądu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej 166101_1 M. Opole, na obszarze pięciu obrębów ewidencyjny Marcin Maziarek 2017-11-08 08:11:24
I ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO POŁOZONEGO W OPOLU PRZY UL. REYMONTA 10/4 Anna Bystrzykowska 2017-11-08 07:58:21
I ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO POŁOZONEGO W OPOLU PRZY UL. REYMONTA 10/4 Anna Bystrzykowska 2017-11-08 07:57:52
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2017-11-07 13:50:57
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I w zakresie Budowa kładki pieszo – rowerowej nad Kanałem Ulgi w ciągu ul. Bolkowskiej w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-11-07 13:21:20
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I w zakresie Budowa kładki pieszo – rowerowej nad Kanałem Ulgi w ciągu ul. Bolkowskiej w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-11-07 12:15:24
Przebudowa ulicy Wojska Polskiego i Wróblewskiego na odcinku od ulicy Niemodlińskiej do ulicy Prószkowskiej w zakresie oświetlenia ulicznego Katarzyna Bil 2017-11-07 11:46:14
Wykazy nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia na rzecz najemcy Patrycja Remisz 2017-11-07 11:43:06
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego Patrycja Remisz 2017-11-07 11:37:57
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego Patrycja Remisz 2017-11-07 11:08:34
Wydział Informatyki Katarzyna Flis-Baranek 2017-11-07 10:05:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice II" w Opolu Emilia Twardowska 2017-11-07 09:45:25
Świadczenie usług pocztowych Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-11-07 06:32:07
Świadczenie usług pocztowych Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-11-07 06:30:09
Świadczenie usług pocztowych Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-11-07 06:26:15
Wydział Promocji Małgorzata Tarkowska 2017-11-06 14:15:24
Wydział Promocji Małgorzata Tarkowska 2017-11-06 14:14:28
Tryb pozakonkursowy Towarzystwo Rozwoju Rodziny Przemysław Parkitny 2017-11-06 14:02:21
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych wyposażenia pracowni do nauki przedmiotów Fizyka, Chemia, Biologia – Nauka o człowieku w 15 Placówkach Oświaty. Magdalena Brulewska 2017-11-06 12:12:00
Przebudowa ulicy 1-go Maja na odcinku od ulicy Rejtana do ulicy Katowickiej w zakresie oświetlenia drogowego w Opolu. Magdalena Brulewska 2017-11-06 12:10:03
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej” – usł Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-11-06 11:42:56
Dotacje jednoroczne 2017 Beata Baraniewicz 2017-11-06 11:20:27
Wydział Komunikacji Jadwiga Kost 2017-11-06 10:07:33
Wydział Komunikacji Jadwiga Kost 2017-11-06 10:06:49
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-11-06 09:55:52
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice II" w Opolu Emilia Twardowska 2017-11-06 09:44:36
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-11-06 09:43:52
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KAZIMIERZA WIELKEIGO 6/1 Anna Bystrzykowska 2017-11-06 08:06:28
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-11-06 08:02:35
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-11-06 08:00:40
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice II" w Opolu Emilia Twardowska 2017-11-06 07:49:24
Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap I. Magdalena Brulewska 2017-11-06 07:48:40
Przebudowa ulicy Waryńskiego i Luboszyckiej na odcinku od ulicy Batalionów Chłopskich do ulicy Sienkiewicza oraz uliczki łączącej ulicę Waryńskiego z ulicą Pułaskiego w zakresie oświetlenia ulicznego Joanna Szurgut 2017-11-03 11:53:20
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia jako wkład niepieniążny (aport) do OTBS sp. z o.o. w Opolu Patrycja Remisz 2017-11-03 10:52:56
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2017-11-03 08:07:43
2017 Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej Beata Baraniewicz 2017-11-03 08:07:21
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2017-11-03 08:04:56
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2017-11-03 08:03:07
Aktualności Emilia Twardowska 2017-11-02 08:57:42
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Joanna Parobecka 2017-11-02 08:54:09
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2017-11-02 08:49:26
Wydział Geodezji i Kartografii Małgorzata Tarkowska 2017-11-02 08:12:05
Wydział Spraw Obywatelskich Małgorzata Tarkowska 2017-11-02 08:09:47
Modernizacja infrastruktury sieciowej Katarzyna Bil 2017-10-31 12:23:54
Obwieszczenie nr UAB.6733.43.2017.WP z 31.10.2017 o wydaniu decyzji: budowa węzła sieciowego 15/0,4 kV w rejonie ul. Żerkowickiej zczęciu postępowania dla inwestycji: budowa węzła sieci Wieslaw Paluszczak 2017-10-31 12:22:44
Obwieszczenie nr UAB.6733.43.2017.WP z 31.10.2017 o wydaniu decyzji: budowa węzła sieciowego 15/0,4 kV w rejonie ul. Żerkowickiej zczęciu postępowania dla inwestycji: budowa węzła sieci Wieslaw Paluszczak 2017-10-31 12:18:24
Przebudowa placów miejskich w Opolu w zakresie przebudowy Placu Jana Pawła II Beata Jasińska 2017-10-31 11:55:45
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2017-10-30 15:27:35
Przebudowa ulicy Prószkowskiej w Opolu, km 11+442 - 12+429 w formie „Zaprojektuj i wybuduj” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-10-30 13:17:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Vc" w Opolu Emilia Twardowska 2017-10-30 12:35:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka I" w Opolu Emilia Twardowska 2017-10-30 12:34:27
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Józefa Walecki w Opolu Emilia Twardowska 2017-10-30 12:30:30
Wykonanie odlewu z brązu pomnika konnego Kazimierza I Opolskiego Katarzyna Bil 2017-10-30 11:58:10
Aktualności Emilia Twardowska 2017-10-30 10:56:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Emilia Twardowska 2017-10-30 10:55:42
Modernizacja infrastruktury sieciowej Katarzyna Bil 2017-10-30 09:31:58
Informacja Katarzyna Pawlak 2017-10-30 08:14:20
Informacja Katarzyna Pawlak 2017-10-30 08:07:55
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I w zakresie Budowa kładki pieszo – rowerowej nad Kanałem Ulgi w ciągu ul. Bolkowskiej w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-10-27 13:42:41
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Opola” Marcin Węgrzyn 2017-10-27 13:36:09
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Opola” Marcin Węgrzyn 2017-10-27 13:35:10
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Opola” Marcin Węgrzyn 2017-10-27 13:34:30
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Opola” Marcin Węgrzyn 2017-10-27 13:31:24
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2017-10-27 11:03:09
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2017-10-27 10:41:00
Informacja Katarzyna Pawlak 2017-10-27 10:38:29
Informacja Katarzyna Pawlak 2017-10-27 10:25:34
II (poz. 1) oraz III (poz. 2) PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL.UL.1 DRZYMAŁY 6/6 i KOŚNEGO 9/8 Anna Bystrzykowska 2017-10-27 08:34:16
Usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu zajęć tematycznych w ramach kursu doskonalącego „Nowe trendy w edukacji” organizowanego w Klubie Twórczego Nauczyciela jako formy doskonalenia przywar Agnieszka Galka 2017-10-26 13:45:02
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2017-10-26 12:18:58
Wybory do rad dzielnic i uzupełniające do RD Szczepanowice-Wójtowa Wieś Joanna Kaleta 2017-10-26 11:58:10
Wykaz Dziennych Opiekunów Sonia Respekta 2017-10-26 08:55:36
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2017-10-25 14:51:23
Dotacje jednoroczne 2017 Beata Baraniewicz 2017-10-25 14:29:19
Przebudowa placów miejskich w Opolu w zakresie przebudowy Placu Jana Pawła II Beata Jasińska 2017-10-25 12:14:04
Przebudowa placów miejskich w Opolu w zakresie przebudowy Placu Jana Pawła II Beata Jasińska 2017-10-25 12:13:15
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany Patrycja Remisz 2017-10-25 10:17:48
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-10-24 17:00:54
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-10-24 17:00:07
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-10-24 16:59:14
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-10-24 16:58:30
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-10-24 16:57:36
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-10-24 16:56:38
Informacja Katarzyna Pawlak 2017-10-24 14:06:32
Usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych Miasta Opola w ramach projektu pn. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar II - Wzrost kompe Magdalena Brulewska 2017-10-24 10:27:03
Budowa oświetlenia ulicznego ul. S. Bronicza, ul. Wielkanocna, ul. Marcepanowa Agnieszka Galka 2017-10-24 10:22:48
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych wyposażenia pracowni do nauki przedmiotów Fizyka, Chemia, Biologia – Nauka o człowieku w 15 Placówkach Oświaty. Magdalena Brulewska 2017-10-24 10:18:24
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2017-10-24 09:46:47
Wydział Promocji Joanna Parobecka 2017-10-24 09:44:41
Aktualności Emilia Twardowska 2017-10-24 08:51:56
I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL. SĄDOWEJ 9/7, PASIECZNEJ 9/9 i DRZYMAŁY 6/6 Anna Bystrzykowska 2017-10-24 08:44:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Emilia Twardowska 2017-10-24 08:29:03
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie szpitala przy Alei Wincentego Witosa w Opolu Emilia Twardowska 2017-10-24 08:20:34
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOSCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU W REJONIE UL. ZŁOTEJ Anna Bystrzykowska 2017-10-24 07:53:18
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2017-10-23 12:26:42
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2017-10-23 12:20:32
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2017-10-23 12:11:26
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2017-10-23 12:09:54
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2017-10-23 12:08:14
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2017-10-23 12:07:23
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2017-10-23 12:05:08
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2017-10-23 12:02:45
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2017-10-23 12:01:30
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2017-10-23 12:00:06
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2017-10-23 11:58:37
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2017-10-23 11:55:56
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2017-10-23 11:55:35
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2017-10-23 11:54:14
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2017-10-23 11:52:09
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2017-10-23 11:50:43
Wybory do rad dzielnic i uzupełniające do RD Szczepanowice-Wójtowa Wieś Magdalena Guła 2017-10-23 11:26:59
Wybory do rad dzielnic i uzupełniające do RD Szczepanowice-Wójtowa Wieś Magdalena Guła 2017-10-23 11:25:37
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOSCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU W REJONIE UL. ZŁOTEJ Anna Bystrzykowska 2017-10-23 08:20:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVd" w Opolu Emilia Twardowska 2017-10-23 07:54:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś II" w Opolu Emilia Twardowska 2017-10-23 07:47:54
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice II" w Opolu Emilia Twardowska 2017-10-23 07:45:49
Wybory do rad dzielnic i uzupełniające do RD Szczepanowice-Wójtowa Wieś Marek Kulig 2017-10-23 02:06:41
Wybory do rad dzielnic i uzupełniające do RD Szczepanowice-Wójtowa Wieś Joanna Malinowska 2017-10-20 14:05:38
Wykazy nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia na rzecz najemcy Patrycja Remisz 2017-10-20 11:56:21
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2017-10-20 11:12:58
Wybory do rad dzielnic i uzupełniające do RD Szczepanowice-Wójtowa Wieś Joanna Kaleta 2017-10-20 09:30:24
Wybory do rad dzielnic i uzupełniające do RD Szczepanowice-Wójtowa Wieś Joanna Malinowska 2017-10-20 09:05:54
Wykaz Dziennych Opiekunów Sonia Respekta 2017-10-20 08:51:19
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu realizacji zadania budżetowego pn. "Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach" Beata Jasińska 2017-10-20 08:39:59
Świadczenie usługi cateringowej realizowanej w trakcie uroczystej Sesji Rady Miasta Opola z okazji 99. rocznicy Odzyskania Niepodległości Joanna Szurgut 2017-10-19 16:20:42
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2017-10-19 15:36:21
Usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu zajęć tematycznych w ramach kursu doskonalącego „Nowe trendy w edukacji” organizowanego w Klubie Twórczego Nauczyciela jako formy doskonalenia przywar Agnieszka Galka 2017-10-19 15:32:47
Budowa oświetlenia ulicznego Rynku oraz budowa iluminacji elewacji Ratusza w Opolu. Magdalena Brulewska 2017-10-19 15:25:17
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2017-10-19 14:48:29
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2017-10-19 14:46:36
Wykazy nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia na rzecz najemcy Patrycja Remisz 2017-10-19 14:46:30
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2017-10-19 14:45:45
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2017-10-19 14:39:23
Wybory do rad dzielnic i uzupełniające do RD Szczepanowice-Wójtowa Wieś Joanna Malinowska 2017-10-19 14:13:59
Inf. do publicznej wiadomości o wszczęciu postęp. wodnoprawnego dot. wykonanie przebudowy rowu odwadniającego od km 0+050,00 do km 0+064,15, na terenie działki ew. nr 251/2, a.m. 6, obręb Czarnowąsy w Marzena Bławicka 2017-10-19 13:27:26
Przebudowa ulicy Prószkowskiej w Opolu, km 11+442 - 12+429 w formie „Zaprojektuj i wybuduj” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-10-19 12:43:13
Przebudowa ulicy Prószkowskiej w Opolu, km 11+442 - 12+429 w formie „Zaprojektuj i wybuduj” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-10-19 12:42:07
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej” – usł Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-10-19 12:21:16
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej” – usł Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-10-19 12:20:27
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej” – usł Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-10-19 12:14:38
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych wyposażenia pracowni do nauki przedmiotów Fizyka, Chemia, Biologia – Nauka o człowieku w 15 Placówkach Oświaty. Magdalena Brulewska 2017-10-19 12:02:51
Dokumentacja przyszłościowa: Przebudowa skrzyżowania ulic Ozimskiej i Katowickiej w Opolu – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-10-19 11:28:16
Dokumentacja przyszłościowa: Przebudowa skrzyżowania ulic Ozimskiej i Katowickiej w Opolu – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-10-19 11:27:47
I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL. SĄDOWEJ 9/7, PASIECZNEJ 9/9 i DRZYMAŁY 6/6 Anna Bystrzykowska 2017-10-19 08:38:33
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KOŚNEGO 9/8 Anna Bystrzykowska 2017-10-19 08:34:43
I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL. SĄDOWEJ 9/7, PASIECZNEJ 9/9 i DRZYMAŁY 6/6 Anna Bystrzykowska 2017-10-19 08:34:16
Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego Piotr Peer 2017-10-18 14:42:22
Świadczenie usługi cateringowej realizowanej w trakcie uroczystej Sesji Rady Miasta Opola z okazji 99. rocznicy Odzyskania Niepodległości Joanna Szurgut 2017-10-18 13:38:37
Modernizacja infrastruktury sieciowej Katarzyna Bil 2017-10-18 12:52:44
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KOŚNEGO 9/8 Anna Bystrzykowska 2017-10-18 11:36:44
I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL. SĄDOWEJ 9/7, PASIECZNEJ 9/9 i DRZYMAŁY 6/6 Anna Bystrzykowska 2017-10-18 11:36:22
I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL. SĄDOWEJ 9/7, PASIECZNEJ 9/9 i DRZYMAŁY 6/6 Anna Bystrzykowska 2017-10-18 11:36:05
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL KROPIDŁY 1/6-6A Anna Bystrzykowska 2017-10-18 11:35:30
Przebudowa placów miejskich w Opolu w zakresie przebudowy Placu Jana Pawła II Beata Jasińska 2017-10-18 10:23:43
Dokumentacja przyszłościowa: Przebudowa skrzyżowania ulic Ozimskiej i Katowickiej w Opolu – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-10-18 09:57:48
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOSCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. ŚWIERKOWEJ Anna Bystrzykowska 2017-10-18 08:22:38
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOSCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. ŚWIERKOWEJ Anna Bystrzykowska 2017-10-18 08:22:24
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOSCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU Anna Bystrzykowska 2017-10-18 08:21:56
Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne. (w formule zaprojektuj i wybuduj) Magdalena Brulewska 2017-10-17 14:53:56
Usługi edukcyjne polegające na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych Miasta Opola w ramach projektu pn. "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar I - wzorst kompet Joanna Szurgut 2017-10-17 14:48:38
Konkurs nieodpłatna pomoc prawna Grażyna Lech 2017-10-17 11:18:14
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej” – usł Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-10-17 10:49:04
Korekta nr 9 Rocznego Planu Konsultacji na rok 2017 Paweł Sadło 2017-10-17 10:44:49
Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-10-17 10:38:20
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2017-10-16 14:38:41
Usługi edukcyjne polegające na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych Miasta Opola w ramach projektu pn. "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar III - wzorst komp Joanna Szurgut 2017-10-16 13:03:27
Usługi edukcyjne polegające na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych Miasta Opola w ramach projektu pn. "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar I - wzorst kompet Joanna Szurgut 2017-10-16 12:58:49
Wybory do rad dzielnic i uzupełniające do RD Szczepanowice-Wójtowa Wieś Natalia Buczyńska 2017-10-16 12:57:20
Wybory do rad dzielnic i uzupełniające do RD Szczepanowice-Wójtowa Wieś Natalia Buczyńska 2017-10-16 12:56:01
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola o wyadaniu decyzji nr 733/17; z dnia 13.10.2017; udzielająca pozwolenia na budowę obejmująca: budowę instalacji technologicznej AdBLUE na Stacji Paliw PKN_ORLEN Anna Bednorz 2017-10-16 09:36:59
Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-10-13 21:31:53
Wybory do rad dzielnic i uzupełniające do RD Szczepanowice-Wójtowa Wieś Natalia Buczyńska 2017-10-13 14:48:17
Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-10-13 14:30:07
Obwieszczenie PMO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Mi Damian Duda 2017-10-13 14:16:31
Wybory do rad dzielnic i uzupełniające do RD Szczepanowice-Wójtowa Wieś Natalia Buczyńska 2017-10-13 13:51:42
Wybory do rad dzielnic i uzupełniające do RD Szczepanowice-Wójtowa Wieś Natalia Buczyńska 2017-10-13 13:50:34
Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-10-13 12:56:29
Przebudowa ulicy Prószkowskiej w Opolu, km 11+442 - 12+429 w formie „Zaprojektuj i wybuduj” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-10-13 12:51:28
Przebudowa ulicy Prószkowskiej w Opolu, km 11+442 - 12+429 w formie „Zaprojektuj i wybuduj” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-10-13 12:33:18
Przebudowa ulicy Prószkowskiej w Opolu, km 11+442 - 12+429 w formie „Zaprojektuj i wybuduj” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-10-13 11:51:47
Obwieszczenie nr UAB.6733.48.2017.DW Danuta Wacławczyk 2017-10-13 11:39:18
Przebudowa ulicy Prószkowskiej w Opolu, km 11+442 - 12+429 w formie „Zaprojektuj i wybuduj” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-10-13 10:52:39
Przebudowa ulicy Prószkowskiej w Opolu, km 11+442 - 12+429 w formie „Zaprojektuj i wybuduj” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-10-13 10:51:21
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2017-10-13 09:24:59
Przebudowa placów miejskich w Opolu w zakresie przebudowy Placu Jana Pawła II Beata Jasińska 2017-10-13 08:07:41
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIa - Piast" w Opolu Emilia Twardowska 2017-10-13 07:57:33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu Emilia Twardowska 2017-10-13 07:55:38
Wybory do rad dzielnic i uzupełniające do RD Szczepanowice-Wójtowa Wieś Joanna Kaleta 2017-10-12 17:25:11
Wybory do rad dzielnic i uzupełniające do RD Szczepanowice-Wójtowa Wieś Joanna Kaleta 2017-10-12 17:22:21
Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok) Grzegorz Filipkowski 2017-10-12 16:02:49
Przebudowa ulicy Waryńskiego i Luboszyckiej na odcinku od ulicy Batalionów Chłopskich do ulicy Sienkiewicza oraz uliczki łączącej ulicę Waryńskiego z ulicą Pułaskiego w zakresie oświetlenia ulicznego Joanna Szurgut 2017-10-12 14:44:01
Dotacje jednoroczne 2017 Beata Baraniewicz 2017-10-12 13:44:22
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych wyposażenia pracowni do nauki przedmiotów Fizyka, Chemia, Biologia – Nauka o człowieku w 15 Placówkach Oświaty. Magdalena Brulewska 2017-10-12 13:34:25
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2017-10-12 13:03:46
2017r. Marcin Lontkowski 2017-10-12 13:00:00
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-10-12 09:19:17
Wydział Promocji Joanna Parobecka 2017-10-12 09:15:15
Aktualności Emilia Twardowska 2017-10-12 08:49:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś II" w Opolu Emilia Twardowska 2017-10-12 08:43:51
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVd" w Opolu Emilia Twardowska 2017-10-12 08:42:30
Przebudowa ul. Partyzanckiej w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-10-12 07:46:02
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2017-10-11 15:01:22
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew rosnących przy ul. S. Grota Roweckiego 4-11 w Opolu Alicja Puchowska 2017-10-11 14:08:45
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2017-10-11 12:22:49
Budowa oświetlenia ulicznego Rynku oraz budowa iluminacji elewacji Ratusza w Opolu. Magdalena Brulewska 2017-10-11 12:05:31
Konsultacje w sprawie utworzenia Programu Polityki Senioralnej Miasta Opola na lata 2018-2022 „Opole Seniorom” Paweł Sadło 2017-10-11 11:56:48
Dokumentacja przyszłościowa. Budowa drogi łączącej ul. Sieradzką z ul. Bielską (13KDD) – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-10-11 10:50:41
Usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu zajęć tematycznych w ramach kursu doskonalącego „Nowe trendy w edukacji” organizowanego w Klubie Twórczego Nauczyciela jako formy doskonalenia przywar Agnieszka Galka 2017-10-11 10:11:06
Czarnowąsy – Poprawa stanu nawierzchni ul. Szafranowej wraz z odwodnieniem – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-10-11 09:34:08
I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIEZAB. NIERUCH. GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE Anna Bystrzykowska 2017-10-11 08:55:57
I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIEZAB. NIERUCH. GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE Anna Bystrzykowska 2017-10-11 08:32:34
Wykaz Dziennych Opiekunów Sonia Respekta 2017-10-11 08:29:14
I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIEZAB. NIERUCH. GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL. NOWOWIEJSKIEJ i PROSTEJ Anna Bystrzykowska 2017-10-11 08:27:30
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2017-10-11 08:11:30
Obwieszczenie nr UAB.6733.51.2017.WP z 10.10.2017 o wszczęciu postępowania dla inwestycji: budowa osiedlowej sieci cieplnej onie ul. Żerkowickiej Wieslaw Paluszczak 2017-10-10 15:21:55
Budowa oświetlenia ulicznego Rynku oraz budowa iluminacji elewacji Ratusza w Opolu. Magdalena Brulewska 2017-10-10 15:18:45
Obwieszczenie nr UAB.6733.50.2017.PL, wszczęcie postępowania o ULICP dla inwestycji: budowa linii kablowej energetycznej n/n w rejonie ul. Wolności i Zacisznej w Opolu Paweł Lesiak 2017-10-10 12:32:40
Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne. (w formule zaprojektuj i wybuduj) Magdalena Brulewska 2017-10-10 11:53:20
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-10-10 11:40:08
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś II" w Opolu Emilia Twardowska 2017-10-10 11:39:30
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-10-10 11:32:58
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVd" w Opolu Emilia Twardowska 2017-10-10 11:30:56
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVd" w Opolu Emilia Twardowska 2017-10-10 11:18:35
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-10-10 11:15:59
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVd" w Opolu Emilia Twardowska 2017-10-10 11:12:35
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-10-10 11:10:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś II" w Opolu Emilia Twardowska 2017-10-10 11:02:04
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś II" w Opolu Emilia Twardowska 2017-10-10 10:53:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś II" w Opolu Emilia Twardowska 2017-10-10 10:51:13
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-10-10 10:46:59
Urząd Stanu Cywilnego Benedykt Feilert 2017-10-10 10:04:19
Dokumentacja przyszłościowa. Budowa drogi łączącej ul. Sieradzką z ul. Bielską (13KDD) – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-10-10 10:03:16
Obwieszczenie nr UAB.6733.42.2017.WP z 09.10.2017 o wydaniu decyzji dla inwestycji: budowa węzła sieciowego 15/0,4 kV w rejonie Al. Przyjaźni, ul. Kwiatowej Wieslaw Paluszczak 2017-10-10 08:50:41
Zarządzenie w sprawie projekt uchwały Rady Miasta Opola w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Paweł Sadło 2017-10-10 07:49:08
Zarządzenie w sprawie projekt uchwały Rady Miasta Opola w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Paweł Sadło 2017-10-10 07:48:27
Zarządzenie w sprawie projekt uchwały Rady Miasta Opola w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Paweł Sadło 2017-10-10 07:47:40
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej” – usł Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-10-09 13:00:05
Usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu zajęć tematycznych w ramach kursu doskonalącego „Nowe trendy w edukacji” organizowanego w Klubie Twórczego Nauczyciela jako formy doskonalenia przywar Agnieszka Galka 2017-10-09 11:56:20
Biuro Rady Miasta Małgorzata Tarkowska 2017-10-09 11:28:13
Remonty i bieżące utrzymanie dróg – zakup usług pozostałych, roboty polegające na utrzymaniu i remontach jezdni dróg krajowych i wojewódzkich na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-10-09 10:26:53
Remonty i bieżące utrzymanie dróg – zakup usług pozostałych, roboty polegające na utrzymaniu i remontach jezdni dróg krajowych i wojewódzkich na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-10-09 10:23:32
Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Anna Kozok 2017-10-06 18:08:33
Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Anna Kozok 2017-10-06 18:06:01
Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie drzewostanu na obszarach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu, na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-10-06 12:01:06
Budowa oświetlenia ulicznego ul. S. Bronicza, ul. Wielkanocna, ul. Marcepanowa Agnieszka Galka 2017-10-06 11:55:03
Wydział Geodezji i Kartografii Małgorzata Tarkowska 2017-10-06 11:17:32
Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie drzewostanu na obszarach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu, na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-10-06 11:09:46
Wybory do rad dzielnic i uzupełniające do RD Szczepanowice-Wójtowa Wieś Joanna Kaleta 2017-10-05 17:22:59
Wybory do rad dzielnic i uzupełniające do RD Szczepanowice-Wójtowa Wieś Joanna Kaleta 2017-10-05 17:22:10
Dotacje jednoroczne 2017 Beata Baraniewicz 2017-10-05 16:34:14
I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIEZAB. NIERUCH. GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL. NOWOWIEJSKIEJ i PROSTEJ Anna Bystrzykowska 2017-10-05 16:19:42
I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIEZAB. NIERUCH. GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL. NOWOWIEJSKIEJ i PROSTEJ Anna Bystrzykowska 2017-10-05 16:14:15
Obwieszczenie nr UAB.6733.49.2017.PL wszczęcie postępowania o ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazu śr/c do o,5 MPa Paweł Lesiak 2017-10-05 13:22:52
Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej Katarzyna Pawlak 2017-10-05 12:49:17
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2017-10-05 12:11:15
Biuro Urbanistyczne Joanna Parobecka 2017-10-05 12:09:27
Dostawa tablic rejestracyjnych i ich wtórników wraz z oprogramowaniem umożliwiającym elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne oraz odbiór tablic rejestracyjnych (...) Beata Jasińska 2017-10-05 11:52:22
Oczyszczanie miasta w zakresie: "zimowego oczyszczania nawierzchni jezdni na ulicach miasta Opola". Joanna Szurgut 2017-10-05 11:43:29
Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. Anna Habzda 2017-10-05 10:39:39
Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. Anna Habzda 2017-10-05 10:39:01
Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. Anna Habzda 2017-10-05 10:36:41
Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. Anna Habzda 2017-10-05 10:35:54
Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o. Anna Habzda 2017-10-05 10:31:20
Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o. Anna Habzda 2017-10-05 10:30:29
Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu Anna Habzda 2017-10-05 10:23:25
Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu Anna Habzda 2017-10-05 10:22:36
Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu Anna Habzda 2017-10-05 10:21:26
Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Anna Habzda 2017-10-05 10:15:25
Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Anna Habzda 2017-10-05 10:14:37
Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Anna Habzda 2017-10-05 10:13:47
Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Anna Habzda 2017-10-05 10:11:35
Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. Anna Habzda 2017-10-05 10:03:18
Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. Anna Habzda 2017-10-05 10:02:13
Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. Anna Habzda 2017-10-05 10:01:22
Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. Anna Habzda 2017-10-05 10:00:28
Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. Anna Habzda 2017-10-05 09:59:35
Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. Anna Habzda 2017-10-05 09:58:29
Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. Anna Habzda 2017-10-05 09:55:29
Przebudowa ul. Partyzanckiej w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-10-05 09:42:13
Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. Anna Habzda 2017-10-05 09:02:24
Postepowanie kwalifikacyjne na stanowiska w zarządzie ECO S.A. Anna Habzda 2017-10-05 09:01:27
Rejestr instytucji kultury Marta Piątkowska 2017-10-05 09:01:12
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-10-05 08:48:53
Rok 2017 Joanna Kaleta 2017-10-05 08:30:33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Emilia Twardowska 2017-10-04 14:31:26
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie szpitala przy Alei Wincentego Witosa w Opolu Emilia Twardowska 2017-10-04 14:29:37
Biuro Rady Miasta Małgorzata Tarkowska 2017-10-04 13:51:12
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2017-10-04 12:43:58
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2017-10-04 12:40:31
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2017-10-04 12:32:39
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2017-10-04 12:31:49
Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne. (w formule zaprojektuj i wybuduj) Magdalena Brulewska 2017-10-04 11:07:15
DRUKI DO POBRANIA Joanna Parobecka 2017-10-04 10:57:38
2017 Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej Beata Baraniewicz 2017-10-03 14:49:50
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2017-10-03 14:26:30
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2017-10-03 14:19:47
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2017-10-03 14:19:21
Nabór kandydatów do komisji konkursowych z pożytku publicznego Izabela Dziewulska-Gaj 2017-10-03 11:18:44
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Patrycja Remisz 2017-10-03 10:42:21
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2017-10-03 10:05:49
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2017-10-03 10:04:39
Zakup laptopów i oprogramowania dla Urzędu Miasta Opola Beata Jasińska 2017-10-03 09:24:33
Aktualności Emilia Twardowska 2017-10-03 09:20:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu Emilia Twardowska 2017-10-03 09:17:42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna I" w Opolu Emilia Twardowska 2017-10-03 09:14:12
Regulamin Organizacyjny Natalia Buczyńska 2017-10-03 09:08:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu Emilia Twardowska 2017-10-03 08:59:48
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu Emilia Twardowska 2017-10-03 08:54:01
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2017-10-03 08:45:19
Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie miasta Opole na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, wewnętrznych w latach 2017-2019 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-10-02 15:52:36
Dokumentacja przyszłościowa. Budowa drogi łączącej ul. Sieradzką z ul. Bielską (13KDD) – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-10-02 15:38:31
Zakup, dostawa, wniesienie do pracowni oraz uruchomienie nowoczesnych sprzętów oraz zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla Publicznego Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicz Magdalena Brulewska 2017-10-02 13:54:47
VIII transza - dotacje jednoroczne 2017 Beata Baraniewicz 2017-10-02 13:31:23
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2017-10-02 13:01:27
Dotacje jednoroczne 2017 Beata Baraniewicz 2017-10-02 13:00:08
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu realizacji zadania budżetowego pn. "Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach" Beata Jasińska 2017-10-02 12:44:47
Oczyszczanie miasta w zakresie: "zimowego oczyszczania nawierzchni jezdni na ulicach miasta Opola". Joanna Szurgut 2017-10-02 12:36:01
Dostawa tablic rejestracyjnych i ich wtórników wraz z oprogramowaniem umożliwiającym elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne oraz odbiór tablic rejestracyjnych (...) Beata Jasińska 2017-10-02 12:14:13
Remont - częściowa wymiana kanalizacji deszczowej w ul. Kępskiej w Opolu - etap I Joanna Szurgut 2017-10-02 11:03:41
Remont - częściowa wymiana kanalizacji deszczowej w ul. Kępskiej w Opolu - etap I Joanna Szurgut 2017-10-02 11:03:27
Przebudowa ul. Partyzanckiej w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-10-02 10:31:13
Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu Anna Kozok 2017-09-29 14:35:45
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2017-09-29 13:45:34
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Patrycja Remisz 2017-09-29 13:38:19
Modernizacja stadionu miejskiego w Opolu Beata Jasińska 2017-09-29 12:05:49
Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-09-29 11:22:47
Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-09-29 11:22:33
Wykaz wniosków o ujęcie zadań w budżecie miasta Opola na 2018 rok Jarosław Jarosz 2017-09-29 10:21:56
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-09-29 09:19:42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice II" w Opolu Emilia Twardowska 2017-09-29 09:13:49
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-09-29 09:10:06
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2017-09-28 16:39:07
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2017-09-28 16:26:49
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2017-09-28 15:13:24
Ogłoszenie o rozpoczęciu akcji informacyjnej do konsultacji projektu uchwały Rady Miasta w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Alicja Puchowska 2017-09-28 15:10:28
Ogłoszenie o rozpoczęciu akcji informacyjnej do konsultacji projektu uchwały Rady Miasta w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Alicja Puchowska 2017-09-28 15:09:10
Ogłoszenie o rozpoczęciu akcji informacyjnej do konsultacji projektu uchwały Rady Miasta w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Alicja Puchowska 2017-09-28 15:07:35
Konsultacje społeczne Programu współpracy na 2018r. Marzena Sedlaczek 2017-09-28 13:50:40
Obwieszczenie PMO o wydanej decyzji udzielającej zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości przy ul. S.G.Roweckiego 12A-E Aneta Szwed 2017-09-28 13:43:29
Remont - częściowa wymiana kanalizacji deszczowej w ul. Kępskiej w Opolu - etap I Magdalena Brulewska 2017-09-28 12:01:26
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NNA ODDANIE W 2 LETNIĄ DZIERŻAWĘ 39 SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE M. OPOLA Anna Bystrzykowska 2017-09-28 11:31:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu Emilia Twardowska 2017-09-28 09:51:01
Aktualności Emilia Twardowska 2017-09-28 07:58:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice II" w Opolu Emilia Twardowska 2017-09-28 07:56:12
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2017-09-27 14:27:49
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2017-09-27 14:12:37
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPREZEDAŻ NIEZAB. NIERUCH. GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU W REJONIE UL. OZIMSKIEJ - PLEBISCYTOWEJ Anna Bystrzykowska 2017-09-27 13:29:56
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2017-09-27 07:55:43
Wybory do rad dzielnic i uzupełniające do RD Szczepanowice-Wójtowa Wieś Joanna Kaleta 2017-09-26 17:11:08
Wybory do rad dzielnic i uzupełniające do RD Szczepanowice-Wójtowa Wieś Joanna Kaleta 2017-09-26 16:33:29
Wybory do rad dzielnic i uzupełniające do RD Szczepanowice-Wójtowa Wieś Joanna Kaleta 2017-09-26 16:32:31
Wybory do rad dzielnic i uzupełniające do RD Szczepanowice-Wójtowa Wieś Joanna Kaleta 2017-09-26 16:29:02
Wybory do rad dzielnic i uzupełniające do RD Szczepanowice-Wójtowa Wieś Joanna Kaleta 2017-09-26 16:22:16
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola oraz Centrum Usług Wspólnych Beata Jasińska 2017-09-26 13:37:47
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2017-09-26 13:34:41
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-09-26 13:01:18
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-09-26 12:59:56
Usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu zajęć tematycznych w ramach kursu doskonalącego „Nowe trendy w edukacji” organizowanego w Klubie Twórczego Nauczyciela jako formy doskonalenia przywar Agnieszka Galka 2017-09-26 12:15:49
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania dec.ULICP dla inwestycji:rozbudowa niezbędnej infrastruktury dla Elektrowni Opole, dz. nr 251/2 k.m. 6 obręb Czarnowąsy i dz. nr nr 1266/17; nr 12 Anna Bednorz 2017-09-26 08:47:02
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania dec.ULICP dla inwestycji:rozbudowa niezbędnej infrastruktury dla Elektrowni Opole, dz. nr 251/2 k.m. 6 obręb Czarnowąsy i dz. nr nr 1266/17; nr 12 Anna Bednorz 2017-09-26 08:46:06
Aktualności Emilia Twardowska 2017-09-25 14:08:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu Emilia Twardowska 2017-09-25 14:04:03
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna I" w Opolu Emilia Twardowska 2017-09-25 14:01:55
Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne. (w formule zaprojektuj i wybuduj) Magdalena Brulewska 2017-09-25 13:21:36
Usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu zajęć tematycznych w ramach kursu doskonalącego „Nowe trendy w edukacji” organizowanego w Klubie Twórczego Nauczyciela jako formy doskonalenia przywar Agnieszka Galka 2017-09-25 13:19:43
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2017-09-25 12:38:44
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu Anna Caputa 2017-09-25 12:24:09
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Północna I" w Opolu Anna Caputa 2017-09-25 12:23:09
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-09-25 12:07:59
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-09-25 12:05:55
Zakup, dostawa, wniesienie do pracowni oraz uruchomienie nowoczesnych sprzętów oraz zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla Publicznego Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicz Magdalena Brulewska 2017-09-25 11:38:57
Oczyszczanie miasta w zakresie: "zimowego oczyszczania nawierzchni jezdni na ulicach miasta Opola". Joanna Szurgut 2017-09-25 09:50:56
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPREZEDAŻ NIEZAB. NIERUCH. GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU W REJONIE UL. OZIMSKIEJ - PLEBISCYTOWEJ Anna Bystrzykowska 2017-09-25 09:18:55
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2017-09-25 09:08:22
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2017-09-25 09:06:36
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2017-09-25 09:04:12
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2017-09-25 09:01:07
Wydział Zamówień Publicznych Jolanta Początko 2017-09-25 08:59:34
Wydział Spraw Obywatelskich Jolanta Początko 2017-09-25 08:54:43
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2017-09-25 08:47:21
Wydział Komunikacji Marek Kulig 2017-09-22 15:26:42
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany Patrycja Remisz 2017-09-22 14:18:25
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany Patrycja Remisz 2017-09-22 14:14:54
Usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu zajęć tematycznych w ramach kursu doskonalącego „Nowe trendy w edukacji” organizowanego w Klubie Twórczego Nauczyciela jako formy doskonalenia przywar Agnieszka Galka 2017-09-22 13:06:27
Zastępcy Prezydenta Marek Kulig 2017-09-22 11:30:58
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPREZEDAŻ NIEZAB. NIERUCH. GRUNTOWEJ POŁOZONEJ W OPOLU W REJONIE UL. OZIMSKIEJ (dz. nr 47/7 z km 46, obręb Opole) Anna Bystrzykowska 2017-09-22 11:05:30
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2017-09-22 10:59:34
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPREZEDAŻ NIEZAB. NIERUCH. GRUNTOWEJ POŁOZONEJ W OPOLU W REJONIE UL. OZIMSKIEJ (dz. nr 47/7 z km 46, obręb Opole) Anna Bystrzykowska 2017-09-22 10:59:07
Poprawa bezpieczeństwa – wykonanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy drogi gminnej wraz z zarurowaniem rowu przydrożnego, odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Jaśminowej i ul. Herbacianej w Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-09-22 10:55:51
Poprawa bezpieczeństwa – wykonanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy drogi gminnej wraz z zarurowaniem rowu przydrożnego, odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Jaśminowej i ul. Herbacianej w Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-09-22 10:54:53
Wydział Informatyki Katarzyna Flis-Baranek 2017-09-22 10:34:25
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2017-09-22 09:52:25
Dostawa tablic rejestracyjnych i ich wtórników wraz z oprogramowaniem umożliwiającym elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne oraz odbiór tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku, i Beata Jasińska 2017-09-22 09:23:22
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2017-09-22 09:09:39
Wyniki otwartego konkursu ofert Katarzyna Pawlak 2017-09-22 08:30:55
Wyniki otwartego konkursu ofert Katarzyna Pawlak 2017-09-22 08:13:49
Wyniki otwartego konkursu ofert Katarzyna Pawlak 2017-09-21 16:34:25
Powołanie Komisji Konkursowej Katarzyna Pawlak 2017-09-21 16:19:36
Wykonanie odlewu z brązu pomnika konnego Kazimierza I Opolskiego Joanna Szurgut 2017-09-21 15:39:32
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2017-09-21 13:39:52
Wybory do rad dzielnic i uzupełniające do RD Szczepanowice-Wójtowa Wieś Natalia Buczyńska 2017-09-21 13:30:08
Przebudowa ulicy Waryńskiego i Luboszyckiej na odcinku od ulicy Batalionów Chłopskich do ulicy Sienkiewicza oraz uliczki łączącej ulicę Waryńskiego z ulicą Pułaskiego w zakresie oświetlenia ulicznego Joanna Szurgut 2017-09-21 13:02:57
Budowa oświetlenia ulicznego ul. S. Bronicza, ul. Wielkanocna, ul. Marcepanowa Agnieszka Galka 2017-09-21 12:55:56
Przebudowa ulicy Waryńskiego i Luboszyckiej na odcinku od ulicy Batalionów Chłopskich do ulicy Sienkiewicza oraz uliczki łączącej ulicę Waryńskiego z ulicą Pułaskiego w zakresie oświetlenia ulicznego Joanna Szurgut 2017-09-21 12:50:23
Budowa oświetlenia ulicznego ul. S. Bronicza, ul. Wielkanocna, ul. Marcepanowa Agnieszka Galka 2017-09-21 12:01:11
Budowa oświetlenia ulicznego ul. S. Bronicza, ul. Wielkanocna, ul. Marcepanowa Agnieszka Galka 2017-09-21 11:52:17
Dowożenie i odwożenie uczniów wraz z opiekunami (wraz z ubezpieczeniem) na zajęcia pozaszkolne do Teatru Lalki i Aktora oraz do Centrum Nauk Przyrodniczych w Opolu w ramach realizowanych projektów: 1 Magdalena Brulewska 2017-09-21 11:28:10
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-09-21 10:42:21
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2017-09-21 09:39:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś II" w Opolu Emilia Twardowska 2017-09-21 07:51:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVd" w Opolu Emilia Twardowska 2017-09-21 07:47:35
Wydział Informatyki Katarzyna Flis-Baranek 2017-09-20 11:14:40
Wybory do rad dzielnic i uzupełniające do RD Szczepanowice-Wójtowa Wieś Natalia Buczyńska 2017-09-20 10:58:55
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2017-09-20 08:44:06
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2017-09-20 08:37:25
Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie wznowienia postępowania dot. "Przebudowa Polderu Żelazna" Piotr Szewczuk 2017-09-19 14:47:04
Obwieszczenie PMO w sprawie ULICP dla budowy sieci gazowej śr.c. do 0,5 MPa ul. Pierwiosnków w Opolu Alicja Wieliczko 2017-09-19 14:27:46
II PRZETARG USTNY OGRANICZONY DO WŁAŚCICIELI LOKALI ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKU PRZY UL. KRAWIECKEJ 5 NA SPRZEDAŻ POM. GOSPODARCZEGO Anna Bystrzykowska 2017-09-19 13:04:49
wniosek o pozwolenie wodnoprawne dla CTP Alpha Poland Sp. z o.o. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu projektowanej hali magazynowo-produkcyjnej w Opolu przy ul. Północnej Małgorzata Knap 2017-09-19 12:52:35
Regulamin Organizacyjny Joanna Malinowska 2017-09-19 12:51:45
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-09-19 11:24:42
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2017-09-19 10:11:16
Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Joanna Parobecka 2017-09-19 10:09:06
I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL. SĄDOWEJ 9/7, PASIECZNEJ 9/9 i DRZYMAŁY 6/6 Anna Bystrzykowska 2017-09-18 15:13:04
I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL. SĄDOWEJ 9/7, PASIECZNEJ 9/9 i DRZYMAŁY 6/6 Anna Bystrzykowska 2017-09-18 15:12:23
Obwieszczenie o wszczęciu postęp. w spr. wydania dec.ULICP dla inwest.i: budowa węzła sieciowego 15/0,4 kV przy ul. Michała Korneckiego, na terenie dz.nr 294/2 k.m. 5 i 725 k.m. 13 obr. Zakrzów, Opol Sandra Jagielska 2017-09-18 14:50:38
Obwieszczenie o wszczęciu postęp. w spr. wydania dec.ULICP dla inwestycji: budowa węzła sieciowego 15/0,4 kV przy ul. Michała Korneckiego, na terenie dz.nr 294/2 k.m. 5 i 725 k.m. 13 obr. Zakrzów, Op Sandra Jagielska 2017-09-18 14:49:42
Obwieszczenie o wszczęciu postęp. w spr. wydania dec.ULICP dla inwestycji: budowa węzła sieciowego 15/0,4 kV przy ul. Michała Korneckiego, na terenie dz.nr 294/2 k.m. 5 i 725 k.m. 13 obręb Zakrzów, w Sandra Jagielska 2017-09-18 14:48:37
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania dec.ULICP dla inwestycji: budowa węzła sieciowego 15/0,4 kV przy ul. Michała Korneckiego, na terenie działek nr 294/2 k.m. 5 i 725 k.m. 13 obręb Sandra Jagielska 2017-09-18 14:47:24
Zakup, dostawa, wniesienie do pracowni oraz uruchomienie nowoczesnych sprzętów oraz zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla Publicznego Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicz Magdalena Brulewska 2017-09-18 12:06:09
Zakup laptopów i oprogramowania dla Urzędu Miasta Opola Beata Jasińska 2017-09-18 11:54:20
Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie miasta Opole na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, wewnętrznych w latach 2017-2019 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-09-18 10:59:03
Aktualności Emilia Twardowska 2017-09-18 09:04:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu Emilia Twardowska 2017-09-18 08:52:01
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "plac dworcowy" w Opolu Emilia Twardowska 2017-09-18 08:41:25
Dotacje jednoroczne 2017 Beata Baraniewicz 2017-09-15 14:08:20
Oczyszczanie miasta w zakresie: "zimowego oczyszczania nawierzchni jezdni na ulicach miasta Opola". Joanna Szurgut 2017-09-15 13:55:56
Wydział Budżetu Małgorzata Tarkowska 2017-09-15 13:24:20
Dotacje jednoroczne 2017 Beata Baraniewicz 2017-09-15 13:02:23
II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOZONEGO W OPOLU PRZY UL. CHMIELOWICKIEJ 46 Katarzyna Piasecka 2017-09-15 12:55:41
II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOZONEGO W OPOLU PRZY UL. CHMIELOWICKIEJ 46 Katarzyna Piasecka 2017-09-15 12:54:55
Usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu zajęć tematycznych w ramach kursu doskonalącego „Nowe trendy w edukacji” organizowanego w Klubie Twórczego Nauczyciela jako formy doskonalenia przywar Agnieszka Galka 2017-09-15 12:26:27
Usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu zajęć tematycznych w ramach kursu doskonalącego „Nowe trendy w edukacji” organizowanego w Klubie Twórczego Nauczyciela jako formy doskonalenia przywar Agnieszka Galka 2017-09-15 12:22:50
Oczyszczanie miasta w zakresie: "zimowego oczyszczania nawierzchni jezdni na ulicach miasta Opola". Joanna Szurgut 2017-09-15 12:16:36
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2017-09-15 11:32:26
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2017-09-15 11:31:39
2017r. Marcin Lontkowski 2017-09-15 10:36:29
Konkursy z dziedziny Ochrony i Promocji Zdrowia Zofia Duda-Bezara 2017-09-15 08:40:35
Obwieszczenie nr UAB.6733.42.2017.WP z 14.09.2017 o wszczęciu postępowania dla inwestycji: budowa węzła sieciowego 15/0,4 kV przy; Al. Przyjaźni,ul. Kwiatoweji ul. Pobożnego w Opolu Wieslaw Paluszczak 2017-09-14 16:12:48
Obwieszczenie nr UAB.6733.42.2017.WP z 14.09.2017 o wszczęciu postępowania dla inwestycji: budowa węzła sieciowego 15/0,4 kV przy; Al. Przyjaxni,ul. Kwiatoweji ul. Pobożnego w Opolu5 Wieslaw Paluszczak 2017-09-14 16:12:17
Oczyszczanie miasta w zakresie: "zimowego oczyszczania nawierzchni jezdni na ulicach miasta Opola". Joanna Szurgut 2017-09-14 15:24:17
Oczyszczanie miasta w zakresie: "zimowego oczyszczania nawierzchni jezdni na ulicach miasta Opola". Joanna Szurgut 2017-09-14 15:20:06
Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-09-14 15:09:44
Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-09-14 14:43:22
Remont i budowa chodników – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-09-14 13:25:30
Budowa parkingu na terenach gminnych w rejonie ulic Gajowej i Szkolnej. Beata Jasińska 2017-09-14 12:46:05
Obwieszczenie Nr UAB.6733.27.2017.GP wniosek o ULICP dla inwestycji: budowa sieci elektroenergetycznej i sieci wodociągowej ul. Składowa w Opolu Anna Bednorz 2017-09-14 12:28:33
Obwieszczenie Nr UAB.6733.28.2017.GP wniosek o ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazu śr/c do 0,5 MPa ul. Budowlanych Anna Bednorz 2017-09-14 12:28:12
Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic Katarzyna Bil 2017-09-14 11:35:15
Wykonanie odlewu z brązu pomnika konnego Kazimierza I Opolskiego Joanna Szurgut 2017-09-14 11:28:41
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Patrycja Remisz 2017-09-14 11:21:20
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-09-14 08:52:38
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-09-14 08:51:01
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu Katarzyna Osiecka 2017-09-14 08:27:02
Obwieszczenie PMO o ustaleniach z wizji na terenie nieruchomości przy pl. Teatralnym 1-2 Aneta Szwed 2017-09-13 15:03:48
Dotacje jednoroczne 2017 Beata Baraniewicz 2017-09-13 13:14:57
Tryb pozakonkursowy „Jubileusz 15-lecia działalności Stowarzyszenia na Rzecz Ludzi Uzależnionych TO CZLOWIEK w Opolu z organizacją szkolenia planowania strategicznego” Karolina Balcer 2017-09-13 12:37:45
w sprawie sposobu zagospodarowania drewna pozyskanego z terenów nieruchomości, będących własnością Miasta Opola Natalia Buczyńska 2017-09-13 10:32:38
Oczyszczanie miasta w zakresie: "zimowego oczyszczania nawierzchni jezdni na ulicach miasta Opola". Joanna Szurgut 2017-09-13 09:22:48
Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie miasta Opole na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, wewnętrznych w latach 2017-2019 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-09-12 16:22:40
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2017-09-12 15:31:13
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2017-09-12 15:24:39
Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie miasta Opole na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, wewnętrznych w latach 2017-2019 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-09-12 15:18:21
Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie miasta Opole na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, wewnętrznych w latach 2017-2019 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-09-12 15:11:12
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Patrycja Remisz 2017-09-12 14:45:53
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-09-12 14:13:48
Remont chodników w zakresie remontu chodnika na ul. Mehla Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-09-12 10:19:24
Wydział Spraw Obywatelskich Jolanta Początko 2017-09-12 09:41:34
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-09-12 09:26:11
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-09-11 15:02:17
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-09-11 15:00:35
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2017-09-11 13:54:00
Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie miasta Opole na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, wewnętrznych w latach 2017-2019 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-09-11 13:39:54
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2017-09-11 13:36:32
Oferta pozakonkursowa Karolina Balcer 2017-09-11 12:59:07
Oferta pozakonkursowa Stowarzyszena na rezcz Rozwoju Chórów Szkolnych Opolszczyzny "Opolszczyzna Śpiewa" Agnieszka Nowacka 2017-09-11 12:36:01
Wykaz Dziennych Opiekunów Justyna Hyziak 2017-09-11 11:43:13
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2017-09-11 11:07:27
Zakup, dostawa, wniesienie do pracowni oraz uruchomienie nowoczesnych sprzętów oraz zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla Publicznego Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicz Magdalena Brulewska 2017-09-11 11:06:27
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu Emilia Twardowska 2017-09-11 10:33:45
Aktualności Emilia Twardowska 2017-09-11 10:28:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "plac dworcowy" w Opolu Emilia Twardowska 2017-09-11 10:21:06
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-09-11 10:14:30
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-09-11 10:12:41
Remont i budowa chodników – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-09-11 10:04:37
Wykonanie odlewu z brązu pomnika konnego Kazimierza I Opolskiego Joanna Szurgut 2017-09-11 08:32:17
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2017-09-11 07:44:13
Remont i budowa chodników – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-09-08 16:00:12
Remont i budowa chodników – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-09-08 15:54:31
Wykonanie odlewu z brązu pomnika konnego Kazimierza I Opolskiego Joanna Szurgut 2017-09-08 14:21:44
Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie miasta Opole na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, wewnętrznych w latach 2017-2019 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-09-08 14:18:54
Remont i budowa chodników – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-09-08 13:18:17
Wykaz Dziennych Opiekunów Sonia Respekta 2017-09-08 11:36:22
Wydział Komunikacji Marek Kulig 2017-09-08 11:30:31
Obwieszczenie nr UAB.6733.30.2017.AW - wniosek o ULICP dla budowy sieci gazowej śr.c. ul. Teligi w Opolu Alicja Wieliczko 2017-09-08 11:08:13
Obwieszczenie nr UAB.6733.33.2017.AW - wniosek o ULICP dla budowy sieci gazowej śr.c. ul. Geodetów w Opolu Alicja Wieliczko 2017-09-08 11:07:47
Obwieszczenie nr UAB.6733.31.2017.AW - wniosek o ULICP dla budowy sieci gazowej śr.c. ul. Pierwiosnków w Opolu Alicja Wieliczko 2017-09-08 11:07:26
Obwieszczenie nr UAB.6733.32.2017.AW - wniosek o ULICP dla budowy sieci gazu Śr/c przy ul. Dereniowej w Opolu Alicja Wieliczko 2017-09-08 11:07:02
Obwieszczenie PMO w sprawie ULICP na terenie dz. nr 696/131, k.m.4, obręb Wrzoski, ul. Akwarelowa w Opolu oraz na terenie dz. 553/1, 556/551, k.m.4, obręb Chróścina ul.Polna w Chróścinie Alicja Wieliczko 2017-09-08 11:06:09
Obwieszczenie nr UAB.6733.34.2017.AW w sprawie wydania decyzji ULICP na terenie działki nr 696/131, k.m.4, obręb Wrzoski, ul. Akwarelowa w Opolu oraz na terenie działek 553/1, 556/551, k.m.4, obręb Ch Alicja Wieliczko 2017-09-08 11:03:45
Obwieszczenie nr UAB.6733.41.2017.AW - wniosek o ULICP dla budowy sieci gazowej śr.c. ul. Zapłocie w Opolu Alicja Wieliczko 2017-09-08 11:01:13
Obwieszczenie nr UAB.6733.30.2017.AW - wniosek o ULICP dla budowy sieci gazowej śr.c. ul. Teligi w Opolu Alicja Wieliczko 2017-09-08 10:55:35
Poprawa bezpieczeństwa – wykonanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy drogi gminnej wraz z zarurowaniem rowu przydrożnego, odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Jaśminowej i ul. Herbacianej w Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-09-08 10:12:23
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Agnieszka Skwarczyńska 2017-09-08 09:35:26
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2017-09-08 08:10:58
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2017-09-08 08:09:19
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2017-09-08 08:07:41
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Patrycja Remisz 2017-09-07 15:44:28
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-09-07 12:20:02
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31 Jadwiga Kost 2017-09-07 10:50:14
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31 Jadwiga Kost 2017-09-07 09:53:53
PP Nr 4 Jadwiga Kost 2017-09-07 09:31:00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31 Jadwiga Kost 2017-09-07 09:30:55
MOS Jadwiga Kost 2017-09-07 09:29:51
PP Nr 8 Jadwiga Kost 2017-09-07 09:25:33
PP Nr 22 Jadwiga Kost 2017-09-07 09:25:13
PP Nr 24 Jadwiga Kost 2017-09-07 09:22:59
PP Nr 25 Jadwiga Kost 2017-09-07 09:22:08
PP Nr 28 Jadwiga Kost 2017-09-07 09:21:09
PP Nr 29 Jadwiga Kost 2017-09-07 09:20:00
PP Nr 30 Jadwiga Kost 2017-09-07 09:16:48
PP Nr 33 Jadwiga Kost 2017-09-07 09:13:40
PP Nr 54 Jadwiga Kost 2017-09-07 09:13:36
PP Nr 55 Jadwiga Kost 2017-09-07 09:07:38
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Jadwiga Kost 2017-09-07 09:02:30
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Patrycja Remisz 2017-09-07 09:01:34
ZSB Jadwiga Kost 2017-09-07 08:58:22
PSP Nr 10 Jadwiga Kost 2017-09-07 08:50:26
PSP Nr 7 Jadwiga Kost 2017-09-07 08:48:59
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi Jadwiga Kost 2017-09-07 08:41:16
Konkursy z dziedziny Ochrony i Promocji Zdrowia Zofia Duda-Bezara 2017-09-07 08:37:48
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu Jadwiga Kost 2017-09-06 15:05:04
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu Jadwiga Kost 2017-09-06 15:03:58
Przebudowa budynku CIEPLAK wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe - opracowanie dokumentacji Joanna Szurgut 2017-09-06 14:56:52
Modernizacja stadionu miejskiego w Opolu Magdalena Brulewska 2017-09-06 14:36:18
Przebudowa ul. Niemodlińskiej na odcinku od ul. Hallera do jednostki wojskowej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-09-06 14:24:51
Oczyszczanie miasta w zakresie: "zimowego oczyszczania nawierzchni jezdni na ulicach miasta Opola". Joanna Szurgut 2017-09-06 13:05:17
Budowa automatycznego samoobsługowego szaletu wolnostojącego Magdalena Brulewska 2017-09-06 12:43:29
Usługi edukcyjne polegające na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych Miasta Opola w ramach projektu pn. "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar I - wzorst kompet Joanna Szurgut 2017-09-06 12:24:26
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola oraz Centrum Usług Wspólnych Joanna Szurgut 2017-09-06 11:44:32
Wydział Transportu Jolanta Początko 2017-09-06 10:22:00
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2017-09-06 10:20:39
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2017-09-06 10:19:12
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2017-09-06 10:17:52
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOSCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU W REJONIE UL. PRÓSZKOWSKIEJ Anna Bystrzykowska 2017-09-06 08:45:07
Obwieszczenie PMO o ustaleniach z wizji na terenie nieruchomości przy ul. Jana Bytnara Rudego 4-6 Aneta Szwed 2017-09-05 15:20:14
Wydział Informatyki Katarzyna Flis-Baranek 2017-09-05 15:19:59
Publiczne Gimnazjum nr 1 Jadwiga Kost 2017-09-05 15:01:25
Obwieszczenie PMO o ustaleniach z wizji na terenie nieruchomości przy ul. Stefana Grota Roweckiego 12 A-E Aneta Szwed 2017-09-05 14:59:32
Akcja informcyjna - Konsultacje prawa miejscowego dot. inicjatywy lokalnej Izabela Dziewulska-Gaj 2017-09-05 14:06:12
Akcja informcyjna - Konsultacje prawa miejscowego dot. inicjatywy lokalnej Izabela Dziewulska-Gaj 2017-09-05 13:58:06
Akcja informcyjna - Konsultacje prawa miejscowego dot. inicjatywy lokalnej Izabela Dziewulska-Gaj 2017-09-05 13:57:02
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu realizacji zadania budżetowego pn. "Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach" Joanna Szurgut 2017-09-05 12:46:18
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2017-09-04 12:18:18
Wykaz Dziennych Opiekunów Sonia Respekta 2017-09-04 12:17:48
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2017-09-04 12:13:28
Dowożenie i odwożenie uczniów wraz z opiekunami (wraz z ubezpieczeniem) na zajęcia pozaszkolne do Teatru Lalki i Aktora oraz do Centrum Nauk Przyrodniczych w Opolu w ramach realizowanych projektów: 1 Magdalena Brulewska 2017-09-04 12:08:01
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32 Jadwiga Kost 2017-09-04 11:43:29
Przedszkole Publiczne nr 62 Jadwiga Kost 2017-09-04 11:37:03
Przedszkole Publiczne nr 61 Jadwiga Kost 2017-09-04 09:42:45
Przedszkole Publiczne nr 60 Jadwiga Kost 2017-09-04 09:37:03
Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej Katarzyna Pawlak 2017-09-04 09:29:33
Aktualności Emilia Twardowska 2017-09-04 07:52:32
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Joanna Watraszyńska 2017-09-01 13:50:50
Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-09-01 13:00:20
Publiczne Gimnazjum Nr 8 Joanna Watraszyńska 2017-09-01 12:55:59
Publiczne Gimnazjum Nr 7 Joanna Watraszyńska 2017-09-01 12:55:32
Publiczne Gimnazjum Nr 5 Joanna Watraszyńska 2017-09-01 12:52:05
Dokumentacja przyszłościowa. Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym wraz z budową przepustu wałowego w Opolu - Czarnowąsy Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-09-01 12:41:36
Publiczne Gimnazjum Nr 4 Joanna Watraszyńska 2017-09-01 11:49:31
Remont i budowa chodników – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-09-01 11:43:09
Wybory do rad dzielnic i uzupełniające do RD Szczepanowice-Wójtowa Wieś Joanna Kaleta 2017-09-01 10:50:39
Wybory do rad dzielnic i uzupełniające do RD Szczepanowice-Wójtowa Wieś Joanna Kaleta 2017-09-01 10:47:08
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2017r. Jarosław Jarosz 2017-09-01 10:42:46
Wybory do rad dzielnic i uzupełnijące do RD Szczepanowice-Wójtowa Wieś Natalia Buczyńska 2017-08-31 17:16:25
Wybory do rad dzielnic i uzupełnijące do RD Szczepanowice-Wójtowa Wieś Natalia Buczyńska 2017-08-31 17:15:15
Usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola w ramach projektu pn. „Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost Agnieszka Galka 2017-08-31 16:30:01
Zakup sprzętu komputerowego dla szkół Joanna Szurgut 2017-08-31 16:19:53
Zawiadom. STRON postępow. w sprawie DŚ - opinie RDOŚ i PPIS, postanow o zakresie raportu, postanow o zawieszeniu postępow- Modernizacja spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych; Al. Witosa 26 Opo Beata Śliwińska 2017-08-31 14:43:31
Obwieszczenie nr UAB.6733.31.2017.AW w sprawie wydania decyzji ULICP na terenie działki nr 696/131, k.m.4, obręb Wrzoski, ul. Akwarelowa w Opolu oraz na terenie działek 553/1, 556/551, k.m.4, obręb Ch Justyna Janson-Sobolewska 2017-08-31 11:48:41
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2017-08-31 11:38:22
Usługa cateringowa w ramach organizowanej uroczystej sesji Rady Miasta Opola z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja Joanna Szurgut 2017-08-31 10:57:54
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2017-08-31 10:33:10
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2017-08-31 10:33:04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania dec.ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazu nc w rejonie ul. Ligudy w Opolu Justyna Janson-Sobolewska 2017-08-31 09:54:02
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania dec.ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazu śrc w rejonie ul. Pastelowej i Kolorowej w Opolu Justyna Janson-Sobolewska 2017-08-31 09:53:52
Remont i budowa chodników – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-08-31 09:51:32
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu realizacji zadania budżetowego pn. "Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach" Joanna Szurgut 2017-08-31 09:04:53
Oferta pozakonkursowa - Opolskie Towarzystwo Jazzowe Marek Kulig 2017-08-30 15:37:48
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania dec.ULICP na terenie działki nr 251/2 k.m. 6 obręb Czarnowąsy i działek nr 1266/17; nr 1267/87 k.m. 1 obręb Borki, w Opolu dla inwestycji:rozbud Sandra Jagielska 2017-08-30 14:34:38
Usługa cateringowa dla uczestników seminarium organizowanego przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola. Joanna Szurgut 2017-08-30 14:27:46
Usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych Miasta Opola w ramach projektu pn. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar II - Wzrost kompe Joanna Szurgut 2017-08-30 12:04:33
Usługi edukcyjne polegające na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych Miasta Opola w ramach projektu pn. "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar I - wzorst kompet Joanna Szurgut 2017-08-30 12:02:15
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Małgorzata Maćków 2017-08-30 10:39:11
Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie miasta Opole na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, wewnętrznych w latach 2017-2019 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-08-30 09:59:24
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-08-30 09:29:46
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-08-30 09:28:35
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu Jadwiga Kost 2017-08-30 09:21:16
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2017-08-29 15:03:08
Dostawa 28 fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych, w tym 13 autobusów 12 metrowych MAXI oraz 15 autobusów 18-metrowych MEGA Joanna Szurgut 2017-08-29 13:55:25
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Jarosław Wojciechowski 2017-08-29 13:24:08
Wydział Spraw Obywatelskich Jolanta Początko 2017-08-29 13:00:15
Wydział Spraw Obywatelskich Jolanta Początko 2017-08-29 12:57:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIa - Piast" w Opolu Emilia Twardowska 2017-08-29 12:48:07
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu realizacji zadania budżetowego pn. "Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach" Joanna Szurgut 2017-08-29 12:36:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIa - Piast" w Opolu Emilia Twardowska 2017-08-29 12:04:49
Usługi edukcyjne polegające na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych Miasta Opola w ramach projektu pn. "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar III - wzorst komp Joanna Szurgut 2017-08-29 09:48:25
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-08-29 09:20:20
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-08-29 09:18:20
Aktualności Emilia Twardowska 2017-08-29 08:14:16
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIa - Piast" w Opolu Emilia Twardowska 2017-08-29 08:12:59
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIa - Piast" w Opolu Emilia Twardowska 2017-08-29 07:44:41
Regulamin Organizacyjny Magdalena Guła 2017-08-28 14:38:51
Regulamin Organizacyjny Magdalena Guła 2017-08-28 14:37:15
Dotacje jednoroczne 2017 Beata Baraniewicz 2017-08-28 13:39:10
Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic Joanna Szurgut 2017-08-28 12:39:25
Modernizacja stadionu miejskiego w Opolu Joanna Szurgut 2017-08-28 12:33:11
II PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 23/4B Anna Bystrzykowska 2017-08-28 10:18:29
Przebudowa ul. Niemodlińskiej na odcinku od ul. Hallera do jednostki wojskowej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-08-28 10:08:12
INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIEZAB. NIERUCH. GRUNTOWEJ POŁOZONEJ W OPOLU PRZY UL. ŚWIERKOWEJ Anna Bystrzykowska 2017-08-28 09:59:15
INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIEZAB. NIERUCH. GRUNTOWEJ POŁOZONEJ W OPOLU PRZY UL. ŚWIERKOWEJ Anna Bystrzykowska 2017-08-28 09:58:24
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOSCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. ŚWIERKOWEJ Anna Bystrzykowska 2017-08-28 09:58:02
Rok 2017 Joanna Kaleta 2017-08-28 09:48:20
Rok 2017 Joanna Kaleta 2017-08-28 09:38:58
Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Joanna Parobecka 2017-08-28 08:34:28
Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Joanna Parobecka 2017-08-28 08:24:22
Aktualności Emilia Twardowska 2017-08-28 07:45:09
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin II w Opolu Emilia Twardowska 2017-08-28 07:41:55
Poprawa bezpieczeństwa – wykonanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy drogi gminnej wraz z zarurowaniem rowu przydrożnego, odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Jaśminowej i ul. Herbacianej w Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-08-26 16:23:32
Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej Katarzyna Pawlak 2017-08-25 14:21:56
Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Przebudowa budynku Bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w ZPO Katarzyna Bil 2017-08-25 14:09:07
Modernizacja infrastruktury serwerowej wraz z usługami towarzyszącymi Katarzyna Bil 2017-08-25 13:14:06
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2017-08-25 12:32:15
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Beata Szpryngiel 2017-08-25 12:23:57
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2017-08-25 12:22:47
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Beata Szpryngiel 2017-08-25 12:19:49
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-08-25 11:51:45
Budowa parkingu na terenach gminnych w rejonie ulic Gajowej i Szkolnej. Beata Jasińska 2017-08-25 11:42:06
Marek Kulig 2017-08-25 11:04:51
Remont chodników Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-08-25 09:40:08
Dokumentacja przyszłościowa. Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym wraz z budową przepustu wałowego w Opolu - Czarnowąsy Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-08-25 09:10:36
Dokumentacja przyszłościowa. Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym wraz z budową przepustu wałowego w Opolu - Czarnowąsy Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-08-25 09:02:24
Dokumentacja przyszłościowa. Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym wraz z budową przepustu wałowego w Opolu - Czarnowąsy Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-08-25 08:52:45
Dokumentacja przyszłościowa. Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym wraz z budową przepustu wałowego w Opolu - Czarnowąsy Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-08-25 08:51:56
Dokumentacja przyszłościowa. Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym wraz z budową przepustu wałowego w Opolu - Czarnowąsy Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-08-25 08:51:16
Dokumentacja przyszłościowa. Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym wraz z budową przepustu wałowego w Opolu - Czarnowąsy Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-08-25 08:50:29
Dokumentacja przyszłościowa. Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym wraz z budową przepustu wałowego w Opolu - Czarnowąsy Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-08-25 08:41:20
Dokumentacja przyszłościowa. Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym wraz z budową przepustu wałowego w Opolu - Czarnowąsy Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-08-25 08:39:24
Dokumentacja przyszłościowa. Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym wraz z budową przepustu wałowego w Opolu - Czarnowąsy Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-08-25 08:35:27
Biuro Rady Miasta Małgorzata Tarkowska 2017-08-24 15:49:52
Biuro Obsługi Inwestorów Małgorzata Tarkowska 2017-08-24 15:47:08
Wydział Geodezji i Kartografii Małgorzata Tarkowska 2017-08-24 15:35:33
Remont i budowa chodników – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-08-24 15:30:23
Remont i budowa chodników – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-08-24 15:27:26
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu przy ul. Dambonia 13-15 Alicja Puchowska 2017-08-24 14:55:27
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2017-08-24 14:55:23
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2017-08-24 14:53:51
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2017-08-24 14:52:28
Wydział Informatyki Jolanta Początko 2017-08-24 14:50:30
Usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola w ramach projektu pn. „Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost Joanna Szurgut 2017-08-24 14:46:21
Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic Katarzyna Bil 2017-08-24 14:05:37
Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie drzewostanu na obszarach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu, na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-08-24 13:39:16
Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie drzewostanu na obszarach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu, na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-08-24 11:46:28
Dokumentacja przyszłościowa. Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym wraz z budową przepustu wałowego w Opolu - Czarnowąsy Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-08-24 10:49:04
Dokumentacja przyszłościowa. Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym wraz z budową przepustu wałowego w Opolu - Czarnowąsy Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-08-24 10:22:15
Modernizacja stadionu miejskiego w Opolu Beata Jasińska 2017-08-23 13:12:26
Usługi edukcyjne polegające na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych Miasta Opola w ramach projektu pn. "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar III - wzorst komp Joanna Szurgut 2017-08-23 11:59:04
Usługi edukcyjne polegające na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych Miasta Opola w ramach projektu pn. "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar I - wzorst kompet Joanna Szurgut 2017-08-23 11:58:09
Wybory do rad dzielnic i uzupełnijące do RD Szczepanowice-Wójtowa Wieś Natalia Buczyńska 2017-08-23 11:17:43
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2017-08-23 09:23:21
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2017-08-23 09:20:31
Zakup, dostawa, wniesienie do pracowni oraz uruchomienie nowoczesnych sprzętów oraz zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla Publicznego Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicz Beata Jasińska 2017-08-23 09:18:58
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVd" w Opolu Emilia Twardowska 2017-08-23 08:18:12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVd" w Opolu Emilia Twardowska 2017-08-23 08:17:08
Aktualności Emilia Twardowska 2017-08-23 08:14:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś II" w Opolu Emilia Twardowska 2017-08-23 08:05:36
Aktualności Emilia Twardowska 2017-08-23 07:46:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIa - Piast" w Opolu Emilia Twardowska 2017-08-23 07:44:40
Usługa cateringowa dla uczestników seminarium organizowanego przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola. Joanna Szurgut 2017-08-22 14:23:33
Wybory do rad dzielnic i uzupełnijące do RD Szczepanowice-Wójtowa Wieś Natalia Buczyńska 2017-08-22 10:48:42
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2017-08-21 16:31:23
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2017-08-21 15:35:37
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2017-08-21 14:43:53
Dokumentacja przyszłościowa. Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym wraz z budową przepustu wałowego w Opolu - Czarnowąsy Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-08-21 14:09:56
Usługi edukcyjne polegające na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych Miasta Opola w ramach projektu pn. "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar I - wzorst kompet Joanna Szurgut 2017-08-21 13:17:51
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2017-08-21 12:58:08
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2017-08-21 12:33:20
Miejscowy plan zgospodarowania przestrzennego "Groszowice II" w Opolu Emilia Twardowska 2017-08-21 12:02:51
Dokumentacja przyszłościowa. Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym wraz z budową przepustu wałowego w Opolu - Czarnowąsy Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-08-21 11:59:18
Miejscowy plan zgospodarowania przestrzennego "Groszowice II" w Opolu Emilia Twardowska 2017-08-21 11:50:18
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2017-08-21 11:16:06
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Beata Szpryngiel 2017-08-21 11:06:34
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Beata Szpryngiel 2017-08-21 11:05:13
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Beata Szpryngiel 2017-08-21 09:58:54
Aktualności Emilia Twardowska 2017-08-21 08:56:23
Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic Katarzyna Bil 2017-08-18 13:53:28
Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Przebudowa budynku Bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w ZPO Katarzyna Bil 2017-08-18 12:08:31
Budowa automatycznego samoobsługowego szaletu wolnostojącego Beata Jasińska 2017-08-18 11:20:35
Modernizacja stadionu miejskiego w Opolu Beata Jasińska 2017-08-18 08:31:09
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutya 2017-08-17 13:51:10
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutya 2017-08-17 13:48:55
Usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych Miasta Opola w ramach projektu pn. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar II - Wzrost kompe Beata Jasińska 2017-08-17 13:47:17
Zakup sprzętu komputerowego dla szkół Joanna Szurgut 2017-08-17 11:41:42
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2017-08-17 11:28:46
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2017-08-17 11:26:04
Wydział Transportu Jolanta Początko 2017-08-17 11:24:40
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2017-08-17 11:22:15
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2017-08-17 11:08:47
Wydział Zamówień Publicznych Jolanta Początko 2017-08-17 11:07:24
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2017-08-17 11:06:08
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2017-08-17 11:04:44
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2017-08-17 11:02:56
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2017-08-17 11:01:18
Wydział Zamówień Publicznych Jolanta Początko 2017-08-17 10:41:05
Budowa parkingu na terenach gminnych w rejonie ulic Gajowej i Szkolnej. Beata Jasińska 2017-08-17 08:55:29
Przebudowa ul. Niemodlińskiej na odcinku od ul. Hallera do jednostki wojskowej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-08-16 14:33:21
Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola" Beata Jasińska 2017-08-16 14:30:55
ZSP nr 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego oraz budowa siłowni na wolnym powietrzu na terenie ZSP nr 2 w Opolu Beata Jasińska 2017-08-16 14:11:21
Przebudowa budynku CIEPLAK wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe - opracowanie dokumentacji Katarzyna Bil 2017-08-16 11:41:14
Usługa cateringowa dla uczestników seminarium organizowanego przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola. Joanna Szurgut 2017-08-16 11:32:50
Przebudowa ul. Niemodlińskiej na odcinku od ul. Hallera do jednostki wojskowej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-08-11 13:36:21
Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych, usług dodatkowych, dzierżawy łączy oraz sprzętu i zakup licencji PBX Katarzyna Bil 2017-08-11 13:03:03
Budowa parkingu na terenach gminnych w rejonie ulic Gajowej i Szkolnej. Beata Jasińska 2017-08-10 16:50:35
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2017/2018 Katarzyna Bil 2017-08-10 16:13:33
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzew z terenu przy ul. Prószowskiej 7-13 w Opolu Alicja Puchowska 2017-08-10 15:08:36
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Patrycja Remisz 2017-08-10 10:35:58
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2017-08-10 10:34:11
Wydział Zamówień Publicznych Agnieszka Skwarczyńska 2017-08-10 08:34:50
Wydział Organizacyjny Agnieszka Skwarczyńska 2017-08-10 08:31:05
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Agnieszka Skwarczyńska 2017-08-10 08:23:38
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Agnieszka Skwarczyńska 2017-08-10 08:21:40
Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Joanna Parobecka 2017-08-09 15:40:48
Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Przebudowa budynku Bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w ZPO Katarzyna Bil 2017-08-09 15:18:37
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2017-08-09 15:11:40
Obwiesczenie PMO o ustaleniach z ogledzin drzew przeprowadzonych na terenie nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 7 A-D Aneta Szwed 2017-08-09 15:10:41
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Patrycja Remisz 2017-08-09 13:26:35
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Patrycja Remisz 2017-08-09 13:20:45
Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic Katarzyna Bil 2017-08-09 12:25:27
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2017-08-09 11:35:42
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2017-08-09 11:30:05
Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Przebudowa budynku Bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w ZPO Katarzyna Bil 2017-08-09 10:47:13
Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic Katarzyna Bil 2017-08-09 10:45:56
Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic Katarzyna Bil 2017-08-09 10:44:27
Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za II kwrtał 2017r. Jarosław Jarosz 2017-08-09 09:42:53
Aktualności Emilia Twardowska 2017-08-09 08:50:11
Aktualności Emilia Twardowska 2017-08-09 08:49:25
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-08-09 08:46:28
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-08-09 08:45:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu Emilia Twardowska 2017-08-09 08:42:23
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na południe od ulicy Tarnopolskiej w Opolu Emilia Twardowska 2017-08-09 08:40:37
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-08-09 08:36:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w Opolu - rejon ulicy Lwowskiej Emilia Twardowska 2017-08-09 08:35:33
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-08-09 08:33:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu Emilia Twardowska 2017-08-09 08:29:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice II" w Opolu Emilia Twardowska 2017-08-09 08:26:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice II" w Opolu Emilia Twardowska 2017-08-09 08:25:27
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice II" w Opolu Emilia Twardowska 2017-08-09 08:23:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice II" w Opolu Emilia Twardowska 2017-08-09 08:19:53
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Sonia Respekta 2017-08-08 14:49:01
Modernizacja infrastruktury serwerowej wraz z usługami towarzyszącymi Katarzyna Bil 2017-08-08 11:57:01
Rok 2017 Jadwiga Kost 2017-08-08 11:23:05
Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych, usług dodatkowych, dzierżawy łączy oraz sprzętu i zakup licencji PBX Katarzyna Bil 2017-08-08 11:17:41
Zarządcy oraz członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną Grzegorz Filipkowski 2017-08-08 08:37:38
Usługi grupowego ubezpieczenia NNW i OC Magdalena Brulewska 2017-08-07 15:39:13
Usługa cateringowa dla uczestników seminarium organizowanego przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola. Joanna Szurgut 2017-08-07 15:07:45
Nowy skład Zespołu ds. BO Karolina Balcer 2017-08-07 13:42:36
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu Jadwiga Kost 2017-08-07 12:43:55
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu Jadwiga Kost 2017-08-07 12:43:35
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu Jadwiga Kost 2017-08-07 12:42:30
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.518.2017 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 1 sierpnia 2017 r. Jarosław Jarosz 2017-08-07 12:23:41
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.518.2017 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 1 sierpnia 2017 r. Jarosław Jarosz 2017-08-07 12:22:06
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.518.2017 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 1 sierpnia 2017 r. Jarosław Jarosz 2017-08-07 12:19:55
Wykaz Dziennych Opiekunów Sonia Respekta 2017-08-07 12:12:11
Budowa automatycznego samoobsługowego szaletu wolnostojącego Beata Jasińska 2017-08-07 12:02:05
Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Przebudowa budynku Bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w ZPO Katarzyna Bil 2017-08-07 12:01:21
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.518.2017 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 1 sierpnia 2017 r. Jarosław Jarosz 2017-08-07 11:57:17
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.518.2017 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 1 sierpnia 2017 r. Jarosław Jarosz 2017-08-07 11:55:58
Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic Katarzyna Bil 2017-08-07 11:55:05
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.518.2017 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 1 sierpnia 2017 r. Jarosław Jarosz 2017-08-07 11:43:42
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.518.2017 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 1 sierpnia 2017 r. Jarosław Jarosz 2017-08-07 11:42:50
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 Małgorzata Maćków 2017-08-07 11:39:15
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.518.2017 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 1 sierpnia 2017 r. Jarosław Jarosz 2017-08-07 11:37:47
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.518.2017 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 1 sierpnia 2017 r. Jarosław Jarosz 2017-08-07 11:34:10
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.518.2017 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 1 sierpnia 2017 r. Jarosław Jarosz 2017-08-07 11:33:28
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.518.2017 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 1 sierpnia 2017 r. Jarosław Jarosz 2017-08-07 11:31:32
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.518.2017 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 1 sierpnia 2017 r. Jarosław Jarosz 2017-08-07 11:30:18
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.518.2017 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 1 sierpnia 2017 r. Jarosław Jarosz 2017-08-07 11:27:57
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.518.2017 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 1 sierpnia 2017 r. Jarosław Jarosz 2017-08-07 11:24:51
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.518.2017 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 1 sierpnia 2017 r. Jarosław Jarosz 2017-08-07 11:23:07
Dowożenie i odwożenie uczniów wraz z opiekunami (wraz z ubezpieczeniem) na zajęcia pozaszkolne do Teatru Lalki i Aktora oraz do Centrum Nauk Przyrodniczych w Opolu w ramach realizowanych projektów: 1 Magdalena Brulewska 2017-08-07 11:19:44
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Sylwia Lechowicz 2017-08-07 10:55:06
Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie żywopłotów, zakładanie i przebudowa zniszczonych trawników na obszarach administrowanych pr Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-08-07 08:23:35
Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie żywopłotów, zakładanie i przebudowa zniszczonych trawników na obszarach administrowanych pr Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-08-04 12:23:56
Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie żywopłotów, zakładanie i przebudowa zniszczonych trawników na obszarach administrowanych pr Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-08-04 12:20:19
ZSP nr 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego oraz budowa siłowni na wolnym powietrzu na terenie ZSP nr 2 w Opolu Beata Jasińska 2017-08-04 10:57:02
Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic Katarzyna Bil 2017-08-03 16:51:40
Dotacje jednoroczne 2017 Beata Baraniewicz 2017-08-03 16:46:48
Dotacje jednoroczne 2017 Beata Baraniewicz 2017-08-03 15:23:34
Oferta pozakonkursowa „90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu – Grudzicach” Agnieszka Nowacka 2017-08-03 13:34:22
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2017-08-03 12:10:31
Rozszerzenie posiadanych licencji wraz z przedłużeniem wsparcia technicznego dla oprogramowania VMware oraz środowiska do wykonywania kopii zapasowych Joanna Szurgut 2017-08-03 11:59:45
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-08-03 11:44:58
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-08-03 11:34:30
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-08-03 10:52:23
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2017/2018 Katarzyna Bil 2017-08-02 14:27:35
Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji udzielajacej zezwolenia na usuniecie drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Rybackiej 2-8 Aneta Szwed 2017-08-02 13:02:05
Miejski Rzecznik Konsumentów Jadwiga Kost 2017-08-02 11:27:25
Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych, usług dodatkowych, dzierżawy łączy oraz sprzętu i zakup licencji PBX Katarzyna Bil 2017-08-02 10:38:27
Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych, usług dodatkowych, dzierżawy łączy oraz sprzętu i zakup licencji PBX Katarzyna Bil 2017-08-02 10:35:35
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-08-02 08:51:02
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-08-02 08:48:45
Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic Katarzyna Bil 2017-08-01 14:50:30
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew rosnących przy ul. S. Grota Roweckiego 4-11, Norwida 8-10w Opolu Alicja Puchowska 2017-08-01 13:59:03
Aktualności Emilia Twardowska 2017-08-01 13:56:26
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice II" w Opolu Emilia Twardowska 2017-08-01 13:55:04
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji technologicznej AdBlue realizowanego na stacji paliw przy drodze krajowej nr 46 Agnieszka Cisicka 2017-08-01 13:51:34
Budowa parku edukacyjno-sensorycznego i placu zabaw dla dzieci w ramach zadania pn. Rozwój terenów zieleni w Opolu (...) Beata Jasińska 2017-08-01 13:28:55
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-07-31 13:39:14
Aktualności Emilia Twardowska 2017-07-31 13:38:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VI" w Opolu Emilia Twardowska 2017-07-31 13:32:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu Emilia Twardowska 2017-07-31 13:31:27
Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych, usług dodatkowych, dzierżawy łączy oraz sprzętu i zakup licencji PBX Katarzyna Bil 2017-07-31 13:25:40
Dokumentacja przyszłościowa. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU)dla rozbudowy ciągu ulic: Wschodnia - Grudzicka - Gosławicka w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-07-31 12:40:38
Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola" Magdalena Brulewska 2017-07-31 12:28:18
Usługi grupowego ubezpieczenia NNW i OC Magdalena Brulewska 2017-07-31 12:25:40
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2017-07-31 10:58:41
Budowa automatycznego samoobsługowego szaletu wolnostojącego Beata Jasińska 2017-07-31 10:51:45
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola oraz Centrum Usług Wspólnych Beata Jasińska 2017-07-29 10:51:02
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Patrycja Remisz 2017-07-28 14:17:09
Informacje, ogłoszenia, przetargi Katarzyna Pawlak 2017-07-28 13:09:17
Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Przebudowa budynku Bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w ZPO Katarzyna Bil 2017-07-28 13:08:46
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2017-07-28 10:03:27
Ogłoszenia Katarzyna Pawlak 2017-07-28 10:01:11
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-07-28 09:51:31
Informacje, ogłoszenia, przetargi Katarzyna Pawlak 2017-07-28 09:50:46
Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji udzielajacej zezwolenia na usuniecie drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Rybackiej 2-8 Aneta Szwed 2017-07-28 08:30:49
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2017-07-27 13:59:55
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Sonia Respekta 2017-07-27 11:37:31
Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach rozbudowy Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO) Beata Jasińska 2017-07-27 11:13:45
Rozszerzenie posiadanych licencji wraz z przedłużeniem wsparcia technicznego dla oprogramowania VMware oraz środowiska do wykonywania kopii zapasowych Beata Jasińska 2017-07-27 10:50:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu Emilia Twardowska 2017-07-27 08:52:17
Obwieszczenie PMO o ustaleniach z wizji na terenie nieruchomości przy ul. Koszyka 42-44 Aneta Szwed 2017-07-26 15:05:13
Obwieszczenie PMO o ustaleniach z wizji na terenie nieruchomości przy ul. Koszyka 42-44 Aneta Szwed 2017-07-26 15:04:18
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Agnieszka Skwarczyńska 2017-07-26 14:21:33
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Agnieszka Skwarczyńska 2017-07-26 14:18:17
Wydział Sportu Agnieszka Skwarczyńska 2017-07-26 14:05:56
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Sonia Respekta 2017-07-26 13:56:48
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Sonia Respekta 2017-07-26 13:15:01
Obwieszczenie nr UAB.6733.23.2017.WP wydanie decyzji ULCP : przebudowa węzła sieciowego 15/0.4KV "Krasickiego1" Wieslaw Paluszczak 2017-07-26 12:06:25
II PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 23/4B Anna Bystrzykowska 2017-07-26 12:05:13
Opracowanie dokumentacji technicznej w celu realizacji zadania budżetowego pn. „Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej”. Magdalena Brulewska 2017-07-26 11:55:48
Przebudowę i budowę układu komunikacyjnegoni infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu w zakresie oświetlenia ulicznego ul. Dworskiej. Magdalena Brulewska 2017-07-26 11:54:27
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Patrycja Remisz 2017-07-26 10:52:29
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Patrycja Remisz 2017-07-26 10:51:28
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Patrycja Remisz 2017-07-26 10:49:00
Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za II kwrtał 2017r. Jarosław Jarosz 2017-07-26 08:33:05
Całoroczne oczyszczanie pasów drogowych miasta Opola, a w tym chodników, placów, zieleńców, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz rond (tereny zielone) i przejść podziemnych – Rejon 2 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-07-25 15:01:17
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2017-07-24 14:28:45
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-07-24 14:15:43
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-07-24 14:13:08
Budżet Obywatelski 2018 Karolina Balcer 2017-07-24 13:48:02
Dokumentacja przyszłościowa. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla Rozbudowy ulic Strzeleckiej - Obrońców Stalingradu (droga wojewódzka nr 435) w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-07-21 13:16:31
Dokumentacja przyszłościowa. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU)dla rozbudowy ulicy Wrocławskiej (DW 414)od km 0+090 do km 4+303 (ul. Wspólna) w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-07-21 13:16:02
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Beata Szpryngiel 2017-07-21 12:44:57
Przebudowę i budowę układu komunikacyjnegoni infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu w zakresie oświetlenia ulicznego ul. Dworskiej. Magdalena Brulewska 2017-07-21 11:27:01
Budowa parku edukacyjno-sensorycznego i placu zabaw dla dzieci w ramach zadania pn. Rozwój terenów zieleni w Opolu (...) Beata Jasińska 2017-07-21 10:52:30
Obwieszczenie nr UAB.6733.21.2017.JK wydanie decyzji ULCP : rozbudowa zaplecza sanitarno-kontenerowego oraz hali namiotowej o strefę rozgrzewczą Wieslaw Paluszczak 2017-07-21 10:42:45
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu realizacji zadania budżetowego pn. Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej" Katarzyna Bil 2017-07-21 10:14:44
Urząd Stanu Cywilnego Władysława Kwiatkowska 2017-07-21 09:32:25
Dotacje jednoroczne 2017 Beata Baraniewicz 2017-07-21 09:21:44
Zarządcy oraz członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną Grzegorz Filipkowski 2017-07-20 15:25:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIb - Piast" w Opolu Emilia Twardowska 2017-07-20 14:47:25
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2017-07-20 14:44:59
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-07-20 14:23:18
Konkursy z dziedziny Ochrony i Promocji Zdrowia Zofia Duda-Bezara 2017-07-20 13:28:59
Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Zofia Duda-Bezara 2017-07-20 13:26:08
Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Zofia Duda-Bezara 2017-07-20 13:22:58
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2017/2018 Katarzyna Bil 2017-07-20 13:00:40
Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok) Grzegorz Filipkowski 2017-07-20 12:28:20
Szkoły ponadgimnazjalne i Placówki Oświatowe Grzegorz Filipkowski 2017-07-20 12:07:31
Dostawa 28 fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych, w tym 13 autobusów 12 metrowych MAXI oraz 15 autobusów 18-metrowych MEGA Katarzyna Bil 2017-07-20 12:06:42
Budowa automatycznego samoobsługowego szaletu wolnostojącego Beata Jasińska 2017-07-20 11:59:30
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2017-07-20 11:26:15
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Jolanta Początko 2017-07-20 11:24:50
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Jolanta Początko 2017-07-20 11:24:12
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2017-07-20 11:22:56
Dokumentacja przyszłościowa. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU)dla rozbudowy ciągu ulic: Wschodnia - Grudzicka - Gosławicka w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-07-20 11:22:00
Dokumentacja przyszłościowa. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU)dla rozbudowy ciągu ulic: Wschodnia - Grudzicka - Gosławicka w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-07-20 11:20:24
Dokumentacja przyszłościowa. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU)dla rozbudowy ciągu ulic: Wschodnia - Grudzicka - Gosławicka w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-07-20 11:19:47
Wydział Spraw Obywatelskich Jolanta Początko 2017-07-20 11:18:30
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2017-07-20 11:16:34
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2017-07-20 11:12:31
Dokumentacja przyszłościowa. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU)dla rozbudowy ciągu ulic: Wschodnia - Grudzicka - Gosławicka w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-07-20 11:08:28
Szkoły ponadgimnazjalne i Placówki Oświatowe Grzegorz Filipkowski 2017-07-20 10:46:11
Dokumentacja przyszłościowa. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU)dla rozbudowy ciągu ulic: Wschodnia - Grudzicka - Gosławicka w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-07-20 09:49:02
Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji Marcin Lontkowski 2017-07-20 09:05:52
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Beata Szpryngiel 2017-07-19 13:57:47
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-07-19 13:47:06
Rok 2017 Joanna Kaleta 2017-07-19 13:27:26
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice II" w Opolu Emilia Twardowska 2017-07-19 11:13:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice II" w Opolu Emilia Twardowska 2017-07-19 11:12:38
Częściowe wyniki naboru wniosków - dotacje jednoroczne 2017 Beata Baraniewicz 2017-07-19 09:59:02
Budowa dodatkowego pasa ruchu przed przyjazdem kolejowym na Alei Przyjaźni Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-07-19 09:01:57
Budowa dodatkowego pasa ruchu przed przyjazdem kolejowym na Alei Przyjaźni Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-07-19 09:01:06
Budowa dodatkowego pasa ruchu przed przyjazdem kolejowym na Alei Przyjaźni Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-07-19 08:59:25
Aktualności Emilia Twardowska 2017-07-19 08:05:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2017-07-19 08:03:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2017-07-19 07:48:40
Druk materiałów informacyjnych Magdalena Brulewska 2017-07-18 14:19:32
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Bierkowice, Półwieś, Wójtowa Wieś, Wróblin, Zakrzów Miasta Opola Beata Jasińska 2017-07-18 12:52:42
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu oględzin drzew przy ul. Piotrkowskiej 7 a-d Marzena Kasprzak 2017-07-18 12:39:42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu Emilia Twardowska 2017-07-18 12:12:40
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-07-18 12:00:50
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-07-18 11:59:57
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-07-18 11:59:23
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-07-18 11:58:35
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-07-18 11:57:48
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-07-18 11:57:05
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-07-18 11:56:17
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-07-18 11:55:25
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-07-18 11:53:21
Zakup energii elektrycznej dla Placówek Oświatowych Beata Jasińska 2017-07-18 11:18:57
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-07-18 11:10:17
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-07-18 11:09:31
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-07-18 11:03:34
PG nr 5 - remont podłogi w sali gimnastycznej Katarzyna Bil 2017-07-18 10:42:37
Przebudowę i budowę układu komunikacyjnegoni infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu w zakresie oświetlenia ulicznego ul. Dworskiej. Magdalena Brulewska 2017-07-18 10:18:46
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Joanna Parobecka 2017-07-18 10:04:35
Biuro Urbanistyczne Joanna Parobecka 2017-07-18 10:01:35
Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Joanna Parobecka 2017-07-18 09:59:44
Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Joanna Parobecka 2017-07-18 09:58:13
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Gabriela Buhl 2017-07-18 09:56:48
Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Joanna Parobecka 2017-07-18 09:54:44
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Gabriela Buhl 2017-07-18 09:51:17
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Gabriela Buhl 2017-07-18 09:50:06
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Gabriela Buhl 2017-07-18 09:47:54
Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Joanna Parobecka 2017-07-18 09:42:11
Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Joanna Parobecka 2017-07-18 09:40:27
Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Joanna Parobecka 2017-07-18 09:38:57
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Joanna Parobecka 2017-07-18 09:37:13
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Joanna Parobecka 2017-07-18 09:35:36
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Joanna Parobecka 2017-07-18 09:33:30
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Joanna Parobecka 2017-07-18 09:25:32
Wydział PolitykiSpołecznej Joanna Parobecka 2017-07-18 09:21:56
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Joanna Parobecka 2017-07-18 09:19:21
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Joanna Parobecka 2017-07-18 08:32:47
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2017-07-18 08:30:51
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Joanna Parobecka 2017-07-18 08:28:36
Biuro Urbanistyczne Joanna Parobecka 2017-07-18 08:26:46
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2017-07-18 08:24:58
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2017-07-17 15:03:25
Przebudowę i budowę układu komunikacyjnegoni infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu w zakresie oświetlenia ulicznego ul. Dworskiej. Magdalena Brulewska 2017-07-17 14:24:33
Wyniki głosowania do Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencja Karolina Balcer 2017-07-17 14:12:49
Dokumentacja przyszłościowa. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla Rozbudowy ulic Strzeleckiej - Obrońców Stalingradu (droga wojewódzka nr 435) w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-07-17 14:06:51
Dokumentacja przyszłościowa. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU)dla rozbudowy ulicy Wrocławskiej (DW 414)od km 0+090 do km 4+303 (ul. Wspólna) w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-07-17 14:06:30
Gimnazja Grzegorz Filipkowski 2017-07-17 13:21:57
Szkoły Podstawowe Grzegorz Filipkowski 2017-07-17 13:09:45
Szkoły Podstawowe Grzegorz Filipkowski 2017-07-17 13:07:10
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-07-17 13:04:59
m Jolanta Sowada 2017-07-17 13:02:32
w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z sali konferencyjnej Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu Joanna Kaleta 2017-07-17 11:26:41
Budowa automatycznego samoobsługowego szaletu wolnostojącego Beata Jasińska 2017-07-17 09:38:42
Obwieszczenie ZRID nr UAB.6740.401.2017.AG - wszczęcie postępowania dla inwestycji:budowie skrzyżowania ulicy Monte Cassino i ulicy Plebiscytowej z ulicą Kośnego wraz z wykonaniem zjazdu na teren sied Anna Bednorz 2017-07-17 09:31:00
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Beata Szpryngiel 2017-07-17 09:24:31
Rejestr instytucji kultury Marta Piątkowska 2017-07-17 08:58:05
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2017-07-13 15:31:35
Rozszerzenie posiadanych licencji wraz z przedłużeniem wsparcia technicznego dla oprogramowania VMware oraz środowiska do wykonywania kopii zapasowych Joanna Szurgut 2017-07-13 15:20:35
Szkoły Podstawowe Grzegorz Filipkowski 2017-07-13 15:08:42
Zakup sprzętu komputerowego dla szkół Joanna Szurgut 2017-07-13 15:00:24
Biuro Rady Miasta Małgorzata Tarkowska 2017-07-13 13:08:51
Biuro Rady Miasta Małgorzata Tarkowska 2017-07-13 13:02:12
PG nr 5 - remont podłogi w sali gimnastycznej Katarzyna Bil 2017-07-13 12:14:45
Przebudowę i budowę układu komunikacyjnegoni infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu w zakresie oświetlenia ulicznego ul. Dworskiej. Magdalena Brulewska 2017-07-13 11:56:44
Usługi grupowego ubezpieczenia NNW i OC Magdalena Brulewska 2017-07-13 11:11:48
Rok 2017 Joanna Kaleta 2017-07-13 11:09:50
Zawiadomienie o wszęciu postępowania oraz o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko F.U.H. EKO -TOP Sp. z o.o. Agnieszka Cisicka 2017-07-13 10:17:12
Zawiadomienie o wszęciu postępowania oraz o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko F.U.H. EKO -TOP Sp. z o.o. Agnieszka Cisicka 2017-07-13 10:16:59
Aktualności Emilia Twardowska 2017-07-13 09:24:13
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-07-13 09:02:25
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-07-13 09:00:37
Modernizacja stadionu miejskiego w Opolu Beata Jasińska 2017-07-12 12:38:41
Przebudowę i budowę układu komunikacyjnegoni infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu w zakresie oświetlenia ulicznego ul. Dworskiej. Magdalena Brulewska 2017-07-12 12:33:06
Budowa infrastruktury drogowej na terenach włączonych w granice miasta Opola – opracowanie dokumentacji. Opracowanie koncepcji całego układu drogowego i dokumentacji projektowej budowy I odcink Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-07-12 09:52:24
Całoroczne oczyszczanie pasów drogowych miasta Opola, a w tym chodników, placów, zieleńców, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz rond (tereny zielone) i przejść podziemnych – Rejon 2 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-07-12 09:44:30
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2017-07-12 08:23:48
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2017-07-12 08:20:01
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2017-07-12 08:17:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2017-07-12 08:16:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2017-07-12 08:14:26
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2017-07-12 08:12:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2017-07-12 08:11:42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2017-07-12 08:10:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2017-07-12 08:05:30
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu Emilia Twardowska 2017-07-12 07:53:30
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VI" w Opolu Emilia Twardowska 2017-07-12 07:50:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIb - Piast" w Opolu Emilia Twardowska 2017-07-12 07:49:41
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VI" w Opolu Emilia Twardowska 2017-07-12 07:48:18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIb - Piast" w Opolu Emilia Twardowska 2017-07-12 07:44:29
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2017-07-11 23:18:35
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Beata Szpryngiel 2017-07-11 15:27:05
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Beata Szpryngiel 2017-07-11 15:25:26
Wykonanie projektu II części ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Ojca Edwarda Frankiewicza – lewa strona od ul. Przeskok do ul. Kredytowej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-07-11 15:21:34
Dokumentacja przyszłościowa. Przebudowa ul. Niemodlińskiej na odcinku od ul. Hallera do węzła (ul. Zbożowa) – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-07-11 14:45:39
Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nieposiadających zarządcy Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-07-11 14:45:00
Usługi grupowego ubezpieczenia NNW i OC Magdalena Brulewska 2017-07-11 13:44:42
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2017-07-11 12:36:42
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2017-07-11 12:19:10
Dotacje jednoroczne 2017 Beata Baraniewicz 2017-07-11 11:21:31
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Agnieszka Skwarczyńska 2017-07-11 10:33:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu Emilia Twardowska 2017-07-11 08:14:41
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2017-07-10 15:34:27
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2017-07-10 15:31:35
Miejscowy plan zgospodarowania przestrzennego "Groszowice II" w Opolu Emilia Twardowska 2017-07-10 12:49:51
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Groszowice - Metalchem w Opolu Emilia Twardowska 2017-07-10 12:05:17
Rozszerzenie posiadanych licencji wraz z przedłużeniem wsparcia technicznego dla oprogramowania VMware oraz środowiska do wykonywania kopii zapasowych Joanna Szurgut 2017-07-10 11:49:15
Rozszerzenie posiadanych kicencji wraz z przedłużeniem wsparcia technicznego dla oprogramowania VMware oraz środowiska do wykonywania kopii zapasowych Joanna Szurgut 2017-07-10 11:45:28
Dokumentacja przyszłościowa. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU)dla rozbudowy ulicy Wrocławskiej (DW 414)od km 0+090 do km 4+303 (ul. Wspólna) w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-07-10 11:32:32
Dokumentacja przyszłościowa. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla Rozbudowy ulic Strzeleckiej - Obrońców Stalingradu (droga wojewódzka nr 435) w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-07-10 11:31:27
Całoroczne oczyszczanie pasów drogowych miasta Opola, a w tym chodników, placów, zieleńców, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz rond (tereny zielone) i przejść podziemnych – Rejon 2 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-07-10 11:16:13
Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Joanna Parobecka 2017-07-10 10:32:49
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2017-07-10 10:13:11
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-07-10 10:11:16
Całoroczne oczyszczanie pasów drogowych miasta Opola, a w tym chodników, placów, zieleńców, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz rond (tereny zielone) i przejść podziemnych – Rejon 2 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-07-10 09:53:20
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-07-10 08:33:54
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-07-10 08:17:30
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-07-10 08:16:43
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-07-10 08:15:16
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Groszowice II" w Opolu Emilia Twardowska 2017-07-10 08:03:36
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2017-07-07 21:13:50
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2017-07-07 21:12:27
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2017-07-07 21:03:37
Konkurs - wkłady własne 2017 Grażyna Lech 2017-07-07 13:57:49
Konkurs - wkłady własne 2017 Grażyna Lech 2017-07-07 13:50:53
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-07-07 12:15:06
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-07-07 12:13:53
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-07-07 12:12:23
Usługa cateringowa w ramach projektu pn. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar I – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”, Agnieszka Galka 2017-07-07 12:10:59
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2017-07-07 11:54:28
Opracowanie dokumentacji technicznej w celu realizacji zadania budżetowego pn. „Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej”. Magdalena Brulewska 2017-07-07 11:53:32
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-07-07 09:51:08
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-07-07 09:49:33
„Nadzór inwestorski nad wykonaniem nasadzeń na Wyspie Bolko” - II i III etap Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-07-07 09:10:25</